Định Luật NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU

13 Tháng Mười Hai 20156:59 CH(Xem: 7147)
Định Luật NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU

                                                    
                   B- ĐỊNH LUẬT "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU "
                              ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU")
                                            
         Hoa đẹp thường không thơm, má hồng thường phận bạc, đời lúc lên voi lúc xuống chó, con người ta thường hay được cái này mất cái kia... Nhiều người ngẫm nghĩ cho là có luật "Bù trừ" . Thế nhưng sao nhiều người suốt đời đẹp đẽ sang trọng, nhiều người suốt đời giàu có may mắn... Ngược lại nhiều người vừa xấu xí lại nghèo nàn, nhiều người suốt đời xui xẻo vất vả lận đận... Nên thiên hạ đa số cho "Bù trừ" chỉ là câu nói châm chọc, răn đời.

               Người Đạo Chúa không mấy ai nói đến luật "Bù trừ", nhưng trong Phúc Âm Chúa Giê-su Ky-tô thì Luật BÙ TRỪ vô cùng chuẩn xác, hoàn chỉnh và rất quan trọng. Đó là định luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" hoặc "ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU", Chúa Giê-su không chỉ giảng dạy mà Người còn thực hành rất nghiêm chỉnh.

          Nhiều người cho rằng theo đạo mà giữ được mười điều răn là quá đủ, quá tốt rồi. Nhưng hãy đọc Mc 10, 17-21: "Khi Người vừa lên đường, thì có một người chạy lại, quỳ gối trước mặt Người mà hỏi: "Lậy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời." Chúa Giê-su trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành. Chẳng có ai nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ." Người ấy thưa: "Lậy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thủa nhỏ." Bấy giờ Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta."
      Tuân giữ mười giới răn Chúa là đủ rồi, sao lại cần phải phân phát hết tiền của rồi mới được đi theo Chúa? Thưa vì có một định luật rất quan trọng: Mt 10, 5-10: "Chúa Giê-su sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía đường các dân ngoại, và đừng vào thành người Sa-ma-ri-a. Tốt hơn, các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Is-ra-el. Các con hãy đi rao giảng rằng: "Nước Trời đã đến gần". Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã ĐƯỢC CHO KHÔNG, THÌ CŨNG PHẢI CHO KHÔNG NHƯ VẬY. Các con chớ mang theo vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ mang hai áo choàng, chớ mang giầy dép và gậy gộc: VÌ THỢ THÌ ĐÁNG ĐƯỢC NUÔI ĂN."
                 Chúng ta đã hiểu lầm ý của câu: "Các con đã được cho không , thì cũng phải cho không như vậy" là các tông đồ nhận quyền năng và Giáo Huấn của Chúa thế nào thì cũng cho đi như vậy. Nhưng ý của câu đó là thuộc phần rất khó hiểu câu sau đó: Tại sao Chúa lại không cho các tông đồ mang vàng bạc tiền nong, giầy dép, bị gậy và  cho mang hai áo choàng?
               Thưa vì công việc Chúa trao phó cho các tông đồ vô cùng khó khăn, cho nên Chúa mới dặn: "Các con đừng đi về phía đường các dân ngoại, và đừng vào thành người Sa-ma-ri-a." Và rõ hơn về việc khó khăn đó như Lc 10, 3-4: "Các con hãy ra đi, này Thầy sai các con đi như chiên vào giữa bày sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường...." Khó khăn vì người ta cậy mình là con cháu A-bra-ham, cậy họ có luật Mô-sê vô cùng công minh nghiêm ngặt, không còn giáo lý nào trổi vượt hơn được. Cho nên các Tông Đồ phải được quyền năng Chúa trợ giúp thì rao giảng người ta mới tin theo, mới chữa lành được bệnh, mới chữa được bệnh cùi, mới trừ được quỷ, mới có thể làm cho người chết sống lai... Mà phải có CÔNG PHÚC mới được Chúa trợ giúp. Thế mà các tông đồ tiền bạc, hành trang rủng rỉnh, áo quần giầy dép bảnh bao, còn cười nói chào hỏi, la cà nhà này nhà khác... Có nghĩa là các ông hưởng NHẬN vui thú nhiều quá thì không còn CÔNG PHÚC để được Chúa trợ giúp mà hoàn tất công viêc khó khăn Chúa trao phó, cho nên Chúa mới sai các tông đồ ra đi rao giảng trong sự nghèo khó trắng tay như vậy. Cho nên chúng ta mới hiểu "ĐƯỢC CHO KHÔNG THÌ CŨNG PHẢI CHO KHÔNG NHƯ VẬY" là một ĐỊNH LUẬT. 
                  Có lẽ nhiều người chưa tin "ĐƯỢC CHO KHÔNG THÌ CŨNG PHẢI CHO KHÔNG NHƯ VẬY " là một Định Luật, thì hãy đọc Lc 12, 35-38: "Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những kẻ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật các con: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Các con hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông không để nó khoét vách nhà mình đâu. Các con cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến." Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lậy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ đã đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật các con, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu đầy tớ nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chịu chung số phận với những quân thất tín. Đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì bị đòn ít. HỄ AI ĐÃ ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU, và AI ĐƯỢC GIAO PHÓ NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU HƠN."
               Phần trên của đoạn Phúc Âm này thì ai cũng hiểu rằng Chúa Giê-su căn dặn chúng ta phải sống tốt lành, dọn sẵn linh hồn để bất cứ lúc nào Chúa gọi, sau đó là đoạn thánh Phê-rô hỏi, Chúa nói dụ ngôn đó cho riêng các ông hay cho hết mọi người, thì Chúa lại kể thêm dụ ngôn nữa, ý nói bất cứ ai được giao phó nhiều hơn, thì cũng chịu trách nhiệm nặng nề hơn, và cuối cùng Chúa nói: "HỄ AI ĐÃ ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ CŨNG SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU" và "AI ĐƯỢC GIAO PHÓ NHIỀU THÌ CŨNG BỊ DÒI HỎI NHIỀU HƠN", hai câu này hợp với câu "ĐƯỢC CHO KHÔNG THÌ CŨNG PHẢI CHO KHÔNG NHƯ VẬY"  thì có nghĩa là "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU."
       Thường chúng ta hiểu chữ "NHẬN" và chữ "ĐƯỢC CHO" là việc may lành Chúa ban cho mỗi người, và hiểu xa hơn là chúng ta nhận và được cho từ tha nhân. Và "CHO Đi", "BỊ ĐÒI" là công phúc chúng ta dâng Chúa. Còn "GIAO PHÓ" chúng ta thường hiểu là Chúa trao cho một số trong chúng ta dẫn dắt lãnh đạo, và "BỊ ĐÒI HỎI" là những người đó phải sống xứng đáng và lập công phúc nhiều hơn.
      Nhưng "NHẬN", "ĐƯỢC CHO", "ĐƯỢC GIAO" và "CHO ĐI", "BỊ ĐÒI", "BỊ ĐÒI HỎI", có ý nghia cao xa, rộng lớn hơn nhiều nếu chúng ta đọc Mt 25, 14-30: "Như có một người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của mình cho họ. Ông cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc ra đi và dùng số tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lĩnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến mang theo năm nén bạc khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã giao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác." Ông chủ bảo người ây: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi." Người lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã giao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nèn khác." Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tin, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi." Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất, đây của ông xin trả lại ông." Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ có dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
     Chúng ta thấy người được giao năm nén làm lợi thêm năm nén, đã được ông chủ khen ngợi và giao phó chức vụ mới. Người được giao hai nén, chỉ làm lợi được có hai nén mà cũng được ông chủ khen ngợi và giao phó chức vụ giống y như người làm lợi được năm nén. Vậy nếu người được giao một nén chỉ cần làm lợi được một nén thôi, thì cũng được ông chủ khen ngợi, giao phó chức vụ và cho vào hưởng sự vui mừng cùng ông chủ như người đã nhận lãnh năm nén và người nhận lãnh hai nén. Nhưng người nhân lãnh một nén không làm lợi dược xu nào nên bị quở phạt và đuổi ra ngoài.
               Hãy đọc và suy xét cho thật kỹ, chúng ta mới có thể nhận ra đây là dụ ngôn Chúa tiết lộ cho chúng ta Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU"  Ai cũng hiểu: Ông chủ trở về gọi các đầy tớ lại tính toán sổ sách, là giờ lâm chung chúng ta đến trước tòa Chúa, Người tính toán công phúc chúng ta, tùy từng người được Chúa giao nhiều hay ít, nhưng không mấy ai suy rõ xem Chúa giao phó cho chúng ta cái gì? -Không ít người tưởng Chúa giao cho những nén bạc đó, ý là tiền bạc, giầu nghèo!- Nhưng phải hiểu những nén bạc Chúa giao cho mỗi người là tất cả mọi sự: tuổi thọ, sức khỏe, thông minh, tài trí, lanh lợi, duyên dáng, quý phái, xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, chồng sang vợ đẹp, con khôn cháu ngoan, quyền cao chức trọng, nhà cao cửa rộng, lụa là gấm vóc, ăn ngon mặc đẹp và dĩ nhiên phải kể cả tiền bạc...
     Vậy "NHẬN", "ĐƯỢC CHO" và "ĐƯỢC GIAO" là bao gồm tất cả những sự hân hoan, may mắn, sung sướng hạnh phúc, thoải mái, mãn nguyện tinh thần, vật chất của từng giây từng phút trong suốt cuộc đời và kể cả những ơn Chúa ban cho chúng ta về phần linh hồn. Ngược lai "CHO ĐI", "BỊ ĐÒI" và "BỊ ĐÒI HỎI" thường chỉ được hiểu là việc đạo nghĩa, Kinh Lễ... Nhưng hãy đọc Lc 16, 19-30: "Có một người nhà giầu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà ông nhà giầu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ab-ra-ham. Ông nhà giầu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Ab-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy La-za-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lậy tổ phụ Ab-ra-ham, xin thương xót con; và sai La-za-rô nhúng tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm." Ông Ab-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi, còn La-za-rô suốt đời chịu những bất hạnh. Bây giờ La-za-rô được an ủi ở đây, còn con thì phải chịu khốn khổ."
     Không cần đọc kỹ, chúng ta đã thấy rõ dụ ngôn này cũng tiết lộ rất rõ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU": Chúng ta thấy Chúa Giê-su không nói La-za-rô đạo đức thánh thiện, mà chỉ kể La-za-rô suốt đời đau khổ nhục nhã, một cuộc đời không hề có may mắn, "NHẬN" chẳng bao nhiêu mà toàn đói khổ bệnh tật chồng chất. Với Chúa, đó là CÔNG PHÚC lớn lao, là "CHO ĐI" rất nhiều, nên La-za-rô được hưởng nguồn an ủi vô tận, được phần thưởng cao trọng trên trời. Còn ông phú hộ, Chúa không nói ông ác độc tội lỗi, mà chỉ kể ông suốt đời lụa là gấm vóc, nhậu nhẹt chè chén, nghĩa là ông ta "NHẬN" rất nhiều mà chẳng "CHO ĐI" nên sau khi chết ông ta phải đền bù: "Con đã nhận phần thưởng của con rồi."
     Vậy "CHO ĐI", "BỊ ĐÒI" và "BỊ ĐÒI HỎI" là xấu xí, thấp kém, xui xẻo, thiệt thòi, mất mát, đau khổ, nhục nhã, yếu đau, tật nguyền, đói khát, lầm than vất vả... Và tất cả những việc tốt lành, đạo hạnh, nhân đức, những hy sinh công đức, mến Chúa, yêu người...
     Người đời cũng có chút khái niệm về luật bù trừ, nhưng chỉ tính chuyện xảy ra ở đời này, nên không mấy ai tin vì có người suốt đời may mắn giầu có, sung sướng hả hê. Lại có người suốt đời xui xẻo, nghèo khổ, khốn nạn. Nhưng với Chúa Ky-tô thì đây là ĐỊNH LUẬT PHÚC TỘI BÙ TRỪ, liên quan nối kết chặt chẽ với đời sau. Đời này hễ ai giầu có, sang trọng, may mắn, tài giỏi, sung sướng, nhàn hạ... Đều được thiên hạ trầm trồ là có phúc, nhưng với Chúa Giê-su thì đó là vô phúc, vì "Đã nhận phần phúc rồi", vì "Sẽ phải khóc", "Sẽ phải khốn khổ". Và đời hễ ai nghèo hèn, xấu xí, kém cỏi, tai này nạn nọ... Đều bị quy là vô phúc, nhưng với Chúa Ky-tô đó mới chính là có phúc: "Các con hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho các con ở trên trời thật lớn lao."
     Vì Giáo Lý của Chúa Ky-tô là CON ĐƯỜNG mở ra cho đời sau vĩnh cửu bất tận, sự gì gom góp tích lũy cho đời sau mới là có phúc. Những vinh quang sung sướng thuộc về đời này và những vinh quang sung sướng tích lũy cho đời sau là HAI VẾ ÂM DƯƠNG ĐỐI NGHỊCH, mất vế bên này được vế bên kia, thêm vế bên này bớt vế bên kia, đau khổ bên này sung sướng bên kia, giầu có bên này nghèo khó bên kia, vế này được một vế kia mất một, vế này bớt mười vế kia thêm mười, như Chúa Giê-su đã nói với người giầu có nọ: "Hãy về bán hết những gì ngươi có mà phân phát cho người nghèo, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời..."
            Chúng ta thấy rất nhiều đoạn Tin Mừng diễn đạt Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU": 
        Lc 6, 20-28: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi.
                            "Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy.
                            "Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ đươc vui cười.
                            "Phúc cho các ngươi nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng của các ngươi sẽ bội hậu ở trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri như thế.
                            "Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giầu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi.
                            "Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát.
                            "Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười vì các ngươi sẽ u sầu khóc lóc,
                          "Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ đã từng đối xử như vậy với các tiên tri giả."
               Nếu biết "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" là một định luật không thể mảy may thay đổi, áp dụng cho mọi người trong mọi sự, mọi việc, từng giây từng phút suốt cả cuộc đời, thì chúng ta rất dễ tiến bước trên đường thiện hảo, rất nhiều cơ hội lập công để trở nên "giầu có" trên Nước Trời. Những kẻ bóc lột, tước đoạt, bách hại, làm khổ chúng ta, coi như những kẻ làm công làm ơn, cho nên Chúa Giê-su mới dạy: Lc 6, 37-38: "Thầy nói với các con là những kẻ đang nghe Thầy đây: hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa các con và cầu nguyện cho kẻ vu khống các con. Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của con thì đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của con thì đừng đòi lại."                                   Đời, nhiều người trách trời quá bất công, vì có nhiều người sinh ra là đã xinh đẹp mặn mà, thông minh lanh lợi, giầu có sang trọng quá. Lại có người xấu xí thấp hèn, nghèo khó xui xẻo suốt một đời. Nhưng nếu nghĩ được rằng: cuộc đời dù có sống ngoài trăm năm cũng chỉ là thoáng giây so với đời sau vô cùng vô tận, mà với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" nối kết đời này với đời sau, thì quả thật Thiên Chúa công bằng vô cùng, vì nhìn đời mà so sánh tỷ lệ chênh lệch, ta thấy có người NHẬN hàng ngàn hàng vạn "nén", lại có người nhận có phân nửa, một phần tư, một phần mười "nén"... Mà khi bước vào cõi đời đời, những kẻ nhận hàng ngàn, hàng vạn "nén" kia lấy gì mà trả cho đủ số nhận to lớn ấy? Còn những người chỉ nhận một phần tư, một phần mười "nén" là những người xấu xí, nghèo hèn, thấp kém, khốn cực, xui xẻo, chỉ phải "cho đi" cái số "nhận" ít ỏi đó, rồi còn lại phần công phúc suốt đời tạo được bởi những thua thiệt thấp kém, trở thành CÔNG PHÚC to lớn biết chừng nào trên Nước Trời!  Vậy những ai thấp hèn kém cỏi, xấu xí thua thiệt hãy mừng rỡ hân hoan, và ngay bây giờ hãy cảm tạ đội ơn Chúa.  Còn những ai tài trí khôn ngoan, duyên dáng xinh đẹp, quyền quý cao trọng... Thì chớ có khinh dể những người xấu xí nghèo hèn, và hãy sống như không có gì, đừng khoe mẽ phô trương kẻo phải trả đắt hơn, và phải ra sức làm lành lánh dữ, lập nhiều công phúc để bù đắp những thứ hơn người đó. Hãy nhớ rằng sự cầu nguyện như Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, Kinh Mân Côi, ăn chay hãm mình, làm phúc, chia sẻ... Trước tiên là xin ơn cho chúng ta được xa lánh từ bỏ những tham lam xác thịt, và quan trọng nữa là cậy nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ky-tô, công nghiệp Đức Mẹ cùng các thánh để bù đắp những sung túc dư giả từng ngày từng giờ suốt cuộc đời chúng ta, vì công nghiệp của Chúa Giê-su, công nghiệp Đức Mẹ và các thánh đươc tạo lập bởi đau đớn, nhục nhã, nghèo hèn, khó nhọc vất vả, đau yếu tật nguyền... Theo đúng định luật của Thiên Chúa áp dụng cho nhân loại trên trần thế.
     Tra cứu thật kỹ, chúng ta sẽ thấy nhiều câu nhiều đoạn trong Phúc Âm Chúa Giê-su Ky-tô có liên quan đến Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIÊU"):
     1-Mc 10, 22-27: "Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì tỏ mặt u sầu và buồn bã bỏ đi, vì anh ta có nhiều tài sản. Lúc đó Chúa Giê-su nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giầu có vào Nước Thiên Chúa khó biết bao." Các môn đệ kinh ngạc về những lời đó. Nhưng Chúa Giê-su lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào Nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa." Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giê-su nhìn thẳng vào các ông mà nói: "Đối với loài người điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải như vậy, vì Thiên Chúa làm được mọi sự."
     Nếu không biết Định Luật "NHÂN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU", chúng ta cứ ngỡ Chúa Giê-su nói cách khoa trương để răn đời chứ làm gì có chuyện con lạc đà chui qua lỗ kim mà dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa, vì Chúa chỉ nói người giầu có, chứ Người không hề nói người tội lỗi, bởi rất nhiều người có tiền của là do ông bà để lại, hoặc có tài năng, hoặc do làm ăn lương thiện, hay có duyên may nào đó... Nhưng chỉ vì người giầu có "NHẬN" quá nhiều sung sướng hạnh phúc do tiền của mang lại, nên không còn thời giờ, không còn cơ hội mà "CHO ĐI" bằng những đau khổ, thiệt thòi, mất mát... Chẳng hạn ai đó, một cuộc vui của họ có thể đổi cả một gia tài của một người bình thường, một ngày hưởng thụ có thể bằng sự may mắn suốt đời của một người nghèo, và lúc nào ông ta cũng được nhận những bẩm bái, ngợi khen, cảm tạ... Cho đến ngày phải tính toán mọi sự theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ HÃY CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU"). Vậy thì Chúa Giê-su nói rất thật, không phải là nói khoa trương để dọa.
     Điều đáng chú ý là sau khi Chúa nói câu: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa" thì các tông đồ hoảng sợ hỏi nhau: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Và Chúa đã trả lời câu rất khó hiểu: "Đối với loài người điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải như vậy, vì Thiên Chúa làm được mọi sự."
     Đừng tưởng rằng nói như thế là Chúa không chấp tội : Ngưởi đầy lòng xót thương và ra tay cứu vớt... Nhưng giầu có không phải là tội lỗi, và với lòng xót thương của Chúa thì tội lỗi đến đâu cũng được tha và ai cũng được cứu rỗi, mà Người cũng không phải để Con Một Người phải xuống thế và phải chết đau khổ nhục nhã như vậy. Nhưng Thiên Chúa thống trị trên trời dưới đất cùng hỏa nguc, cho nên Người phải tạo dựng và duy trì thật nghiêm chỉnh các định luật, tất cả mọi việc từ rất nhỏ đến lớn đều phải răm rắp trong định luật của Người. Vì thế Thiên Chúa "có thể" làm là: Những người kính mến và tuân giữ luật Chúa thì thường được Người gìn giữ để khỏi phải trở nên giầu có, còn những người có chút tiền của mà vẫn có lòng kính sợ và tuân giữ luật Chúa, siêng năng cầu nguyện, làm phúc, chia sẻ... Thì thường được Chúa ban cho những khổ đau cách này cách khác mà đền bù vào những sung túc dư giả đó. Đây là cách can thiệp của Chúa mà hoàn toàn phù hợp đúng với định luật của Người, cho nên rất dễ hiểu câu Chúa phán: "Ngày nào có nỗi khốn khó của ngày đó.": Không phải câu này Chúa chỉ khuyên chúng ta hãy vâng chịu mọi gian nan thử thách mà chính đây là đặc ân Chúa ban cho những ai được Chúa yêu mến là ngày nào Chúa cũng ban những món quà khó khăn đau khổ để họ "CHO ĐI" mà đền bù những thứ đã "NHẬN" thay vì để dồn lại mà không chịu nổi, hoặc phải đợi đến trước "Cửa công" thì không lấy gì mà chi trả. Nên ở đời nhiều người khá giả một chút lại gặp những nỗi đau đớn khốn khổ dày vò tâm can không sao thoát khỏi, mà có người ao ước đổi tất cả của cải để được sự bình an êm ấm của người nghèo nào đó.
           2-Tiếp theo đoạn Phúc Âm trên: Mc 10, 28-30: "Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Chúa Giê-su trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng đất cùng với SỰ BẮT BỚ, và đời sau được sự sống vĩnh cửu."
          Thoạt nhìn đoạn Phúc Âm này chúng ta thấy nghịch lý, không thực, vì từ bỏ mọi sự ở đời này để được hưởng phước đời sau thì còn có lý, chứ có ai từ bỏ mọi sự mà được gấp trăm ở đời này đâu? Và dù được gấp trăm mà bị bắt bớ thì thà đừng có thì hơn.
       Nhưng với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" nên Chúa không muốn chúng ta sung sướng hạnh phúc ở đời này mà thiệt thòi cho cơ nghiệp của chúng ta ở trên trời. Nên tất cả những ai càng rắp tâm theo Chúa thì càng nghèo càng khổ, càng "mất" anh em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, vì Chúa đã từng nghèo khổ suốt một đời, rồi kết thúc với cái chết vô cùng nhục nhã, đau thương, cô lẻ. Các thánh cũng là những người "Đến từ những đau khổ lớn lao." Nhiều người hô hào theo Chúa để được vinh hoa phú quý ở đời này, thì hãy cẩn thận xem xét kẻo lầm người. Quyền chức, bổng lộc, ung dung nhàn hạ, không phải là dấu của lòng thương xót Chúa. Nhưng ý Chúa ở đoạn trên là tất cả những ao ước khát khao ở đời như tình, tiền, công danh, địa vị, cái quý cái hiếm... Càng khao khát tìm kiếm thí càng thiếu càng hụt, càng có lại càng muốn nhiều hơn. Ngược lại càng từ bỏ tiền bạc của cải chúng ta càng thấy dư giả thừa thãi, càng xa lánh công danh quyền chức chúng ta càng ung dung nhàn hạ, càng không màng đến tình ái xác thịt chúng ta càng thoải mái dễ chịu... Bỏ tất cả mọi sự vì Chúa mà được gấp trăm ở đời này là theo ý đó. (Chữ nghĩa của Chúa có sợ không?) Còn "sự bắt bớ", "sự ngược đãi", đau khổ nhục nhã, khốn khó vất vả, mới là con đường Chúa muốn chúng ta đi, để tạo CÔNG PHÚC cơ nghiệp theo đúng các định luật của Chúa mà được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trong Nước Chúa.
     3- Lc 14, 7-11: "Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "Khi ngươi được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn ngươi cũng được mời, và rồi người đã mời cả ngươi lẫn nhân vật kia phải đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này." Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ mà ngồi xuống chỗ cuối. Trái lai, khi ngươi được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người mời ngươi phải đến nói: "Xin ông bạn lên trên cho." Thế là ngươi sẽ được vinh dự trước người đồng bàn. VÌ PHÀM AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG; CÒN AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN."
             Có thể chúng ta hiểu nghĩa đơn giản của dụ ngôn này là Chúa chỉ trích những người hay len lỏi trèo leo để được thiên hạ coi trọng và dạy chúng ta sống khiêm nhường tự hạ. Nhưng dụ ngôn sau đây cũng có câu kết giống hệt như vậy: Lc 18, 9-14: "Chúa Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác: "Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện.  Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng riêng cầu nguyện rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhâp của con." Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng giám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi." Ta nói cho các ngươi biết: người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được công chính rồi; con người kia thì không. VÌ PHÀM AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG; CÒN AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN  LÊN."
     Lại cũng có một đoạn khác cũng có câu kết này: Mt 23, 1-12: "Bấy giờ Chúa Giê-su phán cùng đám đông và các môn đệ rằng: "Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa Mô-sê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì các ngươi hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không động ngón tay vào. họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là Ráp-bi. Phần các ngươi thì đừng để ai gọi mình là Ráp-bi, vì các ngươi chỉ có một Thầy; còn tất cả đều là anh em với nhau. Các ngươi đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, là Cha trên trời. Các ngươi cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì các ngươi chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ky-tô. Trong các ngươi, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG; AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN."
     Đọc cả ba đoạn Phúc Âm trên, chúng ta mới hiểu ý chính và sâu xa của "TÔN MÌNH LÊN" là tìm an nhàn hạnh phúc, sung sướng khoái lạc, giầu sang phú quý, quyền cao chức trọng ở đời này, là NHẬN quá nhiều nên không có thời gian, cơ hội mà CHO ĐI, thì thiệt thòi phần phúc đời sau, đó là "bị hạ xuống".
      Ngược lại, "hạ mình xuống" là vâng lời chịu lụy, khiêm nhường, thua thiệt, khó nghèo, hy sinh chia sẻ, mến Chúa yêu người... Là CHO Đi để tạo nên công phúc cho sự sống đời sau là được "nâng lên".
      4- Ga 12, 24-25: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. AI YÊU SỰ SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT, AI GHÉT SỰ SỐNG MÌNH Ở ĐỜI NÀY, THÌ SẼ GIỮ ĐƯỢC NÓ CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI."
      Và Mc 8, 34-37: "Rồi Chúa Giê-su tập họp đám đông và các môn đệ lại mà phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta. Bởi vì AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT. CÒN AI CHỊU MẤT MẠNG SỐNG MÌNH VÌ TA VÀ VÌ PHÚC ÂM, THÌ SẼ CỨU ĐƯỢC MẠNG SỐNG MÌNH.  Bởi lẽ được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì cho người ta? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình?
      Nhờ biết Định Luật "NHÂN NHƯNG THÌ PHẢI CHO NHƯNG KHÔNG" chúng ta mới hiểu rõ nghĩa của "yêu mạng sống" và "cứu mạng sống" là thích giầu sang phú quý, quyền cao chức trọng, ăn trên ngồi trốc, tận hưởng sự đời. Ngược lại, "ghét sự sống" và "Chịu mất mạng sống" là lòng khiêm nhường nghèo khó, không ham quyền thế, không thích xa hoa... Cho nên hãy xét lại lối sống của mình, vì mua sắm, chưng diện, vui chơi, không lỗi luật Chúa, nên có điều kiện là chúng ta bày biện, khoe khoang, tận hưởng tối đa. Nhưng tất cả những thứ đó đều thiệt thòi cho nguồn CÔNG PHÚC của cuộc sống Nước Trời, mà chúng ta phải một đổi một mới đáng tiếc!
     5- Mt 7, 13-14: "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người đi lại qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy."
      "Đường rộng rãi thênh thang" không chỉ là đường xác thịt tội lỗi, nhưng đường "Lắm kẻ đi qua" là đường giầu sang phú quý, ung dung nhàn hạ... Con đường nay dù không có gì xấu xa tội lỗi chăng nữa, nhưng theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì con đường thênh thang cũng đưa đến diệt vong. Ngược lai "Cửa hẹp đường chật" không chỉ là khuôn khổ đạo đức, mà còn là giản dị, khó nghèo, thanh bạch... "Ít người tìm được lối ấy" là người ta khó tránh khỏi luồn lách trên con đường công danh, tiền của, xác thịt...
     6- Ga 6, 27: "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ngươi, bởi chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu."
     Câu này chúng ta thường hiểu nghĩa rộng rằng: Chúa khuyên hãy ra sức sống đạo, cố gắng lập công phúc để được hưởng phúc trường sinh. Nhưng theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì sự lam lũ vất vả thể xác, dù chỉ làm để mà ăn thôi, cũng là CÔNG PHÚC trước mặt Chúa để tích lũy cho vốn liếng trên Nước Trời. Cho nên: "Là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ngươi, bởi chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu" còn có nghĩa rằng Chúa Giê-su dùng công nghiệp vô cùng cao cả của Người mà nhân công phúc lao nhọc của chúng ta lên gấp trăm.
       7- Mt 11, 28-30: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."
       "Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng" cùng ý với "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh" nghĩa là sự lao nhọc vất vả của chúng ta tạo nên CÔNG PHÚC để trở thành vốn liếng trên Nước Trời.
       "Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi" có cùng nghĩa với "Là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ngươi" là nhờ công đức bởi lao nhọc vất vả của chúng ta mà Chúa Giê-su cho thêm gấp bội phần CÔNG NGHIỆP của Người.
       "Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.": Hãy xem lại cách chúng ta ăn uống, vui chơi, nói năng, mua sắm, làm đẹp, làm sang, làm giầu, cách chúng ta bon chen leo trèo.... Chúng ta hãy xem gương Chúa Giê-su, Người có thể hóa nước thành rượu, hóa bánh cho hàng ngàn người ăn, thì Người dễ dàng tạo cuộc sống đế vương và thừa sức mua chuộc cả thế gian bằng tiền của tài năng. Nhưng vì Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" nên Chúa không chỉ dậy chúng ta "Vào cổng hẹp", "Vác thập giá", "Từ bỏ mọi sự"... Mà Người còn sống thật nghèo hèn khiêm hạ: "Con chồn có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu." Các tông đồ Chúa đi rao giảng Nước Trời mà Người không cho mang tiền nong, giầy dép, bị gậy... Thật là nghèo khổ hơn cả người ăn xin.
       "Và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng.": Càng tham lam vơ vét, tích trữ tiền của thì càng thấy thiếu và càng muốn có thêm, càng ham muốn công danh chức tước càng muốn danh tiếng vẻ vang hơn, càng đam mê sắc dục càng ước ao thèm muốn. Ngược lại, càng khinh rẻ tiền của càng thấy đủ thấy dư, càng xa tránh công danh càng nhàn hạ thảnh thơi, càng kìm hãm xác thịt càng thoải mái dễ chịu: đó là chúng ta đã tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, mà lại tràn đầy CÔNG PHÚC. Cho nên Giáo Huấn của Chúa Giê-su mà Người gọi là "Ách" là "Gánh" cũng êm ái nhẹ nhàng nhờ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU".
       8- Mt 18, 7: "Khốn cho thế gian vì những gương xấu! ĐÃ HẲN CẦN PHẢI CÓ GƯƠNG XẤU, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra gương xấu."
       Câu này chúng ta hiểu là Chúa quở trách những kẻ gây nên gương xấu, nhưng tại sao lại có câu: "Đã hẳn cần phải có gương xấu"?- Bởi vì với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" là nếu chúng ta được gìn giữ khỏi gương xấu thì chúng ta phải tạo công phúc nhiều hơn để đền bù vào sự NHẬN lớn lao đó, cho nên thế gian càng nhiều gương xấu mà chúng ta vẫn đứng vững, trung thành với Chúa, vẫn thực thi Lời Chúa, thì công phúc của chúng ta càng to lớn gấp bội và càng dễ nên thánh hơn.
       9- Mc 6, 7-9: "Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, CHỈ TRỪ CÂY GẬY, không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, ĐƯỢC ĐI DÉP nhưng không được mặc hai áo."
       Theo thánh Mát-thêu và thánh Lu-ca thì đoạn Chúa sai các môn đệ đi rao giảng này, Người dặn các ông không dược mang theo hành trang kể cả giầy dép gậy gộc, song ở đây thánh Mác-Cô lai nói rõ là có thể mang GẬY và mang DÉP, như vậy là tiền hậu bất nhất, trống đánh xuôi kèn thổi ngược?
       Không phải như vậy, mà chúng ta phải xác tín rằng: Phúc Âm Chúa Giê-su thì từng chấm từng phết đều là ý định của Người, cũng là ý định của Đức Chúa Cha, mà Dức Chúa Thánh Thần phải thực hiện cho bằng được.
       Cho nên đoạn Kinh Thánh trên tiết lộ rằng: Chúa muốn trên đường chúng ta đi rao giảng Lời Chúa thì phải nghèo khó để tạo nên CÔNG PHÚC, thì Chúa mới có thể trợ giúp để thiên hạ tin, do đó ta cũng có thể cân nhắc định liệu: Trường hơp trên đường đi đến nơi giảng đạo, lầy lội trơn ướt thì các môn đệ cũng cần phải có gậy để mà chống cho khỏi trượt ngã, hoặc đường đi đến nơi giảng đạo sỏi đá lởm chởm thì các môn đệ Chúa cũng phải đi dép để bảo vệ đôi chân.... Và liên hệ tới ngày nay, các môn đệ Chúa hiếm có thể chân đất đi rao giảng, mà có khi phải dùng xe đạp, xe gắn máy hoặc xe hơi... Miễn là phải thật nghèo hèn, thật thiếu thốn cực khổ hơn mọi người khác, thì mới tạo nên công phúc mà có thể làm cho người mù được thấy, người què đi được, người chết sống lại, người phong hủi được sạch và rao giảng tới đâu người ta tin tới đó. Nhưng hãy nhìn các môn đệ Chúa ngày nay: Việt Nam chúng ta thì các cha, các thầy thường là thanh cảnh, lịch sự, sang trọng nhất làng, nhất giáo xứ. Bên Mỹ này có cha sinh hoạt, ăn uống, giải trí còn thoải mái hơn cả giáo dân. Cho nên rất dễ hiểu các tông đồ Chúa ngày xưa làm được phép lạ, trừ được quỷ, cho kẻ què đi được, cho người chết sống lại được, mà ngày nay các tông đồ Chúa lại không làm đươc. Nhưng xưa với nay thì Định Luật "NHÂN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" luôn luôn như vậy, không hề mảy may thay đổi, chỉ khác là các tông đồ Chúa ngày đó tuyệt đối giữ đúng lời Chúa dặn là không mang các thứ phòng thân, trừ trường hợp cần kíp lắm mới mang gậy, mang dép, cho nên các ngài tạo đươc công phúc mà rao giảng mới kết quả như vậy. Thế thì các cha các thầy cứ thử từ bỏ hết mọi sự, sống thật nghèo khó, hy sinh thời giờ sức lực, ăn chay cầu nguyện, Thánh Lễ, Kinh Mân Côi, nguyện ngắm... Tất cả cho Chúa, vì Chúa, cách nào đó để tạo được thật nhiều CÔNG PHÚC, và nhờ CÔNG PHÚC đó Chúa mới có thể ban cho con chiên của các cha, các thầy ngoan ngoãn đạo đức, giới trẻ trở lại chật nhà thờ, hàng loạt người nhận biết Chúa, tin theo Chúa.
       10- Mc 10, 42-44: "Chúa Giê-su gọi các Tông Đồ lại mà nói: "Các con biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt lên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì bắt người ta phục quyền. Phần các con thì không phải thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì người đó hãy tự làm đầy tớ các con. Và ai muốn làm người thủ lãnh các con, người ấy hãy tự làm nô lệ cho mọi người."
       Thích cai trị, thích quyền hành đến nỗi người ta tranh giành chém giết. Sợ làm nô lệ, sợ phải làm tôi tớ nô lệ là thường tình ở đời. Nhưng Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì vinh quang ở đời này và vinh quang thuộc đời sau là hai vế đối nghịch. Quyền hành, vinh quang đúng ra phải có thấp hèn nhục nhã để bù lại, nếu không thì quyền hành vinh quang đó sẽ làm thiệt thòi mất mát cho phần CÔNG PHÚC thuộc Nước trời. Ngược lại, những việc mọn hèn thấp kém, nô lệ, phục vụ hầu hạ kẻ khác lại là công trạng lớn lao trước mặt Chúa, mà Người ban thưởng chúng ta như cách hoán cải giữa hai vế âm dương: Mt 19, 30: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
       11- Mc 12, 38-40: "Trong lúc giảng dạy, Chúa Giê-su nói rằng: "Các con phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."
       Những điều các kinh sư ưa thích, chúng ta cũng rất thường hay mắc phải. Thế nhưng ăn ngon mặc đẹp, được vinh vẻ cao trọng là chữ NHẬN rất to theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU", mà bởi ưa thích nên các ông kinh sư luôn giữ thói quen đó mọi nơi mọi lúc nên không còn nơi chốn thời giờ để CHO ĐI như ông phú hộ trong dụ ngôn La-za-rô, vì thế Chúa mới nói: "Những người ấy sẽ bị kết án nặng hơn".
       12- Mt 10, 34-36: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để đem hòa bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, nàng dâu với mẹ chồng mình. Và thù địch của người ta lại chính là người nhà."
       Cũng như Lc 12, 51-53: "Các con tưởng Thầy đến để đem hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho các con biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."
        Chúng ta hiểu ý gần của hai đoạn Phúc Âm này là: Lời Chúa được rao giảng không phải ai cũng răm rắp tuân theo, đâu phải ai cũng hiểu hoàn toàn một ý, nhưng người ta chỉ được Chúa soi sáng tùy công phúc của từng người thì họ mới hiểu, rồi lại tùy công phúc của từng người mà Chúa nâng đỡ thêm sức để họ gắng công thực hành. Còn những ai không có công phúc, không làm lành lánh dữ; không thực hành Lời Chúa, thì Chúa không thể, không được phép trợ giúp để họ hiểu và thực thi, như Chúa đã phải dùng dụ ngôn để che mắt bịt tai họ. (Định Luật "Có mới được cho") Cho nên Lời Chúa không tránh khỏi mâu thuẫn ngay từ cõi lòng mỗi người cho đến cha con, anh chị em, giòng họ... Đọc tiếp những câu sau đó sẽ thấy rất rõ: Mt 10, 37: "Kẻ nào yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng với Ta. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Ta thì không xứng với Ta. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Ta thì không xứng với Ta."
       Nhưng ý thứ hai là: Nếu Chúa ban cho chúng ta, vợ chồng, cha me con cái, anh chị em...  Hoàn toàn hòa thuận thì chúng ta NHẬN rất nhiều mà  lai khó lấy gì để tao dựng vốn liếng cho cơ nghiệp Nước Trời, như Mt 5, 46-47: "Vì nếu các con yêu thương kẻ yêu thương các con thì có công gì? Nào những người thu thuế không làm vậy ư?...." Cho nên Chúa không ban cho chúng ta bình an tuyệt đối, chẳng hạn khi chúng ta cưới vợ lấy chồng, dù chúng ta tha thiết nài xin Chúa cho chúng ta người phối ngẫu hợp tính hợp tình, Chúa biết rõ mọi người và Chúa giúp chúng ta cách dễ dàng, nhưng chẳng có cặp nào được thuận hảo trăm phần trăm, rồi đàn con sinh ra, đứa giống cha đứa giống mẹ, gia đình mỗi người một tính một nết, thành thử cùng một nhà đấy mà lại có nhóm có phe. Mặc dù cách này Chúa tạo cho gia đình những va chạm, mâu thuẫn, hiểu lầm, dằn vặt, giằng co... Nhưng những ai vì Chúa vì Phúc Âm mà ra sức sống hòa thuận, nhờ khiêm nhượng, yêu thương, tha thứ thì lại tạo nên CÔNG PHÚC to lớn gấp bội, có thể đền bù tội lỗi theo Định Luật "Trả hết đồng xu cuối cùng", có thể bù đắp cho những sung sướng dư giả, mãn nguyện, theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU", và phần công phúc còn lại sẽ được dành cho vốn liếng Nước Trời. Mà nếu chúng ta bớt giảm được tội lỗi và không sung túc dư giả, cao sang thế giá, thì chúng ta dễ nên thánh bởi phần CÔNG PHÚC lớn lao của sự nhịn nhục tha thứ những vô lý bất công của người thân cận.
       13- 6, 1-6: "Các con hãy cẩn thận đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con sẽ mất CÔNG PHÚC nơi Cha các con, Đấng ngự trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con, có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi sự bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đường để thiên hạ trông thấy. Quả thật Ta bảo các con rằng: Họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con."
       Cũng như Mt 6, 16-18: "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, sẽ trả công cho con."
       Ăn chay, cầu nguyện, làm phúc, vừa được phúc với Chúa, vừa được vinh dự với mọi người có sao đâu? Đi thờ đi Lễ, đóng góp, mà không ai biết đến thì ít người đi lễ, ít người đóng góp, như vậy nhà thờ sẽ vắng, ngân sách nhà thờ sẽ thiếu hụt, người nghèo không ai giúp, trẻ mồ côi thiếu ăn.... Sao Chúa lại dạy như vậy?
       Vì theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì không thể nào một lúc được cả hai, mà được bên này phải mất bên kia: NHẬN được sự kính nể trọng vọng ở đời này thì phải CHO ĐI phần công phúc thuộc Nước Trời. Nên hễ ai phô trương công phúc trước mặt người đời thì sẽ mất công phúc trước mặt Chúa, như Chúa nói: "Họ đã được trả công rồi" tức là công lao cầu nguyện, ăn chay, làm phúc, của mấy người giả hình đó đã được trả bằng sự nể trọng của thiên hạ rồi.
      14- Mt 5, 13-16: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể nào che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó lên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy các việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời."
       Là thân phận hèn mọn mà chúng ta được ví là muối, là đèn, là ánh sáng, là thành phố trên núi, vì chúng ta NHẬN Giáo Huấn Chúa Ky-tô, cho nên chúng ta phải làm mặn cho người, phải chiếu tỏa cho đời, nghĩa là phải sống để thiên hạ nhân biết Chúa Giê-su của chúng ta là Chúa thật, và Giáo Lý của Chúa Ky-tô là đường dẫn đến sự sống đời đời: "Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.": Tức là phải CHO ĐI cân xứng với những gì chúng ta LÃNH NHẬN: Lc 12, 48: "...hễ ai đã ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn." Đó là Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU".
       15- Mt 6, 19-21: "Các con đừng tích lũy cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích lũy cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét mối mọt làm hư nát, và trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con ở đó."
       Đoạn Phúc Âm này diễn tả rõ ràng chính xác sự âm dương đối nghịch giữa hai vế: Một bên là kho tàng thuộc Nước Trời, một bên là kho tàng thuộc thế gian: được vế này mất vế kia, vế này thêm vế kia bớt, giầu có bên này nghèo khó bên kia. Và "Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con ở đó" là nếu chúng ta càng lo tìm kiếm tích lũy kho tàng dưới đất, thì không còn thời giờ tâm sức để lập công phúc cho Nước Trời. Hai là, Chúng ta có cơ nghiệp vốn liếng trên trời thì chúng ta sẽ về nơi đó. Ba là, càng ra công gắng sức tích lũy vốn liếng cho Nước Trời thì tâm hồn chúng ta càng trở nên tốt lành trong sáng. Ngược lại, càng tìm kiếm vinh hoa phú quý, sung sướng khoái lạc ở đời này thì tâm hồn chúng ta càng xa lạc những điều lành thiện mà trở thành tham lam, độc ác, dữ tợn.
       16- Lc 16, 13: "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được."
       Có tiền của mà vẫn có lòng kính mến Chúa, vẫn biết ơn và cậy trông Chúa thì có sao đâu? Nhưng người có của NHẬN rất nhiều sung sướng thoải mái, ung dung nhàn hạ, kính mến nể trọng, mà Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì tuyệt đối: được bên này phải mất bên kia, được những sung sướng vinh hoa bởi tiền của thì phải bù lại bằng phần công phúc dành cho Nước Trời, hơn nữa người hưởng những sung sướng do tiền của mang lại, không còn điều kiện có những khổ đau để bù lấp lại sự sung sướng đó, cho nên Chúa nói dứt khoát rằng: "Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được."
       17- Ga 20, 14-17: "Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Chúa hiện đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh và không dặt tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Chúa Giê-su có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các của đều đóng kín. Chúa Giê-su đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Đoạn Người nói với Tô-ma: "hãy xỏ ngón tay vào đây, và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi." Chúa Giê-su nói với ông: "Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin."
       Ông Tô-ma có phước vì đã tuyên xưng Chúa Giê-su Ky-tô là Thiên Chúa, nhưng không được phước của việc tin Chúa sống lại vì đã tận mắt thấy Chúa. Chúa nói: "Phúc cho những ai không thấy mà tin" vì tin Chúa thì sinh công phúc rất lớn, như nhiều lần làm phép lạ cứu người, Chúa Giê-su cần người ta phải tin, tức là người được chữa phải có công phúc lớn của đức tin, Chúa mới có thể chữa. Thường thì chúng ta cứ thích được nhìn thấy Chúa, thấy Đức Mẹ cách tỏ tường. Nhưng theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU": thấy Chúa, thấy Đức Mẹ là sự NHẬN rất lớn, mà e rằng chúng ta không đủ công phúc mà CHO ĐI để bù đắp công ơn đó. Hãy xem gương những người được Chúa hoặc Đức Mẹ tỏ mình cách rõ ràng, họ đều phải chịu gánh đau khổ nặng nề dù họ là những người thánh thiện khác thường. Cho nên với con mắt đức tin và luôn lưu ý, chúng ta sẽ thấy Chúa, thấy Đức Mẹ hiện diện trong mọi sự mọi việc suốt cả cuộc đời mỗi chúng ta, và như thế chúng ta hưởng mọi công phúc bởi đức tin.
       18- Mt 19, 27-30: "Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giê-su đáp: "Thầy bảo thật các con: các con là những kẻ đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Is-ra-el. Và phàm ai bỏ nhà của, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. NHƯNG NHIỀU KẺ ĐỨNG HÀNG ĐẦU SẼ PHẢI XUỐNG HÀNG CHÓT, VÀ NHIỀU KẺ ĐỨNG CHÓT SẼ ĐƯỢC LÊN HÀNG ĐẦU."
       Rồi ngay sau đó, Chúa Giê-su lại kể một dụ ngôn với cùng câu kết như đoạn trên: Mt 20, 1-16: "Nước trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh cũng hãy đi vào làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy còn có kẻ đứng đó, thì hỏi họ rằng: "Sao các anh đứng ở đây suốt ngày không làm gì hết?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ rằng: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho." Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những người làm thuê và trả tiền cho họ từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một tiến lại, và mỗi người lãnh được một quan tiền. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: "Mấy người đến sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi ngang hàng với chúng tôi là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?" Thế là NHỮNG KẺ ĐỨNG CHÓT SẼ ĐƯỢC LÊN HÀNG ĐẦU, CÒN NHỮNG KẺ ĐỨNG ĐẦU SẼ PHẢI XUỐNG HÀNG CHÓT. Vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít."
       Nếu chúng ta hiểu người được thuê làm trước; người được thuê làm sau theo nghĩa gần thì đoạn Phúc Âm này càng khó hiểu hơn. Nhưng phải hiểu những người làm thuê trước là những người tài cao trí lớn, địa vị cao trọng, danh tiếng thế giá ở đời này kể cả đời lẫn đạo. Những người càng đươc thuê làm sau là những người càng có danh phận thấp hèn kém cỏi, không ai biết đến. Việc trả công là đến giờ kết thúc cuộc đời, chúng ta được tính toán công phúc theo đúng những định luật của Thiên Chúa, trong đó có Đinh Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" là danh phận địa vị ở đời này và danh phận địa vị thuộc đời sau được chia thành hai vế đối nghịch, "Một quan tiền" là cân bằng giữa hai vế. Người càng được trả trước là người càng được thưởng trọng hậu, người càng được trả sau là người càng đươc thưởng ít, giả dụ hai người cùng tạo được công phúc như nhau thì người mang danh phận thấp hèn ở đời này được ân thưởng bội hậu hơn. Và càng suy những câu nói càng thấu triệt hơn, chẳng hạn: "Ta sẽ trả cho các anh HỢP LẼ CÔNG BẰNG", "Này bạn, tôi KHÔNG XỬ BẤT CÔNG với bạn.", "Hay vì thấy tôi TỐT BỤNG mà bạn đâm ra ghen tức." Nghĩa là định luật của Chúa phát xuất từ lòng rất tốt lành và rất công thẳng của Người để tạo sự ân thưởng tuyệt đối công bằng giữa đời này và đời sau. Nếu hiểu đúng ý Chúa, chúng ta thấy dụ ngôn này diễn đạt rất chính xác Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ HÃY CHO ĐI BẤY NHIÊU"("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU").
      "Vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít." Câu này có ý kiến cho là "mạo nhập". Nhưng cách nào đi nữa thì cũng là ý định của Chúa Giê-su, cũng là công việc của Chúa Thánh Thần. Vì có nghĩa rằng: định luật của Chúa vô cùng công thẳng như vậy nên có nhiều người hưởng những vị thế cao trọng ở đời này mà không đủ công phúc để bù lấp sự hơn người đó mà thiệt thòi đến phần rỗi đời sau. Cũng không ngoại trừ các đấng bậc trong Giáo hội, nếu các ngài không ưu tiên cho việc phụng sư Chúa mà tìm kiếm vui hưởng những vinh quang trần thế do chức vụ cao trọng của mình, thì họ cũng bị bớt đi phần công phúc trong việc phụng sự Chúa và Giáo Hội: xem lại đoạn sau sẽ thấy rất rõ: Mt 19, 29-30: "Và phàm ai bỏ nhà của, anh em, chị em, cha me, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhưng nhiều kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.".
       19- Mt 11, 2-6: "Ông Gio-an lúc đó đang ngồi tù, nghe nói về việc làm của Chúa Giê-su Ky-tô, ông sai môn đệ đến thưa Người rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy về thuật lai cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy: Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho người nghèo khó, Và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta.": 
        Không phải từ đầu thánh Gio-an đã biết rõ Chúa Giê-su để giới thiệu với dân Is-ra-el sao?: Ga 1, 29-34: "Hôm sau, ông Gio-an thấy Chúa Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng dể Người được tỏ ra cho dân Is-ra-el, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gio-an làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
       Như đoạn Phúc Âm trên thì thánh Gio-an đã biết chắc Chúa Giê-su là Đấng cứu thế rồi, thế mà sao thánh Gio-an lại phải sai môn đệ đến hỏi Chúa như vậy?
        Quả thật có điều đó, vì theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU": Nếu chúng ta nhận biết Chúa tuyệt đối thì không còn chút công phúc nào tạo được bởi đức tin cả, và nếu như con người có giác quan để nhận biết Chúa thì đó là sự NHẬN to lớn quá, không có công phúc nào CHO ĐI đủ để được cứu độ. Cho nên kể cả các bậc thánh thiện nhất cũng không được ơn nhận biết Chúa cách tuyệt đối, vì Người muốn chúng ta tạo nên CÔNG PHÚC rất lớn bởi ĐỨC TIN. Và chúng ta thấy chính lúc các môn đệ ông Gio-an đến hỏi Chúa, thì Người cũng không trả lời cách xác định mà chỉ nói xa: "Các ngươi cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: "Người mù xem thấy, người què dược đi, người cùi được sạch..."
       20- Lc 16, 12-15: "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được." Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc mà nghe các điều ấy thì cười nhạo Chúa Giê-su. Người bảo họ: "Các ngươi làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ngươi, bởi điều cao trọng đối với người đời, lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa."
       Những câu ở phần trên của đoạn này đã được nói qua rồi, ở đây chỉ đề cập tới câu sau cùng: "Điều cao trọng trước mặt người đời, lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa."
       Ngoại trừ những viêc tội lỗi ra thì những điều cao trọng đối với con người như cha mẹ, anh em, nhà cửa, ruộng đất và rất nhiều thứ trên đời đáng yêu đáng quý lắm chứ? Không có những thứ đó, thế gian không thể tồn tại, thậm chí có những thứ thế gian trân quý mà không có nó thì không thể phụng sự Chúa, thế mà Chúa lại nói là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa sao?
       Nhưng như đoạn Phúc Âm đã nói, Chúa Giê-su biết rõ mấy người Pha-ri-siêu này ham hố tiền bạc, và theo Đinh Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì họ phải đền bù phần công phúc của họ vào sự ham hố đó mà thiệt thòi phần phúc trên trời, thì điều các ông Pha-ri-siêu coi trọng là điều vô cùng ghê tởm trước mặt Chúa. Nhưng không riêng gì các ông Pha-ri-siêu đó, chúng ta ngày nay cũng vậy, hễ ai may mắn sang giầu liền được quy là Chúa cho, là có phúc: "Ông kia phúc thiệt, già như vậy mà con cưới cô vợ vừa trẻ vừa đep!", "Bà đó giỏi thiệt! mới xây căn biệt thự mấy tầng lại tậu chiếc xe hơi láng co-óng, đúng là trời cho." Vì quan niệm như thế nên chính những người giầu có lại tự phong cho mình là có phước, tự phong là Chúa thương, Chúa thưởng, Chúa ban cho, nên càng ngày càng ra sức bành trướng, ra sức khoe mẽ phô trương... Nhưng có biết đâu với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ HÃY CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU") thì tiền tài danh vọng đáng sợ biết bao, vì làm hao hụt vốn cho cuộc sống vĩnh cửu, mà có khi còn mất luôn cơ nghiệp của cuộc sống ấy. Vậy thì rất nhiều thứ người đời thường coi trọng lại rất ghê tởm trước mặt Chúa.
       21- Ga 9, 1-3: "Đi ngang qua, Chúa Giê-su nhìn thấy một người mù từ thủa mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? " Chúa Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh."
       Thấy những người mù lòa, tàn tật, xấu xí, khốn khổ, người đời thường cho là tội lỗi, thất đức, vô phước... Nhưng: "Chuyện đó xảy ra là ĐỂ các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.": Trước tiên Chúa muốn những người đẹp đẽ, mạnh khỏe, lành lặn hãy nhìn vào những người tàn tật xấu xí mà biết rằng chúng ta NHẬN rất nhiều, mà suốt đời cảm tạ đội ơn Chúa. Hai là với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ HÃY CHO ĐI BẤY NHIÊU" nối kết giữa cõi đời tạm gửi chóng qua chóng hết như thoáng giây, với đời sau vô cùng vô tận, thì dù Chúa có sinh ra người mạnh khỏe hay người xấu xí tật nguyền đến đâu cũng tuyệt đối công bằng. Vì những người tật nguyền xấu xí có nghĩa là "NHẬN" số "bạc" Chúa giao rất ít, nếu tính tỷ lệ theo cách Chúa nói: có người chỉ nhận một phần tư, một phần mười "nén", nên nguyên họ chỉ sống bình thường thôi, cũng đã sinh được nhiều CÔNG PHÚC trước mặt Chúa, do đó họ chiếm đoạt Nước Trời cách dễ dàng, và Chúa luôn nâng đỡ ủi an họ cách này cách khác để họ sống an vui trong thân phận mình mà vượt qua cõi tạm này. Cho nên rất hiếm thấy những người mù lòa, tật nguyền, xấu xí... Tự đi tìm cái chết hoặc oán trách Chúa về số phận hẩm hiu của họ. Ngược lại, những người giầu có, sang trọng, đẹp đẽ lại dễ tự tìm cái chết hơn, dễ oán trách nguyền rủa Chúa hơn.
       21- Mt 9, 30-31: "Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giê-su truyền cho họ rằng: "Coi chừng đừng cho ai biết." Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người khắp vùng ấy."
        Mc 1, 34: "Chúa Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết Người là ai."
       Mc 1, 43-44: "Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy trình diện tư tế, và vì ngươi đã được sạch, thì hãy dâng những gì Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
        Lc 8, 53-65: "Họ chế nhạo Người vì biết nó đã chết. Nhưng Người cầm lấy tay nó lên tiếng gọi: "Hỡi em bé, hãy chỗi dậy." Nó được hoàn hồn và lập tức sống lại. Người ra lệnh hãy cho nó ăn. Cha mẹ em bé rất kinh ngạc, nhưng Người căn dặn họ chớ nói cho ai biết sự việc đã xảy ra."
        Trên đây là một số trong những đoạn Phúc Âm nói về việc Chúa trừ quỷ mà không cho chúng tiết lộ Người là Đấng Thánh, làm phép lạ mà căn dặn người ta không được phao đồn...  Sao lạ vây? Để thiên hạ biết Người có quyền năng phép tắc có hay hơn không? Loan tryền những phép lạ để người ta biết Chúa, đi theo Chúa không tốt sao? Mục đích của Chúa không phải như vậy ư? Mà Chúa cũng thừa biết không thể giấu; không thể cấm người ta, sao Chúa còn cấm cản?
        Nhưng chính những đoạn Phúc Âm này cho chúng ta thấy Chúa Giê-su không chỉ tiết lộ và khuyên dạy chúng ta sống phù hợp với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU") mà chính Chúa cũng sống và thực hiện rất khắt khao Định Luật này, chỉ với mục đích là muốn lập thật nhiều CÔNG PHÚC để cứu chuộc chúng ta cách dư dật sung mãn: Người muốn "NHẬN" tối thiểu và "CHO ĐI" tối đa, cho nên Chúa được sinh ra trong hang bò lừa bần hàn túng cực, sinh sống bằng nghề thợ mộc nặng nề vất vả. Khi xuất thân rao giảng, Chúa có thể hóa nước thành rượu, hóa bánh cho hàng ngàn người ăn một lúc, thì Chúa có thể mua chuộc thế gian bằng vàng bạc tiền của cách dễ dàng, nhưng Chúa Giê-su vẫn sống thật nghèo nàn: Mt 8, 20: "Con chồn có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu." Có thể dùng quyền năng để bắt ma quỷ tùng phục, thì dùng quyền năng để bắt người ta tuân phục Chúa cũng quá dễ dàng, nhưng Người vẫn ẩn dật mặc người ta theo ý của họ.
       Còn việc Chúa biết người ta không thể im tiếng trước những phép lạ mà vẫn căn dặn người ta đừng phao đồn, thì như Chúa dạy chúng ta khi làm phúc thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, là làm phúc thì đừng mưu tính khoe mẽ, còn người ta biết thì mấy ai tránh được. Cho nên làm phép lạ, Chúa không muốn người ta tôn vinh vì Người muốn NHẬN ÍT để lập nhiều công phúc, nên căn dặn họ đừng phao đồn. 
       22- Lc 9, 20: "Người lại hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô đáp: "Thầy là Đấng Ky-tô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai."
       -Sau khi Chúa cho các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, thấy vinh quang của Người trên núi: Mt 17, 9: "Đang khi Thầy trò từ trên núi xuống, Chúa Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai thị kiến ấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại."
       Chúa Giê-su không ngại gì mà phải giấu việc thánh Phê-rô nhận ra Người là Đức Ky-tô, cũng như việc tỏ vinh quang trên núi, Người căn dặn các Tông Đồ đừng nói với ai các việc ấy cho tới khi Người từ cõi chết sống lại vì Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ HÃY CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU") chỉ ứng dụng cho nhân loại khi còn sống trên thế gian, cho nên Chúa Giê-su muốn đợi đến khi Người từ cõi chết sống lại thì thiên hạ nhận biết và mà ca tụng Người cũng chưa muộn.
      23- Mt 27, 33-34: "Khi đến một nơi gọi là Gôn-gô-tha nghĩa là Đồi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống."
       Hoặc Mc 15, 22-23: "Chúng điệu Người đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống."
       Chúa Giê-su chịu đổ mồ hôi máu lúc cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, đổ mồ hôi khi bị bắt trói giải tới dinh thượng tế, đổ mồ hôi và chảy rất nhiều máu khi bị quân dữ đánh đòn, đổ mồ hôi và mất rất nhiều máu trên đường vác thập giá từ dinh Phi-la-tô đến đỉnh Núi Sọ, cho nên Người chịu cơn khát vô cùng dữ dội đến cháy cổ cháy ruột. Rượu pha mộc dược hay rượu pha mật đắng là một thứ đặc ân để kẻ tử tù bớt được rất nhiều đau đớn và thoát cơn khát cháy cổ, thế nhưng Chúa Giê-su đã từ chối không dùng liều thuốc giảm đau và món giải khát quý giá đó vì lòng yêu thương nhân loại vô cùng vô tận: Cả cuộc đời cho đến lúc chết, Chúa Giê-su luôn thực hiện Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU") là Người cố chịu đau chịu khát thêm nữa để công nghiệp của Người thật cao vời mà cứu chuộc chúng ta cách dư dật.
       CÁCH THÁO GỠ Đinh Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU").
       Như chúng ta đã biết Định Luật "TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG" thì có tới năm cách để tháo gỡ. 
       -Cách thứ nhất là đau khổ, nhục nhã, nặng nhọc vất vả... Thì kẻ càng sang trọng quý phái, nhà cao cửa rộng càng không tìm được, cho nên cách này không mấy kết quả.
        -Cách thứ hai là "Yêu nhiều thì được tha nhiều" là sự ăn năn thống hối. Nhưng giầu có sung túc, quyền hành địa vi, sung sướng hạnh phúc, không phải là tội lỗi, nên người giầu có hạnh phúc không có gì để ân hận xám hối, cho nên cách này cũng không thể dùng để tháo gỡ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU")
       -Cách thứ ba là "Tha để được tha": Nếu chúng ta tha nợ cho kẻ khác thì công phúc to lớn đó có thể đền bù những sung sướng thảnh thơi, êm ấm mãn nguyện trong cuộc đời. Nhưng những người giầu có quyền thế thường không ai dám làm mất lòng, ngược lại còn tâng bốc xu nịnh, cho nên cách này cũng khó lòng.
       -Cách thứ tư và thứ năm là "Cầu nguyện" và "Giữ các nhân đức". Đã chuyên cần cầu nguyện và giữ các nhân đức thì Chúa đã gìn giữ để khỏi giầu có hả hê. Nhưng những kẻ ham danh hám lợi, tham lam tiền của, thích hưởng mọi vui sướng khoái lạc trên đời, thì khó cầu nguyện và giữ nhân đức.
      Tóm lại là không có cách nào hoàn toàn tốt để chúng ta tháo gỡ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHAI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU") nên tốt nhất như Chúa Giê-su đã khuyên người nhà giầu kia: "Hãy về bán hết những gì ngươi có mà phân phát cho người nghèo", nếu những người cao sang quyền quý không làm theo lời Chúa mà cũng như người nhà giầu kia buồn bã bỏ đi và Chúa cũng phán: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa."
       Tuy nhiên, sau khi nghe Chúa nói câu trên thì các môn đệ sửng sốt hỏi Chúa: "Thế thì ai có thể được cứu?" Và Chúa đã trả lời: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được": Có nghĩa rằng Chúa không bao giờ để cho những người Chúa yêu là những ai nghe và tuân giữ lời Chúa, phải trở nên giầu có sung túc. Còn những người có chút tiền của mà còn biết kính sợ và tuân giữ luật Chúa, thì nhờ những công phúc đó mà Người CHO THÊM những nỗi khó khăn đau khổ để đền bù những sung túc dư giả mà được cứu rỗi. Chỉ cần để ý một chút, chúng ta sẽ thấy trần đời xảy ra đúng như vậy.
        Chừng đó đã đủ để chúng ta thấy rất rõ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU"). Và còn rất nhiều câu, nhiều đoạn Phúc Âm , nhiều việc Chúa làm có liên quan đến Định Luật này. Thế mà bấy lâu nay vì không biết nên người ta cứ nói cho khoái chí, cứ ăn cho sướng miệng, cứ ngắm cứ nhìn cho đã mắt, cứ mua sắm chưng diện thật dềnh dàng, khoe mẽ phô trương thả sức, chưa kể còn bon chen leo trèo để được giầu có thêm, quyền thế sang trọng hơn, hưởng thụ sung sướng an nhàn kẻo uổng kẻo thiệt, kẻo phí cuộc đời... Tất cả những thứ đó dù không phải là tội lỗi thì cũng phải trả không thiếu một xu. Vì thế Chúa Giê-su mới ngỏ cùng bà Ma-ga-ri-ta trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu ngày 29-12-1966: "Hỡi con, vẻ cao quý của một linh hồn đo bằng sự bỏ mình. hãm dẹp ngũ quan cần thiết để linh hồn được nẩy nở. Thiên nhiên có những định luật phải tôn trọng, song cuộc sống siêu nhiên với Chúa còn có NHỮNG ĐỊNH LUẬT QUAN TRỌNG HƠN NỮA và người ta cần phải NHẬN BIẾT VÀ TÔN TRỌNG những định luật đó nếu muốn đạt tới chỗ hoàn toàn thoát ly thụ tao. Cái "Tôi" chỉ bị tiêu diệt nếu người ta chịu khó ngăn chặn nó mọi lúc.":
       Chúng ta thấy đoạn Thông Điệp này, Chúa Giê-su thông báo tuyệt đối chính xác Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ DÒI NHIỀU").
         Và còn nhiều đoạn trong Thông Điệp có những lời lẽ ý nghĩa về Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU"): 
          -Ngày 3-10-1966: Lúc nguyện ngẫm: 
          Ma-ga-ri-ta: "Lậy Chúa trời con, xin Chúa ban cho con Ánh Sáng của Chúa, Sự Thật của Chúa, để dẫn đường cho con tới cùng Chúa.
          Chúa Giê-su: "Sự thật duy nhất thì ai là người thành tâm cũng đều có ở trong mình. Cha là Sự Thật.
         " Hỡi con, Cha đã ban tràn đầy ân sủng cho con. Nhưng con không hơn kẻ khác đâu. Trái lại con MẮC NỢ Cha nhiều hơn. Người ta làm gì với chủ nợ? Không phải là trả nợ sao? Nói thật, con phải lo TRẢ NỢ Cha hơn kẻ khác. Con hãy thi hành những điều Cha dạy bảo. Rồi Cha sẽ tha nợ cho con."
       "  Con đừng quên rằng CHA CÀNG CHO NHIỀU CHA CÀNG ĐÒI NHIỀU.
       " Và điều Cha đòi hỏi nơi hồn nhỏ của Cha ấy là tình yêu                                                                                                                -Ngày 5-10-1966:    
     Chúa Giê-su: "Tuổi trẻ của tâm hồn không bao giờ cùng.
                        "Con hãy luôn gìn giữ hồn nhỏ thơ ấu của con, âu yếm và nhiệt thành.
                        "Hỡi con hãy tin rằng Cha yêu con.
                        "Các thánh của Cha được hưởng vinh quang vô tận và chỉ còn có thể dâng Cha những lời tạ ơn. 
                       "Nhưng con, thời giờ con chưa hết. Con hãy hiểu rằng con còn có thể tạo hạnh phúc cho Cha ở đời này. Về Thiên Đàng, con chỉ lãnh nhận thôi.
                        "Nhưng ở đây con vừa NHẬN lại vừa CHO.
                        "Hỡi con nhỏ bé Cha, con hãy hát lên bài ca ngợi tình thương.
       Ngày 10-12-1966:
     Chúa Giê-su: "Những người lên Nước Trời trước con thảy đều NHỎ BÉ, cái gì NHỎ BÉ DƯỚI ĐẤT THÌ TRÊN TRỜI VĨ ĐẠI.
      Ngày 18-12-1966:
     Chúa Giê-su: "Hỡi con, CÔNG PHÚC của con ở đâu, nếu con không bị thử thách và thắng cơn thử thách?   
      Ngày 15-1-1967:
     Chúa Giê-su: "Con hãy vui lên khi gặp khó khăn. Những khó khăn đó là dấu hiệu chắc chắn về lòng yêu thương của Cha.
      Ngày 28-2-1967:
     Chúa Giê-su: "Ngày nay, tùy theo mức độ yêu mến và trung thành của mình, các tín hữu được tự do và cứ theo lương tâm mà áp dụng phương thức để làm việc đền tội một cách chân thật và can đảm.
     "Và Cha nói với con điều này: ai CHO nhiều thì Cha cũng sẽ CHO họ nhiều.
       Những câu những đoạn trên của Thông Điệp không chỉ cho chúng ta xác tín hơn Định luật " NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU"), mà còn giúp chúng ta nhận biết sự chân thật của Thông Điệp, nhận biết những lời lẽ của Chúa Giê-su Ky-tô âu yếm nhắn nhủ mọi người chúng ta. Nhưng có số người chê chối khinh thường, chẳng qua họ không hiểu Phúc Âm nên cũng chẳng nhận ra Lời Chúa trong Thông Điệp.
        Và nhờ biết Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU") mà chúng ta hiểu rõ hơn HỒN NHỎ là những người nghèo khó, tầm thường, không tiếng tăm địa vị trong xã hội, không ai biết họ tốt lành thánh thiện, hy sinh, công đức... Có nghĩa rằng họ NHẬN rất ít, do đó CÔNG PHÚC của họ không bị chi trả cho những thứ đã nhận, cho nên lời cầu nguyện của những HỒN NHỎ vô cùng hữu hiệu. Chúa thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ là thành lập nhóm người như thế, dù rất ít, rất hiếm, nhưng vô cùng quý giá vì nhờ họ kêu xin khẩn nài để lôi kéo lòng nhân từ Chúa, mà Chúa có thể cứu chữa cả thế giới.
       
                                                                                                                                                             1999
    

      
                                                        
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Lời Chúa Giesu Kyto được ghi chép quá ít so với các loại sách vở nhưng đã chất chứa đầy đủ mọi lý lẽ khôn ngoan đủ dể cứu độ nhân loại. Phúc Âm Chúa cũng nói rất ít về Đức Mẹ, nhưng chỉ một số đoạn ngắn mà chúng ta có thể tìm thấy tất cả các bằng chứng về các nhân đức của Người. Những công phúc đó đã tạo nên vô vàn công phúc để Đức Mẹ được Chúa thưởng dịa vị cao trọng nhất dưới ngai Thiên Chúa
Lòng kính mến Đức Mẹ đã có từ thời Chúa Giê-su còn rao giảng: khi nhận ra Chú cao trọng quyền năng, người ta kính mến ngưỡng mộ vị sinh thành ra Người: "Phúc thay dạ đã cưu mang Người, phúc thay vú đã cho Người bú mớm."
Có người cho rằng bánh rượu trong PHÉP THÁNH THỂ chỉ là biểu tượng; nghi thức bẻ bánh chỉ để tưởng nhớ đến Chúa Ky-tô. Cũng có người cho rằng ăn bánh uống rượu đó dù sao cũng được on Chúa.
Có người cho rằng bánh rượu trong PHÉP THÁNH THỂ chỉ là biểu tượng; nghi thức bẻ bánh chỉ để tưởng nhớ đến Chúa Ky-tô. Cũng có người cho rằng ăn bánh uống rượu đó dù sao cũng được on Chúa.
Chúa Giê-su dã hứa thành lập Giáo Hội, dặt người lãnh đạo, hứa nâng đỡ bảo vệ và trao quyền cho Giáo Hội.
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ Người đưa tôi dến nguồn nước trong lành, và bổ sức cho tôi.
Nhiều người đọc Phúc Âm thấy những câu xem ra khó hiểu, sai sót, nghịch lý, mâu thuẫn..., nên không tin đó là Lời Chúa, không tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Cũng có người tin Phúc Âm, tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng cho là tại "Tam sao thất bản", hoặc tại phong tục tập quán của người Do-thái khác lạ... . Thật ra những từ, những câu, những đoạn có vẻ khó hiểu, lẩm cẩm lại là những điều cốt lõi quan trọng. Ở đây chỉ xem xét những câu khó hiểu nhất mà chưa từng được giải thích hoặc giải thích chưa thỏa đáng.
Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng khoa hoc, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta"
Cũng như phần đầu của sách Sáng Thế, đoạn Kinh Thánh đầy thi vị mộng mơ này ần chứa những công việc vô cùng trọng đại của Thiên Chúa.