5- NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN

13 Tháng Mười Hai 20154:04 SA(Xem: 10927)
5- NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN
                                                        

                                                           5- NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN.


     Tất cả những định luật khoa học đã khám phá đều do ngón tay khoa học của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa còn tạo dựng những định luật vượt tầm tính toán của khoa học, đó là NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN.

     Chúa Giê-su đã tiết lộ trong "Thông Điêp Tình Yêu Nhân Hậu gửi các Hồn Nhỏ" qua bà Margarita, ngày 29-12-1966: "Thiên nhiên có những định luật phải tôn trọng. Song trong cuộc sống siêu nhiên với Chúa, còn có những ĐỊNH LUẬT quan trọng hơn nữa, và người ta cần phải NHẬN BIẾT và TÔN TRỌNG những định luật đó, nếu muốn đạt tới hoàn toàn thoát ly thụ tạo".

      Những Định Luật Siêu Nhiên được kết hợp với những định luật thiên nhiên ở đời này, nhưng những Đinh Luật Siêu Nhiên vô cùng quan trọng vì còn liên quan nối tiếp đến cuộc sống vĩnh cửu và tồn tại đời đời. Định luật thiên nhiên thì Chúa dễ dàng vượt qua, chẳng hạn khi muốn tỏ chút lạ lùng để các môn đệ tin, Chúa Giê-su đã đi trên nước và cho thánh Phê-rô cùng đi trên nước để đến với Người, nhưng Định Luật Siêu Nhiên thì Chúa tuyệt đối tôn trọng, không thể thay đổi, không thể một ly vi phạm, như khi thánh Phê-rô đang đi trên mặt nước để đến với Chúa mà lòng lo sợ thì liền bị chìm. Đó là vì thánh Phê-rô đã nghi ngờ, nên Chúa Giê-su không thể cho ngài đi trên nước như phút đầu thánh Phê-rô đã vững tin.

                    Những ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN bởi đâu ?

                   Sách Sáng Thế, việc tạo dựng đầu tiên, Thiên Chúa đã dựng nên ÁNH SÁNG, đọc đoạn Kinh Thánh đó ai cũng lầm là loại ánh sáng từ mặt trời mặt trăng, các tinh tú và các vật phát sáng mà quên cái nghĩa vô cùng cao trọng của chữ ÁNH SÁNG:

                   Ga 8, 15: "Ta là ÁNH SÁNG thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ÁNH SÁNG ĐEM LẠI SỰ SỐNG",  Ga 14, 5: "Thầy là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". 

                  Và Ga 12, 42-45: "Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm, nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải Ta xét xử người ấy, vì Ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta và không chấp nhận Ta, thì đã có người xét xử: LỜI TA NÓI SẼ XÉT XỬ người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha là Đấng đã sai Ta, chính Ngài ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải CÔNG BỐ gì. Và Ta biết rằng LỆNH của Ngài là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Những điều Ta nói là nói theo như Chúa Cha đã dậy".

                     -Tại sao Chúa đến không phải để xét xử thế gian, mà LỜI CHÚA lại xét xử ?
                     -Sao lại gọi là LỆNH của Đức Chúa Cha? Sao lại là CÔNG BỐ ?
                     -Tại sao LỆNH của Ngài lại là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ?

                    Mt 13, 34-35: "Tất cả những điều ấy, Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: "Mở miệng ra ta sẽ kể dụ ngôn, CÔNG BỐ những điều đươc GIỮ KÍN từ tạo thiên lập địa."

                   Rồi tra xét thật kỹ, nhất là trong những dụ ngôn, chúng ta sẽ tìm thấy Phúc Âm Chúa Giê-su bao gồm NHỮNG ĐỊNH LUẬT vô cùng quan trọng cách chính xác, không mảy may sai sót.

                   Vậy, như khi chúng ta thành lập một tổ chức, một đoàn thể, chúng ta còn biết đặt nội quy này, điều lệ nọ, thì TRƯỚC KHI tạo dựng trời đất, vạn vật và con người, Thiên Chúa đã tạo dựng ÁNH SÁNG là những ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN, là LỆNH của Đức Chúa Cha, mà Chúa Giê-su đến để CÔNG BỐ những định luật đó, Và LỆNH của Đức Chúa Cha là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI vì căn cứ vào những định luật đó mà mỗi người chúng ta tạo lập CÔNG PHÚC để được hưởng phần gia nghiêp đời đời trên Nước Trời: St 1,14: "Thiên Chúa phán: "Phải có những VÒM SÁNG trên nền trời, để phân rẽ NGÀY với ĐÊM, để làm DẤU CHỈ XÁC ĐỊNH các ĐẠI LỄ, ngày và năm": là phải có những ĐỊNH LUẬT để phân định tốt xấu, trái phải mà hướng dẫn con người đến cõi phúc thật.
                     Cho nên ÁNH SÁNG mà ĐỨC CHÚA tạo dựng "Ngày thứ nhất" là NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN của Thiên Chúa.


                                                ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT: "TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG"

                      Nhà Phật tin luật "Nhân quả": "Tích ác tòng ác, tích thiện tòng thiện", người đời hay nói đến luật "Vay trả": "Gieo gió thì gặt bão", "Có vay có trả"...  Nhưng hàng ngày người ta làm chuyện xấu xa, ác độc, dối trá, lừa đảo...  Đày dẫy mà chẳng mấy ai găp điều dữ, thậm chí kẻ làm ác còn phây phây, sung túc, giầu có, ung dung nhàn hạ hơn người hiền lương tử tế, nên thiên hạ cho đó chỉ là những câu răn đời.

                      Người Đạo Chúa không ai nói đến chữ "Nhân quả", không sách vở nào bàn về luật "Vay trả". Nhưng Mt 26, 51-52: "Và kìa, một trong những kẻ theo Chúa Giê-su liền vung tay tuốt gươm của mình ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm hắn đứt tai. Chúa Giê-su bảo người ấy: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì AI CẦM GƯƠM SẼ CHẾT VÌ GƯƠM": Đó là Chúa Giê-su nói: kẻ làm ác sẽ lãnh hậu quả của việc họ làm, như vậy cũng là "Tích ác tòng ác" , "Gieo gió gặt bão", cũng là "Nhân quả", "Vay trả". Nhưng với Chúa Giê-su Ky-tô thì LUẬT VAY TRẢ tuyệt đối chi ly, hoàn chỉnh, vững vàng:

                      Mt 5, 21-26: "Các con đã nghe luật dạy người xưa rằng: "Ai giết người sẽ bị đưa ra tòa". Còn Thầy, Thầy bảo cho các con biết: ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với con, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Hãy mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy đến cửa công, kẻo người ấy nộp ngươi cho quan tòa, quan tòa sẽ giao ngươi cho thuôc hạ, và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: ngươi sẽ không ra khỏi đó trước khi TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG."

         Cũng như Lc 12, 57-59: "Sao các ngươi không tự mình xét xem CÁI GÌ LÀ PHẢI. Thật vậy, khi các ngươi đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy sẽ lôi ngươi đến quan tòa, quan tòa sẽ giao ngươi cho thừa phát lại, và thừa phát lại sẽ tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho các ngươi biết: ngươi sẽ không ra khỏi đó trước khi TRẢ HẾT ĐỒNG KẼM CUỐI CÙNG":  
        Phúc Âm theo thánh Luca không nói cách chi ly như Phúc Âm theo thánh Mat-thêu nhưng chỉ tóm gọn: "Sao các ngươi không xét xem cái gì là phải." Cho nên  "CÁI GÌ LÀ PHẢI": là ý nghĩa của: 

          -Mt 5, 22: "Còn Thầy, Thầy bảo cho các con biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt."
          -Mt 5,27-37: "Các con đã nghe luật dậy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho các con biết: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi... Ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình..."
        -Mc 7, 21-23: "Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."


        Vậy dụ ngôn "Tới cửa công" theo thánh Mát-thêu và dụ ngôn "Ra tòa" theo thánh Lu-ca được hiểu như sau:

         "Dàn xếp" là đền bù trang trải những lỗi lầm, thiếu sót.
         "Đối phương" là sai pham, tội lỗi.
         "Dọc đường" là thời giờ chúng ta còn sống ở đời này.
         "Cửa công" là giờ chung kết của cuộc đời.
         "Quan tòa": Khi qua khỏi cõi đời này, mọi người được phân xử theo những định luật công thẳng của Thiên Chúa: Ga 12, 48: "Ai từ chối Ta và không đón nhận lời Ta thì có QUAN TÒA xét xử người ấy: chính LỜI TA NÓI sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết". 
 
        Vì thế những đoạn Phúc Âm trên, Chúa Giê-su đã tiết lộ cho chúng ta rằng: Trong mỗi cuộc đời chúng ta, tất cả những tội lỗi từ nhỏ đến lớn trong tư tưởng, lời nói, việc làm, nếu khôn ngoan thì phải nhanh chóng gấp rút đền bù trang trải cho bằng hết ngay từ đời này, nếu không kịp mà đợi đến đời sau thì không thoát khỏi định luật vô cùng công thẳng của Thiên Chúa, lúc đó sẽ phải thanh toán chi ly không được mảy may sai sót, đó là Định Luật "TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG".

         Như thế cũng là "Vay thì phải trả", nhưng với Chúa Ky-tô thì đó là ĐỊNH LUẬT VAY TRẢ, vì nó khác quan niệm người đời là thường lo sợ "Quả báo nhãn tiền", nhưng như Chúa Giê-su dạy thì chỉ có ai khôn ngoan nhanh nhẹn mới lo thanh toán trang trải trước khi đến cửa công, chỉ có ai may phước mới được "Quả báo" để có dịp "Dàn xếp" những nợ nần thiếu sót ngay từ đời này, nếu vô phước không được quả báo mà để đến đời sau thì vô cùng khốn khổ khốn nạn, vì vay thì phải trả cả vốn lẫn lời. Nên Chúa Giê-su dậy: "Vậy nếu khi con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với con, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình." Câu này thường được hiểu là nếu dâng lễ vật mà lòng còn hờn giận thì không xứng để Chúa nhận, nhưng ý là: Sự thanh toán trang trải tội lỗi còn quan trọng, cần thiết, gấp rút và có công phúc hơn cả việc dâng lễ vật.

               Và hai câu sau cũng tàng ý của Định Luật "TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG" là không có điều xấu xa tội lỗi nào mà không phải đền bù: Mt 10, 26-28: "Vậy các con đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết." Và Mc 4, 22-23: "Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là ĐỂ thể hiện, chẳng có gì che giấu mà không phải là ĐỂ đưa ra ánh sáng."

         Định Luật TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG của Chúa, như Chúa Giê-su tiết lộ đó, xem ra quá khắt khe, khó ai có thể vượt qua nổi để chiếm đoạt được Nước Trời. Nhưng có tới NĂM PHƯƠNG CÁCH để trang trải nợ nần ngay từ đời này:

               1- VAY thì phải TRẢ cả vốn lẫn lời:

         Tất cả những đau khổ: tai bay vạ gió, tù tội, đói khát, nhục nhã cay đắng, lam lũ vất vả, thấp kém thua thiệt, mất mát, xấu xí tật nguyền...  Đều là phương tiện để trang trải đền bù thiếu sót tội lỗi. Vì như Mt 9, 2: "Và kìa, người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giê-su bảo người bại liệt: "Hỡi con, hãy vững tin, tội của con được tha rồi": nghĩa là nhờ đau khổ tật nguyền bấy lâu, cộng với công phúc bởi đức tin của họ và lòng thương xót của Chúa mà tội của người bại liệt được tha, nên Chúa chữa lành anh ta.

                 2- YÊU NHIỀU thì được THA NHIỀU:

                 Lc 7, 36-50: "... ... Vì thế tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã ĐƯỢC THA, bằng cớ là chị YÊU MẾN NHIỀU, còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Rồi Chúa Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của con đã được tha rồi." Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà được tha cả tội. " Nhưng Chúa Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an."

         "YÊU MẾN", như người phụ nữ đã khóc ròng dưới chân Chúa, nghĩa là sự ăn năn thống hối, gớm ghét tội lỗi đã phạm, thì rất đẹp lòng Chúa, nên Người tha phần phạt tạ đền bù.

               Chúa Giê-su còn kể dụ ngôn "Người Cha nhân hậu"( Lc 15, 11-32) và dụ ngôn "Ông Pha-ri-siêu và người thu thuế cầu nguyện"( Lc 18, 10-14), cũng về sự tự nhận biết mình phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi mà ăn năn thống hối, xin Chúa thương xót tha thứ, sẽ lôi kéo được lòng xót thương của Chúa, để có thể trang trải nợ nần của những lỗi lầm thiếu sót: "ĐƯỢC THA VÌ YÊU MẾN NHIỀU."

                 3- THA ĐỂ ĐƯỢC THA.

                 Đây là điều kiện dễ dàng nhất và hiệu quả nhất, là công thức tốt nhất để trang trải gọn ghẽ những sai sót tội lỗi cách dễ dàng.

                 Chúa Giê-su dạy chúng ta kinh Lạy Cha có câu: "Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con". Rồi Chúa tiếp: "Thật vậy, nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con trên trời cũng sẽ tha lỗi cho các con. NHƯNG CÁC CON KHÔNG THA THỨ CHO NGƯỜI TA, THÌ CHA CÁC CON TRÊN TRỜI CŨNG SẼ KHÔNG THA LỖI CHO CÁC CON": Chúa nói thêm câu này là cách nhấn mạnh để chúng ta biết sự vô cùng quan trọng và cần thiết của việc tha thứ. Cũng như Mc 11, 25-26: "Khi các con đứng cầu nguyện, nếu các con có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để Cha các con Đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ, thì Cha các con Đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các con."

                 Và Mt 18, 21-35: "Bấy giờ ông phê-rô đến gần Chúa Giê-su và hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần. Có phải bẩy lần không. " Chúa Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bẩy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy lần..." Rồi Chúa Giê-su kể dụ ngôn "Tên mắc nợ không biết thương xót" và kết: "Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

                 Vậy THA ĐỂ ĐƯƠC THA là phương thức, là bí quyết hữu hiệu nhất để tháo gỡ khỏi định luật "Trả hết đồng xu cuối cùng". Cho nên khi gặp những trái ý bất bình, những sự xỉ nhục xúc phạm, những thiệt thòi bất công...  Thay vì khó chịu giận dữ hay tìm cách trả đũa, chúng ta phải chụp ngay lấy cơ hội quý giá ấy mà tha ngay, tha hết, tha vô điều kiện, để đươc Chúa tha thứ hết thảy tội lỗi của mình. Mà ai đó may phúc không vướng mắc nhiều tội lỗi, thì sự nhường nhịn, chịu đựng, yêu thương tha thứ những lỗi phạm của người khác, sẽ trở thành CÔNG PHÚC vô cùng lớn lao trước mặt Chúa.

                        4-CẦU NGUYỆN.

         Cách cầu nguyện của Giáo Hội là dùng những nghi thức, những lời chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa, những suy niệm tưởng lòng về Chúa, những hy sinh hãm dẹp xác thịt, sự ăn năn thống hối chừa cải tội lỗi, sự đóng góp thời giờ, sức lực, tiền của, làm phúc, chia sẻ... Bất cứ chúng ta nài xin Chúa ơn gì, Người cũng có thể dùng công lao kêu xin ấy mà cứu chữa chúng ta thoát khỏi hậu hoạn của định luật "Trả hết đồng xu cuối cùng" là cậy nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ky-tô, công nghiệp Đức Mẹ Maria, công nghiệp các thánh cùng các kẻ lành để trang trải nợ nần cho chúng ta.

                      5- CÁC NHÂN ĐỨC.

               Các nhân đức như Đức Tin, Đức Trông Cậy, Đức Kính Mến Chúa, Đức Yêu Người, Đức Đồng Trinh, Đức Vâng Lời, Đức Khiêm Nhường, Đức Khó Nghèo, Đức Trung Thực... Là những việc được Thiên Chúa chúc lành, ban đổ ơn mà sinh nhiều CÔNG PHÚC, công phúc đó để ngăn ngừa, xa tránh và đền bù tội lỗi chúng ta trước tiên, sau là tàng trữ vào kho báu đời đời.                                                                                                                              

                                                                                                                                                     
                            ĐỊNH LUẬT THỨ HAI: "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU"
                  

                   Hoa đẹp thường không thơm, má hồng thường phận bạc, đời lúc lên voi lúc xuống chó, con người ta thường hay được cái này mất cái kia... Nhiều người ngẫm nghĩ cho là có luật "Bù trừ" . Thế nhưng sao nhiều người suốt đời đẹp đẽ sang trọng, giầu sang phú quý... Ngược lại nhiều người vừa xấu vừa nghèo, suốt đời xui xẻo vất vả lận đận... Cho nên thiên hạ đa số cho "Bù trừ" chỉ là câu nói châm chọc hoặc răn đời.
                   Người Đạo Chúa không mấy ai nói đến luật "Bù trừ", nhưng trong Phúc Âm Chúa Giê-su Ky-tô thì Luật BÙ TRỪ vô cùng chuẩn xác, hoàn chỉnh và rất quan trọng, đó là Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" hoặc "ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU", Chúa Giê-su không chỉ giảng dạy cặn kẽ mà Người còn thực hành rất nghiêm chỉnh:
                   Mt 25, 14-30: "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."  Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đày tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh."  Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần mà nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!  Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đày tớ vô dụng kia, hãy quẳng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
                     Chúng ta thấy người được giao năm yến, làm lợi thêm được năm yến đã được ông chủ khen, được giao thêm nhiều và được vào hưởng niềm vui của ông chủ. Người được giao hai yến chỉ làm lợi được hai yến mà cũng được ông chủ khen, cũng được giao thêm nhiều và cũng được vào hưởng niềm vui của ông chủ, giống hệt như người làm lợi được năm yến. Vậy nếu người được giao một yến chỉ cần làm lợi được một yến thôi thì cũng sẽ được ông chủ khen, cũng sẽ được giao thêm nhiều, và cũng sẽ được vào hưởng niềm vui của ông chủ như người làm lợi được năm yến và người làm lợi được hai yến, nhưng người được giao một yến đã không làm lợi được xu nào nên bị quở phạt và đuổi ra ngoài.
                    Hãy đọc và suy xét cho thật kỹ từng câu từng chữ chúng ta mới có thể nhận ra Chúa Giê-su tiết lộ cho chúng ta Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU". Vì những dụ ngôn của Chúa thường tàng chứa những điều bí nhiệm cao trọng.
                    Và Mt 10, 7-10: "Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã ĐƯỢC CHO KHÔNG THÌ CŨNG PHẢI CHO KHÔNG NHƯ VẬY. [:] Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn."
                    Chúng ta thường hiểu "Được cho không thì cũng cho không như vậy" là các Tông Đồ nhận quyền năng của Chúa thì cũng phải ban phát cho thiên hạ, nhưng câu này thuộc phần khó hiểu sau đó: tại sao Chúa không cho mang tiền bạc, áo quần, bị gậy, giầy dép...?  Thưa vì theo Định Luật NHẬN BAO NHIÊU PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU, nên tiền vàng rủng rỉnh, áo quần giầy dép bảnh bao là các Tông Đồ hưởng NHẬN sung sướng thoải mái nhiều quá thì không có dịp CHO ĐI hầu sinh CÔNG PHÚC để Chúa trợ giúp mà có thể chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch, khử trừ ma quỷ... Cho nên bắt buộc các Tông Đồ phải thật nghèo thật khổ thì rao giảng mới có kết quả tốt. Vậy câu "Thợ thì đáng được nuôi ăn" là các Tông Đồ nhờ công phúc của nghèo khổ mà được Chúa ĐỔ ƠN trợ giúp để việc rao giảng mới có kết quả.
                    Có lẽ nhiều người chưa tin "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" là một Định Luật, thì hãy đọc Lc 12, 35-38: "... Đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì cũng bị đòi nhiều và ai được giao phó nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều hơn."   
               "HỄ AI ĐÃ ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ CŨNG BỊ ĐÒI NHIỀU" và  "AI ĐƯƠC GIAO PHÓ NHIỀU THÌ CŨNG BỊ ĐÒI HỎI NHIỀU HƠN". Hai câu này hợp với câu " ĐƯỢC CHO KHÔNG THÌ CŨNG PHẢI CHO KHÔNG NHƯ VẬY" thì có nghĩa là "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU"
                        Ai cũng hiểu: Ông chủ trở về gọi các đầy tớ để tính toán sổ sách là giờ lâm chung đến trước tòa Chúa, Người tính toán công phúc của chúng ta tùy từng người được Chúa giao nhiều hay ít, nhưng không mấy ai suy rõ xem những YẾN BẠC là những gì?  Thưa là:  Tuổi thọ, sức khỏe, thông minh, tài trí, lanh lợi, duyên dáng, quý phái, xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, chồng sang vợ đẹp, con khôn cháu ngoan, quyền cao chức trọng, con ông cháu cha, tiền bạc của cải, nhà cao của rộng, lụa là gấm vóc, cao lương mỹ vị, của ngon vật lạ... Vậy "NHẬN", "ĐƯỢC CHO", "ĐƯỢC GIAO" là bao gồm tất cả những thứ tạo nên hân hoan, sung sướng, hạnh phúc, thoải mái, mãn nguyện... Vật chất lẫn tinh thần của từng giây từng phút trong suốt cuộc đời kể cả những ơn Chúa ban về phần linh hồn. 
                          Ngược lại "CHO ĐI", "BỊ ĐÒI" và "BỊ ĐÒI HỎI" thường chỉ được hiểu là việc đạo nghĩa, Kinh Lễ, làm phúc...  Nhưng hãy đọc dụ ngôn "La-za-rô và người phú hộ" ( Lc 16, 19-30): Chúng ta thấy Chúa Giê-su không nói La-za-rô đạo đức thánh thiện, mà chỉ kể La-za-rô suốt đời đau khổ nhục nhã, một cuộc đời không hề có một may mắn nào, một cuộc đời "NHẬN" chẳng bao nhiêu mà toàn đói khổ bệnh tật chồng chất.  Với Chúa, đó là CÔNG PHÚC lớn lao, là "CHO ĐI" rất nhiều nên La-za-rô được hưởng nguồn an ủi vô tận, được phần thưởng vô cùng cao trọng trên trời.  Còn ông phú hộ, Chúa không nói ông ác độc tội lỗi, mà chỉ kể ông suốt đời hưởng lụa là gấm vóc, chè chén say sưa, nghĩa là ông ta "NHẬN" rất nhiều mà chẳng bao giờ "CHO ĐI" nên sau khi chết, ông ta phải đền bù: "Con đã nhận phần thưởng của con rồi."
                      Vậy "CHO ĐI", "BỊ ĐÒI" và "BỊ ĐÒI HỎI" là xấu xí, thấp kém, xui xẻo, thiệt thòi, mất mát, đau khổ nhục nhã, đói khổ, ốm đau, tật nguyền, lầm than vất vả... Và tất cả những việc đạo đức, tốt lành, những hy sinh công đức, mến Chúa, yêu người...                            
                     Người đời cũng có chút khái niệm về luật "Bù trừ" nhưng chỉ tính chuyện xảy ra ở đời này, nên không mấy ai tin vì có người suốt đời may mắn giầu có, sung sướng hả hê. Lại có người suốt đời xui xẻo, nghèo khổ, khốn nạn. Nhưng với Chúa Ky-tô thì đây là LUẬT PHÚC TỘI BÙ TRỪ, liên quan chặt chẽ với đời sau. Đời này hễ ai giầu có, sang trọng, may mắn, tài giỏi, sung sướng, nhàn hạ... Đều được thiên hạ trầm trồ là có phúc, nhưng với Chúa Giê-su thì đó là VÔ PHÚC, vì "Đã nhận phần phúc rồi", vì "Sẽ phải khóc", "Sẽ phải khốn khổ". Và đời hễ ai nghèo hèn, xấu xí, kém cỏi, tai này nạn nọ... Đều bị quy là vô phúc, nhưng đối với Chúa Giê-su Ky-tô, đó mới chính là CÓ PHÚC: "Các con hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho các con ở trên trời thật lớn lao."  
                     Vì Giáo Lý Chúa Giê-su Ky-tô là CON ĐƯỜNG mở ra cho đời sau vĩnh cửu bất tận, sự gì gom góp tích lũy cho đời sau mới là có phúc. Những vinh quang sung sướng thuộc về đời này và những vinh quang sung sướng tích lũy cho đời sau là HAI VẾ ÂM DƯƠNG ĐỐI NGHỊCH, mất vế bên này được vế bên kia, thêm vế bên này bớt vế bên kia, vế này được một vế kia mất một, vế này bớt mười vế kia thêm mười, đau khổ bên này sung sướng bên kia, giàu có bên này nghèo khó bên kia, như Chúa Giê-su đã nói với người giầu có nọ: "Hãy về bán hết những gì ngươi có mà phân phát cho người nghèo, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời..."
                     Hãy xem đoạn Tin Mừng diễn đạt Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU":
                Lc 6, 20-28: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi.
                                      "Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy.
                                      "Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười.
                                      "Phúc cho các ngươi nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng của các ngươi sẽ bội hậu ở trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri như thế.
                                      "Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giầu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi
                                      "Khốn cho các ngươi là kẻ được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát.
                                      "Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười vì các ngươi sẽ u sầu khóc lóc.
                                      "Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ đã từng đối xử như vậy với các tiên tri giả."  
                           Nếu biết "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" là một Đinh Luật không thể mảy may xê dịch thay đổi, áp dụng cho mọi người trong mọi sự mọi việc, từng giây từng phút suốt cả cuộc đời, thì chúng ta rất dễ tiến bước trên đường thiện hảo, rất nhiều cơ hội lập công để trở nên "giầu có" trên Nước Trời. Những kẻ bóc lột, tước đoạt, làm khốn, bách hại chúng ta, đều coi như những kẻ làm công làm ơn, cho nên Chúa Giê-su mới dạy: Lc 6, 31-34: "Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho người tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng."   
                         Đời nhiều người trách trời quá bất công, vì có nhiều người sinh ra là đã xinh đẹp mặn mà, thông minh lanh lợi, giầu có sang trọng quá. Lại có người xấu xí thấp hèn, nghèo khó xui xẻo suốt một đời. Nhưng nếu nghĩ được rằng cuộc đời dù có sống ngoài trăm năm cũng chỉ là thoáng giây so với đời sau vô cùng vô tận, mà với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU"  nối kết đời này với đời sau, thì quả là Thiên Chúa công bằng và tốt lành vô cùng, vì nhìn đời mà so sánh tỷ lệ chênh lệch, ta thấy có người NHẬN hàng ngàn, hàng vạn "yến", lại có người chỉ nhận có phân nửa, một phần tư, một phần mười "yến"... Mà khi bước vào cõi đời đời, những kẻ nhận hàng ngàn hàng vạn "yến" kia, lấy gì  mà trả cho đủ số nhận to lớn ấy?  Còn những người chỉ nhận một phần tư, một phần mười "yến" là những người xấu xí nghèo hèn, thấp kém, xui xẻo, khốn khổ, chỉ phải "cho đi" cái số "nhận" ít ỏi đó, rồi còn lại phần công phúc suốt đời tạo được bởi những thua thiệt thấp kém, trở thành CÔNG PHÚC to lớn biết chừng nào trên Nước Trời.  Vậy những ai thấp hèn kém cỏi, xấu xí thua thiệt, hãy mừng rỡ hân hoan, và ngay bây giờ hãy cảm tạ đội ơn Chúa. Còn những ai tài trí khôn ngoan, duyên dáng xinh đẹp, quyền quý cao trọng...  Thì chớ có tự cao tự phụ mà khinh dể những người xấu xí nghèo hèn, và hãy sống như không có gì, đừng khoe mẽ phô trương kẻo phải trả đắt hơn, và phải ra sức làm lành lánh dữ, lập nhiều công phúc để bù đắp những thứ hơn người đó. Hãy nhớ rằng sự cầu nguyện như Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Kinh Lòng Thương Xót, Kinh Mân Côi, ăn chay hãm mình, làm phúc , chia sẻ...  Trước hết là xin cho chúng ta được xa lánh, từ bỏ những tham lam xác thịt, và quan trọng nữa là cậy nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ky-tô, công nghiệp Đức Mẹ cùng các thánh để bù đắp những sung túc dư giả từng ngày từng giờ suốt cuộc đời chúng ta, vì công nghiêp của Chúa Giê-su, công nghiệp Đức Mẹ và các thánh được tạo lập bởi đau khổ nhục nhã, nghèo hèn, khó nhọc, vất vả... Theo đúng định luật của Thiên Chúa áp dụng cho nhân loại trên trần thế.                                    
                     Tra cứu thật kỹ, chúng ta sẽ thấy nhiều câu nhiều đoạn trong Phúc Âm Chúa Giê-su Ky-tô nói về Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" ("ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU")
                     1-Mc 12, 41-44: Chúa Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giầu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. Chúa Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật các con: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.": Bà góa NHẬN rất ít nên CHO ĐI dù chỉ hai xu mà được Chúa khen là nhiều nhất.
                      2-Mc 10, 22-27: ... "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào Nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa."...
                     Chỉ vì người giầu có NHẬN quá nhiều sung sướng thoải mái do tiền của mang lại, nên không còn thời giờ, không còn cơ hội mà CHO ĐI  bằng những đau khổ, vất vả, mất mát, thiệt thòi... Chẳng hạn ai đó, một cuộc vui có thể đổi một gia tài của một người bình thường, một ngày hưởng thụ của họ bằng sự may mắn suốt đời của một người nghèo, mà lúc nào ông ta cũng nhận những bẩm bái, ngợi khen, cảm tạ... Cho đến ngày phải tính toán mọi sự theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU". Vậy thì Chúa Giê-su nói rất thật.           
                       Điều đáng chú ý là khi Chúa nói "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn khó hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa" làm các Tông Đồ kinh hãi, thì Chúa Giê-su lại nói thêm một câu rất khó hiểu: "Đối với loài người điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải như vậy, vì Thiên Chúa làm được mọi sự."
                      Thiên Chúa "có thể" làm là những người kính mến và tuân giữ luật Chúa thì thường được Người gìn giữ để khỏi trở nên giầu có, còn những người có chút tiền của mà vẫn có lòng kính sợ Chúa, siêng năng cầu nguyện, làm phúc, chia sẻ... Thì thường được Chúa ban cho những khổ đau cách này cách khác mà đền bù vào những sung túc dư giả đó. Đây là cách can thiệp của Chúa mà hoàn toàn phù hợp đúng với định luật của Người.
                        3- Tiếp theo đoạn Phúc Âm trên:  Mc 10, 28-30: Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy."  Chúa Giê-su trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng đất vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng đất cùng với SỰ BẮT BỚ, và đời sau được sự sống vĩnh cửu."                      
                      Càng từ bỏ của cải tiền bạc chúng ta càng thấy dư giả thừa thãi,  càng xa lánh công danh quyền chức chúng ta càng thấy ung dung nhàn hạ, càng không màng đến tình ái xác thịt chúng ta càng thoải mái dễ chịu... Bỏ tất cả mọi sự vì Chúa mà được gấp trăm ở đời này là theo cách đó. Còn "Sự bắt bớ", "Sự ngược đãi", đau khổ nhục nhã, khó nhọc vất vả, lao đao lận đận mới là con đường Chúa muốn chúng ta đi, để tạo CÔNG PHÚC cơ nghiệp theo đúng các định luật của Người mà được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trong Nước Chúa.    
                         4- Lc 14, 7-11 : Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "Khi ngươi được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn ngươi cũng được mời, và rồi người đã mời cả ngươi lẫn nhân vật kia phải đến nói với ngươi rằng:  "Xin ông nhường chỗ cho vị này." Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ mà ngồi xuống chỗ cuối. Trái lại, khi ngươi được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người mời ngươi phải đến nói: "Xin ông bạn lên trên cho." Thế là ngươi sẽ được vinh dự trước người đồng bàn. VÌ PHÀM AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG; CÒN AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN."
                       Và Lc 18, 9-14: "Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng riêng cầu nguyện rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con." Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi." Ta nói cho các ngươi biết: người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được công chính rồi; còn người kia thì không. VÌ PHÀM AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG; CÒN AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN."  
                           Lại có đoạn khác cũng có câu kết này: Mt 23, 1-12:  "... ... Trong các ngươi, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG; AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN."  
                         Đọc cả ba đoạn Phúc Âm trên chúng ta mới hiểu ý chính và sâu xa của "TÔN MÌNH LÊN" là tìm an nhàn hạnh phúc, sung sướng khoái lạc, giầu sang phú quý, quyền cao chức trọng ở đời này, là NHẬN quá nhiều nên không còn thời gian, không còn cơ hội mà CHO ĐI, nên thiệt thòi phần phúc đời sau, đó là "BỊ HẠ XUÔNG".
                         Ngược lại, "HẠ MÌNH XUỐNG" là vâng lời chịu lụy, khiêm hạ, thua thiệt, khó nghèo, hy sinh chia sẻ, mến Chúa, yêu người... Là CHO ĐI để tạo CÔNG PHÚC cho sự sống đời sau, là được "NÂNG LÊN".  
                       5- Ga 12, 24-25: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. AI YÊU SỰ SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT, AI GHÉT SỰ SỐNG MÌNH Ở ĐỜI NÀY, THÌ SẼ GIỮ ĐƯỢC NÓ CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI."    
                      Và Mc  8, 34-37: Rồi Chúa Giê-su tụ họp đám đông các môn đệ lại mà phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta. Bởi vì AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT. CÒN AI CHỊU MẤT MẠNG SỐNG MÌNH VÌ TA VÀ VÌ PHÚC ÂM, THÌ SẼ CỨU ĐƯỢC MẠNG SỐNG MÌNH. Bởi lẽ được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì cho người ta? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình?"  
                       Nhờ biết Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" chúng ta mới hiểu rõ nghĩa chính của "YÊU MẠNG SỐNG" và "CỨU MẠNG SỐNG" là thích giầu sang phú quý, quyền cao chức trọng, ăn trên ngồi trốc, tận hưởng sự đời.  Ngược lại, "GHÉT SỰ SỐNG" và "CHỊU MẤT MẠNG SỐNG" là khiêm hạ, nghèo khó, không tham quyền cố vị, cao sang bổng lộc... Cho nên hãy xét lại lối sống mỗi người, vì mua sắm, chưng diện, vui chơi, không lỗi luật Chúa, nên có điều kiện là chúng ta bày biện, khoe khoang, tận hưởng tối đa. Nhưng tất cả những thứ đó đều thiệt thòi cho nguồn CÔNG PHÚC của cuộc sống Nước Trời, mà chúng ta phải một đổi một mới đáng tiếc!            
                     6- Mt 7, 13-14: "Hãy qua cửu hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người đi lại qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy."
                    "ĐƯỜNG RỘNG RÃI THÊNH THANG" là ăn chơi buông thả, tìm kiếm giầu sang phú quý, ung dung nhàn hạ... Đường này dù không có gì xấu xa chăng nữa, nhưng theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì cũng dẫn đến diệt vong. Ngược lại, "CỬA HẸP ĐƯỜNG CHẬT" là khuôn khổ đạo đức, giản dị, nghèo khó, thanh bạch, khiêm nhường... Là đường lập công dẫn về Nước Chúa mà "Ít người tìm được lối ấy".  
                        7- Ga 6, 27: "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ngươi, bởi chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu."                  
                        Và Mt 11, 28-30: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."  
                    " Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng"  cùng ý với "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh" nghĩa là sự lao nhọc vất vả của chúng ta tạo nên CÔNG PHÚC để trở thành vốn liếng trên Nước Trời.  
                     "Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi" có cùng nghĩa với "Là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ngươi" là nhờ CÔNG PHÚC bởi sự lao nhọc vất vả của chúng ta mà Chúa Giê-su nuôi dưỡng thánh hóa linh hồn chúng ta.
                     "Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." : Hãy xem lại cách chúng ta ăn uống, vui chơi, nói năng, mua sắm, chưng diện, làm đẹp, làm sang, làm giầu, cách chúng ta bon chen leo trèo... Chúng ta hãy xem gương Chúa Giê-su, Người có thể hóa nước thành rượu, hóa bánh cho hàng ngàn người ăn, thì Người dễ dàng tạo cuộc sống đế vương và thừa sức mua chuộc thế gian bằng tiền của, tài năng của những phép lạ tỏ tường vĩ đại gấp ngàn như thế, nhưng vì Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" nên Chúa không chỉ dậy chúng ta "Vào cổng hẹp",  "Vác thập giá", "Từ bỏ mọi sự"... Mà Người còn sống thật nghèo hèn khiêm hạ. Các tông đồ Chúa đi rao giảng Nước Trời mà Người không cho mang tiền nong, giầy dép, bị gậy... Thật là nghèo khổ hơn cả người ăn xin.
        
                       8- Mt 18, 7: "Khốn cho thế gian vì những gương xấu! ĐÃ HẲN CẦN PHẢI CÓ GƯƠNG XẤU, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra gương xấu."  
                     "Cần phải có gương xấu": Vì Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" là nếu chúng ta được giữ gìn khỏi gương xấu thì chúng ta phải tạo rất nhiều công phúc để đền bù vào sự NHẬN lớn lao đó, cho nên thế gian càng nhiều gương xấu mà chúng ta vẫn đứng vững, vẫn trung thành với Chúa, vẫn thực thi Lời Chúa thì công phúc của chúng ta càng to lớn gấp bội,  càng rất dễ nên thánh.
                        9- Mc 6, 7-9: Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không  được mang gì đi đường, CHỈ TRỪ CÂY GẬY, không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, ĐƯỢC ĐI DÉP nhưng không được mặc hai áo."
                          Chúa muốn trên đường chúng ta đi rao giảng Lời Chúa thì phải nghèo hèn, khó khăn, cực khổ để tạo CÔNG PHÚC, thì Chúa mới có thể trợ giúp để thiên hạ tin, do đó đoạn Phúc Âm này cho chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể cân nhắc định liệu: Trường hợp trên đường đi đến nơi giảng đạo mà lầy lội trơn ướt thì các môn đệ cũng cần phải có gậy để mà chống cho khỏi trượt ngã, hoặc đường đi đến nơi giảng đạo sỏi đá lởm chởm thì các môn đệ Chúa cũng phải đi dép để bảo vệ đôi chân... Và liên hệ đến ngày nay, các môn đệ Chúa hiếm có thể chân đất đi rao giảng, mà có khi phải dùng xe đạp, xe gắn máy hoặc xe hơi... Miễn là phải thật nghèo hèn, thật thiếu thốn cực khổ, không địa vị, tiếng tăm, không lo vun đắp cho gia đình, cho họ hàng...  Thì mới tạo nên CÔNG PHÚC mà có thể làm cho người mù thấy được, người què đi được, người chết sống lại, người phong hủi được sạch và rao giảng tới đâu người ta tin tới đó.  
                       10- Mc 10, 42-44:  Chúa Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Các con biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt lên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì bắt người ta phục quyền. Phần các con thì không phải thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì người đó hãy tự làm đầy tớ các con. Và ai muốn làm thủ lãnh các con, người ấy hãy tự làm nô lệ cho mọi người.":
                       Thích cai trị, thích quyền hành đến nỗi người ta tranh giành chém giết. Sợ làm nô lệ, sợ phải làm tôi tớ là chuyện thường tình ở đời. Nhưng với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO DI BẤY NHIÊU" thì vinh quang đời này và vinh quang thuộc đời sau là hai vế đối nghịch. Quyền hành, vinh dự, đúng ra phải có thấp hèn nhục nhã để bù lại, nếu không thì quyền hành vinh quang đó sẽ làm thiệt thòi phần CÔNG PHÚC thuộc Nước Trời. Ngược lại, những việc mọn hèn thấp kém, nô lệ, phục vụ hầu hạ... Lại là CÔNG PHÚC lớn lao trước mặt Chúa, mà Người ban thưởng chúng ta như cách hoán cải giữa hai vế âm dương: Mt 19, 30: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
                         11- Mt 6, 1-6: "Các con hãy cẩn thận đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con sẽ mất CÔNG PHÚC nơi Cha các con, Đấng ngự trên trời..."
                           Cũng như Mt 6, 16-18: "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, sẽ trả công cho con."     
                           Vì theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" thì không thể nào một trật mà được cả hai, mà được bên này phải mất bên kia:  ĐƯỢC sự kính nể trọng vọng ở đời này thì phải MẤT phần công phúc trước mặt Chúa, như Chúa nói: "Họ đã được trả công rồi" tức là công lao cầu nguyện, ăn chay, làm phúc, của mấy người giả hình đó đã được trả bằng sự nể trọng của thiên hạ rồi.
                          12- Mt 5, 13-16: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại?  Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể nào che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó lên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy các việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời."
                          Là thân phận hèn mọn mà chúng ta được sánh là muối , là đèn, là ánh sáng, là thành phố trên núi, vì chúng ta NHẬN Giáo Huấn Chúa Giê-su Ky-tô, cho nên chúng ta phải làm mặn cho người, phải chiếu tỏa cho đời, phải sống để thiên hạ nhận biết Chúa Giê-su Chúa chúng ta là Chúa thật, và Giáo Lý Chúa Ky-tô là đường dẫn đến sự sống đời đời: Phải CHO ĐI cân xứng với những gì chúng ta đã NHẬN: Lc 12, 48: "Hễ ai đã ĐƯỢC CHO NHIỀU THÌ SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn." Đó là Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU".
                          13- Mt 6 19-21: "Các con đừng tích lũy cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét mối mọt làm hư nát, và trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con ở đó."
                         Đoạn Phúc Âm này diễn đạt rất rõ sự âm dương đối nghịch giữa hai vế: Một bên là kho tàng thuộc Nước Trời, một bên là kho tàng thuộc thế gian: được vế này mất vế kia, vế này thêm vế kia bớt, giầu có bên này nghèo khó bên kia.      
                          14- Lc 16, 13: "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.":
                          Được những sung sướng vinh hoa bởi tiền của thì phải bù lại bằng phần công phúc dành cho Nước Trời. Hơn nữa người hưởng những sung sướng do tiền của mang lại, không còn cơ hội có khổ đau để bù lấp lại những sung sướng đó, cho nên Chúa khẳng định dứt khoát rằng: "Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được."   
                         15- Mt, 19, 27-30:  Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?"  Chúa Giê-su đáp:  "Thầy bảo thật các con: các con là những kẻ đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Is-ra-el. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. NHƯNG NHIỀU KẺ ĐỨNG HÀNG ĐẦU SẼ PHẢI XUỐNG HÀNG CHÓT, VÀ NHIỀU KẺ ĐỨNG CHÓT SẼ ĐƯỢC LÊN HÀNG ĐẦU."  
                        Rồi ngay sau đó, Chúa Giê-su lại kể một dụ ngôn với cùng câu kết của đoạn trên:  Mt 20, 1-16: "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ:  "Cả các anh cũng hãy đi vào làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả các anh hợp lẽ công bằng."  Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy còn có kẻ đứng đó, thì hỏi họ rằng: "Sao các anh đứng ở đây suốt ngày không làm gì hết?"  Họ thưa rằng:  "Vì không có ai mướn chúng tôi."  Ông bảo họ rằng:  "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho."  Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng:  "Hãy gọi những người làm thuê và trả tiền cho họ từ người đến sau hết tới người đến trước hết."  Vậy những người làm từ giờ thứ mười một tiến lại, và mỗi người lãnh được một quan tiền.  Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn;  nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: "Mấy người đến sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi ngang hàng với chúng tôi là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."  Chủ nhà trả lời một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao?  Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?"  Thế là NHỮNG KẺ ĐỨNG CHÓT SẼ ĐƯỢC LÊN HÀNG ĐẦU, CÒN NHỮNG KẺ ĐỨNG ĐẦU SẼ PHẢI XUỐNG HÀNG CHÓT. vì kẻ được gọi thí nhiều mà người được chọn thì ít."          
                          Nếu chúng ta hiểu người được thuê làm trước, người được thuê làm sau, theo nghĩa thường thì đoạn Phúc Âm này quá khó hiểu. Cũng có người suy ra rằng Chúa ưu tiên người đạo mới.  Nhưng phải hiểu những người làm thuê trước là những người tài cao trí lớn, địa vị cao trọng, danh tiếng thế giá... Những người càng được thuê sau là càng thấp hèn kém cỏi, thua thiệt, không ai biết đến:  "Một quan tiền" là cân bằng giữa hai vế. Người càng được trả trước là người càng được thưởng trọng hậu, người càng được trả sau là người càng được thưởng ít. Và càng suy những câu nói càng thấu triệt ý nghĩa của dụ ngôn: chẳng hạn: "Ta sẽ trả cho các anh hợp lẽ CÔNG BẰNG" , "Này bạn, tôi KHÔNG XỬ BẤT CÔNG với bạn", "Hay vì thấy tôi TỐT BỤNG mà bạn đâm ra ghen tức": nghĩa là Chúa tính toán CÔNG PHÚC theo ĐỊNH LUẬT CÔNG THẲNG, TỐT LÀNH của Người, để tạo sự ân thưởng tuyệt đối công bằng giữa đời này và đời sau. Cho nên nếu hiểu đúng ý Chúa, chúng ta thấy dụ ngôn này diễn đạt rất chính xác Định Luật  "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU".        
                            16- Ga 9, 1-3: "Đi ngang qua, Chúa Giê-su nhìn thấy một người mù từ thủa mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?"  Chúa Giê-su trả lời:  "Không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là ĐỂ các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.":    
                            Thấy những người mù lòa, tật nguyền, xấu xí, bống, cái... Người đời thường khinh khi, chê bai, cười ngạo... Nhưng trước tiên Chúa muốn những người lành lặn, mạnh khỏe, đẹp đẽ, hãy nhìn vào những người tàn tật xấu xí mà biết rằng chúng ta NHẬN rất nhiều, mà suốt đời cảm tạ đội ơn Chúa. Hai là với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" nối kết giữa cõi đời tạm gửi chóng qua chóng hết như thoáng giây này, với đời sau vô cùng vô tận, thì dù Chúa có sinh ra người mạnh khỏe hay người tật nguyền xấu xí đến đâu cũng tuyệt đối công bằng, vì những người tật nguyền xấu xí có nghĩa là "NHẬN" số "bạc" Chúa giao rất ít, nếu tính tỷ lệ theo cách Chúa nói thì có người chỉ nhận một phần tư, một phần mười "nén", nên nguyên họ chỉ sống bình thường cũng đã sinh được nhiều CÔNG PHÚC trước mặt Chúa, do đó họ chiếm đoạt Nước Trời rất dễ dàng, và Chúa luôn nâng đỡ ủi an họ cách này cách khác để họ sống an vui trong thân phận mình mà vượt qua cõi tạm này. Cho nên rất hiếm thấy những người mù lòa, tật nguyền, xấu xí... Tự đi tìm cái chết hoặc oán trách Chúa về số phận hẩm hiu của họ. Ngược lại, những người giầu có, sang trọng, đẹp đẽ lại dễ tự đi tìm cái chết hơn, dễ oán trách nguyền rủa Chúa hơn.  
                           17- Mt 9, 30-31:  Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giê-su truyền cho họ rằng: "Coi chừng đừng cho ai biết."  Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người khắp vùng ấy.
                            Mc 1, 34:  Chúa Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết Người là ai.  
                            Mc 1, 43-44:  Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy trình diện tư tế, và vì ngươi đã được sạch, thì hãy dâng những gì Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
                            Lc 8, 53-56: "Họ chế nhạo Người vì biết nó đã chết. Nhưng Người cầm lấy tay nó lên tiếng gọi: "Hỡi em bé, hãy chỗi dậy."  Nó được hoàn hồn và lập và lập tức sống lại. Người ra lệnh hãy cho nó ăn. Cha Mẹ em bé rất kinh ngạc, nhưng Người căn dặn họ chớ nói cho ai biết sự việc đã xảy ra.  
                               
                            Những đoạn Phúc Âm trên cho chúng ta thấy Chúa Giê-su không chỉ tiết lộ và khuyên dạy chúng ta sống phù hợp với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU"  mà chính Chúa cũng sống và thực hiện rất khắt khao Định Luật này, chỉ với mục đích là muốn lập thật nhiều CÔNG PHÚC để cứu chuộc chúng ta cách dư dật sung mãn:  Người muốn NHẬN thật ít và CHO ĐI tối đa, cho nên Chúa đã sinh ra trong hang bò lừa bần hàn túng cực, sống bằng nghề thợ mộc nặng nề vất vả. Khi xuất thân rao giảng, Chúa có thể hóa nước thành rượu, hóa bánh cho hàng ngàn người ăn một lúc, thì Chúa có thể mua chuộc cả thế gian bằng vàng bạc tiền của cách dễ dàng, nhưng Chúa vẫn sống đơn nghèo: "Con chồn có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu." Có thể dùng quyền năng để bắt ma quỷ tùng phục, thì dùng quyền năng để khuất phục người ta quá dễ dàng, nhưng người vẫn ẩn dật, mặc người ta theo ý của họ.
                          18- Lc 9, 20: Người lại hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô đáp: "Thầy là Đấng Ky-tô của Thiên Chúa."  Nhưng Người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai."
                         -Mt 17, 9: Đang khi Thầy trò từ trên núi xuống, Chúa Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai thị kiến ấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại."
                         Chúa Giê-su không ngại gì mà phải giấu việc thánh Phê-rô nhận ra Người là Đức Ky-tô, cũng như việc tỏ vinh quang trên núi, Người căn dặn các tông đồ đừng nói với ai việc đó cho tới khi Người từ cõi chết sống lại chỉ vì Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" dù liên quan chặt chẽ với đời sau, nhưng chỉ tính CÔNG PHÚC với người còn sống tại thế, cho nên Chúa Giê-su muốn đợi đến khi Người từ cõi chết sống lại mới cho thiên hạ biết, để Công Nghiệp của Người cao vời hơn nữa mà cứu vớt chúng ta.
                        19- Mt 27, 33-34: "Khi đến một nơi gọi là Gôn-gô-tha nghĩa là Đồi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống.":     
                         Chúa Giê-su chịu đổ mồ hôi máu lúc cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, đổ mồ hôi khi bị bắt trói giải tới dinh thượng tế, đổ rất nhiều mồ hôi và chảy rất nhiều máu khi bị quân dữ đánh đòn, chảy rất nhiều máu và đổ rất nhiều mồ hôi trên đường vác thập giá từ dinh Phi-la-tô đến đỉnh Núi Sọ, cho nên Người chịu cơn khát vô cùng dữ dội đến cháy cổ cháy ruột. Rượu pha mộc dược hoặc rượu pha mật đắng là một trò chơi ác độc nhưng cũng là thứ để kẻ tử tù thoát cơn khát cùng cực, thế nhưng Chúa Giê-su đã từ chối món giải khát quý giá đó vì lòng yêu thương nhân loại vô cùng vô tận: Cả cuộc đời cho đến giờ sau hết, Chúa Giê-su luôn thực hiện Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" là Người cố chịu khát thêm nữa để CÔNG NGHIỆP thật cao vời mà cứu chuộc chúng ta cách dư dật.  
                CÁCH THÁO GỠ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU":
                    Như chúng ta đã biết Định Luật "TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG" thì có tới năm cách để tháo gỡ.
                           -Cách thứ nhất là đau khổ, nhục nhã, vất vả, đói khát... Thì kẻ càng giầu có, sang trọng, đẹp đẽ, quý phái... Càng khó tìm được, cho nên cách này không mấy kết quả.  
                            -Cách thứ hai là "Yêu mến nhiều thì được tha nhiều" là sự ăn năn thống hối. Nhưng giầu có, sung sướng mãn nguyện, không phải là tội lỗi nên không có gì mà phải ân hận xám hối, cho nên cách này không thể dùng để tháo cởi Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU".
                            -Cách thứ ba là "Tha để được tha": Nếu chúng ta tha lỗi cho kẻ khác thì CÔNG PHÚC to lớn đó có thể bù đắp những sung sướng mãn nguyện trong cuộc đời. Nhưng những người quyền thế, đẹp đẽ, cao sang... Thường không ai giám làm mất lòng, ngược lại còn tâng bốc xu nịnh, cho nên cách này cũng khó lòng.
                            -Cách thứ tư và thứ năm là "Cầu nguyện" và "Giữ các nhân đức": Đã siêng năng cầu nguyện và giữ các nhân đức thì Chúa thường gìn giữ để khỏi quá sung sướng hả hê. Còn những kẻ ham danh hám lợi, thích hưởng sung sướng khoái lạc trên đời thì khó cầu nguyện và giữ nhân đức.
                            Tóm lại là không có cách nào hoàn toàn tốt để tháo gỡ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU", nên tốt hơn hết như Chúa Giê-su đã khuyên người nhà giầu kia: "Hãy về bán hết những gì ngươi có mà phân phát cho người nghèo..." 
                           Tuy nhiên Chúa không bao giờ để cho những người Chúa yêu là những kẻ nghe và tuân giữ Lời Chúa, phải trở nên giầu có, quyền thế, cao sang... Còn những người có chút tiền của, địa vị, đẹp đẽ, quý phái... Mà còn biết kính sợ và tuân giữ Luật Chúa, thì nhờ những CÔNG PHÚC  đó mà Chúa CHO THÊM những nỗi khó khăn đau khổ để đền bù những sung sướng mãn nguyện đó mà được phần rỗi.  Chỉ cần lưu ý, chúng ta dễ thấy trần đời xảy ra đúng như vậy.  
                           Chừng đó đã đủ cho chúng ta thấy rõ Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU". Và còn rất nhiều câu nhiều đoạn Phúc Âm, nhiều việc Chúa làm có liên quan đến Định Luật này. Thế mà bấy lâu nay vì không biết nên người ta cứ nói cho khoái chí, cứ ăn cho đã miệng, cứ ngắm cứ nhìn cho đã mắt, cứ mua sắm chưng diện thật bề huề, cứ khoe mẽ phô trương thả sức... Chưa kể còn bon chen leo trèo để được giầu có thêm, quyền thế cao sang hơn, hưởng thụ thoải mái an nhàn kẻo thua thiệt, tận hưởng mọi hoan lạc kẻo phí cuộc đời... Tất cả những thứ đó dù không phải là tội lỗi thì cũng phải bù đắp không thiếu một xu.
            Vì thế Chúa Giê-su mới ngỏ cùng bà Ma-ga-ri-ta trong  trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu cách tuyệt đối chính xác Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ HÃY CHO ĐI BẤY NHIÊU"
                  Ngày 29-12-1966:  "Hỡi con, vẻ cao quý của một linh hồn đo bằng sự bỏ mình, hãm dẹp ngũ quan cần thiết để linh hồn được nẩy nở. Thiên nhiên có những định luật phải tôn trọng, song cuộc sống siêu nhiên với Chúa còn có những ĐỊNH LUẬT QUAN TRỌNG hơn nữa và người ta cần PHẢI NHẬN BIẾT VÀ TÔN TRỌNG những định luật đó nếu muốn đạt tới hoàn toàn thoát ly thụ tạo. Cái "Tôi" chỉ bị tiêu diệt nếu người ta chịu khó ngăn chặn nó mọi lúc."
             -Ngày 3-10-1966:   Lúc nguyện ngẫm:    
                        Ma-ga-ri-ta: "Lậy Chúa trời con, xin Chúa ban cho con ÁNH SÁNG của Chúa, SỰ THẬT của Chúa, để dẫn đường cho con tới cùng Chúa.  
                        Chúa Giê-su:  "SỰ THẬT duy nhất thì ai là người thành tâm cũng đều có ở trong mình. CHA LÀ SỰ THẬT.        
                        "Hỡi con, Cha đã ban tràn đầy ân sủng cho con. Nhưng con không hơn kẻ khác đâu. Trái lại con MẮC NỢ Cha nhiều hơn. Người ta làm gì với chủ nợ? Không phải là TRẢ NỢ sao?  Nói thật, con phải lo trả nợ Cha HƠN kẻ khác.  Con hãy thi hành những điều Cha dạy bảo. Rồi Cha sẽ tha nợ cho con."
                      "Con đừng quên rằng CHA CÀNG CHO NHIỀU CHA CÀNG ĐÒI NHIỀU.  
                      "Và điều Cha đòi hỏi nơi hồn nhỏ của Cha ấy là tình yêu.            
         -Ngày 5-10-1966:  
            Chúa Giê-su:   "Tuổi trẻ của tâm hồn không bao giờ cùng.
                       "Con hãy luôn gìn giữ hồn nhỏ thơ ấu của con, âu yếm và nhiệt thành.        
                       "Hỡi con hãy tin rằng Cha yêu con.
                       "Các thánh của Cha được hưởng vinh quang vô tận  và chỉ còn có thể dâng Cha những lời tạ ơn.  
                       "Nhưng con, thời giờ của con chưa hết. Con hãy hiểu rằng con còn có thể tạo hạnh phúc cho Cha ở đời này. Về Thiên Đàng, con chỉ LÃNH NHẬN THÔI.  
                        "Nhưng ở đây con vừa NHẬN lại vừa CHO.
                        "Hỡi con nhỏ bé Cha, con hãy hát lên bài ca ngợi tình thương.  
              -Ngày 10-12-1966:
                         Chúa Giê-su:  "Những người lên Nước Trời trước con thảy đều NHỎ BÉ, cái gì NHỎ BÉ DƯỚI ĐẤT THÌ TRÊN TRỜI VĨ ĐẠI.
              -Ngày 18-12-1966:
                          Chúa Giê-su :  "Hỡi con, CÔNG PHÚC của con ở đâu, nếu con không bị thử thách và thắng cơn thử thách?
              -Ngày 15-1-1967:
                          Chúa Giê-su: "Con hãy vui lên khi gặp khó khăn. Những khó khăn đó là dấu hiệu chắc chắn về lòng yêu thương của Cha.  
              -Ngày 28-2-1967:  
                           Chúa Giê-su:  "Ngày nay, tùy theo mức độ yêu mến và trung thành của mình, các tín hữu được tự do và cứ theo lương tâm mà áp dụng phương thức để làm việc đền tội một cách chân thật và can đảm.  
                         "Và Cha nói với con điều này: ai CHO nhiều thì Cha cũng sẽ CHO họ nhiều.  
                          Những câu những đoạn trên của Thông Điệp không chỉ cho chúng ta xác tín Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU", mà còn giúp chúng ta nhận biết sự chân thật của Thông Điệp, nhận biết những lời lẽ của Chúa Giê-su Ky-tô âu yếm nhắn gửi mọi người chúng ta.  
                       Và nhờ biết Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU" mà chúng ta hiểu rõ hơn HỒN NHỎ là những người nghèo khó, tầm thường, không tên tuổi địa vị... Bởi họ NHẬN rất ít, do đó CÔNG PHÚC của họ rất lớn vì không phải chi trả cho những thứ đã nhận, cho nên lời cầu nguyện của những HỒN NHỎ vô cùng hữu hiệu. Chúa Giê-su thành lập ĐẠO BINH HỒN NHỎ là thành lập nhóm người như thế, dù rất ít, rất hiếm, nhưng vô cùng quý giá vì nhờ họ kêu xin khẩn nài để lôi kéo lòng nhân từ Chúa, mà Chúa có thể cứu chữa cả thế giới.  


                                            ĐỊNH LUẬT THỨ BA: "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" 
 
                          Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO " liên hệ với Định Luật "TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG"  và nối kết với Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIÊU".  Và Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" thì từ xưa tới nay tuyệt nhiên không ai biết đến, cũng không hề có đạo giáo nào nói đến mà chỉ có Chúa Giê-su Ky-tô thì Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" tuyệt đối chi ly chuẩn xác, vô cùng quan trọng và là nền tảng vững vàng trong Giáo Lý Chúa Ky-tô:

                          Mc 4, 10-12:  Khi còn một mình Chúa Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn, Người nói với các ông: "Phần các con, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho các con; còn với những kẻ kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, ĐỂ HỌ CÓ TRỐ MẮT NHÌN CŨNG CHẲNG THẤY, CÓ LẮNG TAI NGHE CŨNG KHÔNG HIỂU, KẺO HỌ TRỞ LẠI MÀ ĐƯỢC ƠN THA THỨ."  Hoặc sau khi Chúa Giê-su kể dụ ngôn "Người gieo giống" (Lc 8,4-8) các môn đệ hỏi Chúa dụ ngôn ấy có nghĩa gì , Người đáp:  "Các con thì được ơn hiểu biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn ĐỂ CHÚNG NHÌN MÀ KHÔNG NHÌN, NGHE MÀ KHÔNG HIỂU."
                        Tại sao lại nghịch lý như vậy? Kẻ khác là ai đây?  Chúa nói thì cốt để người ta hiểu mà theo Chúa chứ?  Không phải Chúa luôn mong muốn như vậy sao? Vậy mà Chúa lại cố tình dùng dụ ngôn để cho người ta không hiểu?
                        Khi chưa tìm thấy Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" thì câu này bị hiểu rằng: Chúa nói cái kết quả là Lời Chúa không ai thèm nghe, chẳng ai chịu hiểu, hoặc cho rằng Chúa chỉ lặp lại lời ngôn sứ  I-sai- a:  "Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt chúng thì nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa cho chúng lành."  Nhưng lời ngôn sứ I-sai-a cũng tối nghĩa như vậy, sao Chúa còn lặp lại?  Cũng vì khó giải thích quá nên có ý kiến là tại "tam sao thất bản".  
                       Nhưng hãy đọc Mt 13, 10-12:  Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giê-su rằng:  "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?"  Người đáp:  "Bởi vì các con thì ĐƯỢC ƠN hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. AI ĐÃ CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM VÀ SẼ CÓ DƯ THỪA, CÒN AI KHÔNG CÓ, THÌ NGAY CÁI ĐANG CÓ CŨNG SẼ BỊ LẤY MẤT.":
                      Như thế là Chúa cố tình dùng dụ ngôn để chỉ những kẻ "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" còn ai không có thì giấu nhẹm, thậm chí là lấy đi.          
                           Vậy CÓ là gì ?    
                           Ga 14, 21-23: "Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy, mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."  Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Is-ca-ri-ốt nói với Chúa Giê-su:  "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình cho thế gian?"  Chúa Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy.":
                         Các Tông Đồ hiểu lầm rằng Chúa Giê-su chỉ tỏ mình ra với các ông bằng cách giảng giải cho các ông hiểu biết mầu nhiệm Nước Chúa, nhưng câu trả lời chỉ lập lại câu Người vừa nói có nghĩa rằng: không riêng các Tông Đồ mà bất cứ ai CÓ yêu mến Chúa, CÓ nghe và tuân giữ Lời Chúa thì Chúa mới CHO sự soi sáng để hiểu, còn những kẻ không nghe, không tuân giữ Lời Chúa thì Người giấu họ bằng dụ ngôn.
                   Vậy thì "Yêu mến Chúa", "Nghe và tuân giữ Lời Chúa" là CÔNG PHÚC  cao trọng quý giá. Và Chúa cố tình dùng dụ ngôn hoặc những câu bóng gió xa xôi để chỉ soi sáng cho những người có CÔNG PHÚC  và để che giấu những kẻ không có công phúc vì Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO".    
                    - Lc 8, 16-18:  "Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý cách thức các con nghe. VÌ AI ĐÃ CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM, CÒN AI KHÔNG CÓ, THÌ NGAY CÁI TƯỞNG LÀ CÓ CŨNG SẼ BỊ LẤY MẤT.":                
                        "Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"  có nghĩa tương tự:  "Ai có và tuân giữ các điều răn của Thầy" là ai tin Chúa Giê-su Ky-tô và thực thi các huấn thị của Người thì tạo nên CÔNG PHÚC  là  "CÓ".   
                        - Mc 4, 24-25: Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều các con nghe: các con đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho các con bằng đấu ấy, và còn cho các con hơn nữa, VÌ AI ĐÃ CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM, CÒN AI KHÔNG CÓ, THÌ NGAY CÁI ĐANG CÓ, CŨNG SẼ BỊ LẤY MẤT."
                       Hai đoạn Phúc Âm trên cho thấy hiển nhiên Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO".    
                        -Dụ ngôn "Những yến bạc" (Mt 15, 14-30) cũng có câu kết : "VÌ PHÀM AI ĐÃ CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM ĐỂ ĐƯỢC CÓ DƯ DẬT, CÒN AI KHÔNG CÓ THÌ NGAY CÁI ĐANG CÓ CŨNG SẼ BỊ LẤY ĐI."  Cũng như dụ ngôn "Mười nén bạc"  (Lc 19, 11-26) cũng có câu kết:  "VÌ PHÀM AI ĐÃ CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM, CÒN AI KHÔNG CÓ, THÌ NGAY CÁI ĐANG CÓ CŨNG SẼ BỊ LẤY ĐI." Đó là Chúa muốn nói đến CÔNG PHÚC  của từng giây từng phút trong suốt cuộc đời mỗi người chúng ta, theo Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO".      
                        Vậy như Chúa dậy: "Hãy để ý" chúng ta sẽ thấy trong những lời dạy dỗ nhủ khuyên, trong những dụ ngôn của Chúa, là ra sức làm lành lánh dữ để tạo lập CÔNG PHÚC, mà nhờ CÔNG PHÚC đó Chúa mới có thể CHO chúng ta gấp ngàn gấp vạn lần CÓ của chúng ta, bằng không thì Chúa không thể, không được phép CHO vì Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" của Người.
                      Cho nên tất cả mọi sự mọi việc trên đời chúng ta nếu muốn được sự trợ giúp của Chúa đều cần phải "CÓ", đó là CÔNG PHÚC . Mà TIN CHÚA,  YÊU CHÚA  và THỰC HÀNH LỜI CHÚA tạo CÔNG PHÚC rất lớn:
                     -Mc 9, 22-23: "  Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy nó xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." Chúa Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ đối với người TIN."  Có nghĩa rằng Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng theo Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" thì cha của đứa trẻ phải có CÔNG PHÚC của ĐỨC TIN  Chúa mới có thể chữa khỏi bệnh động kinh cho đứa bé.
                     -Mc 10, 52: Người nói:  "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!"  Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi: Anh mù thành Giê-ri-khô được chữa khỏi mù mắt vì có CÔNG PHÚC của TIN Chúa đến nỗi bị người ta quát nạt, ngăn chặn, xua đuổi mà vẫn kêu xin Chúa.  
                     -Lc 8, 48:  Chúa Giê-su nói với bà:  "Này con, lòng tin của con đã chữa con. Con hãy đi bình an.":  CÔNG PHÚC của người đàn bà mắc bệnh băng huyết là tin rằng chỉ chạm vào áo Chúa là khỏi bệnh nên Chúa đã cứu chữa bà.
                     -Lc 17, 19: Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu anh":  CÔNG PHÚC của một trong số mười người phong cùi sau khi được khỏi đã quay lại cảm tạ Chúa, được Chúa khen vì anh chẳng những tin mà còn tỏ lòng YÊU MẾN CẢM TẠ CHÚA.
                      -Lc 17, 5-6: Các Tông Đồ thưa với Chúa rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, thì dù các con có bảo cây dâu này: 'hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc' nó sẽ vâng lời các con.":  ĐỨC TIN sinh CÔNG PHÚC rất lớn đến nỗi có thể dùng để kêu xin Chúa những việc khó khăn vượt sức con người.  
                      -Mt 21, 22:  "Tất cả những gì anh em lấy LÒNG TIN mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.":  CÔNG PHÚC của ĐỨC TIN có thể dùng để cầu xin mọi sự".
                      "LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON" và những câu mang ý tương tự thường ít người để ý, nhưng lại là mấu chốt để chúng ta tìm ra Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" 
                       Và hãy tìm trong Giáo Huấn của Chúa chúng ta sẽ tìm được nhiều phương thức lâp CÔNG PHÚC là "CÓ" để được Chúa "CHO":  
                    -CÔNG PHÚC bỏi sự chịu đựng, thứ tha, nhường nhịn:  
                      Lc 6, 27-38: "Thầy nói với các con là những kẻ đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa các con và cầu nguyện cho kẻ vu khống các con. Ai vả má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của con thì đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Ngay người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu các con làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như thế. Nếu các con cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho người tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy phần thưởng dành cho các con sẽ lớn lao, và các con sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Đấng Nhân Từ. Các con đừng xét đoán, thì các con sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Các con đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Các con hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Các con hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho các con đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. VÌ CÁC CON ĐONG BẰNG ĐẤU NÀO, THÌ THIÊN CHÚA SẼ ĐONG CHO CÁC CON BẰNG ĐẤU ẤY."  
                       -CÔNG PHÚC bởi việc thương xót cứu giúp tha nhân:  
                      Mt 25, 34-40: "Bấy giờ vua sẽ phán cùng những người bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc Cha Ta đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói các ngươi cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm."  Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà viếng thăm đâu?" Để đáp lại, Đức Vua bảo họ rằng:  "Ta bảo thật các ngươi:  Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."
                    -CÔNG PHÚC bởi kính trọng, hỗ trợ các đấng bậc:  
                    Mt 10, 40-42: "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một vị tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho bậc tiên tri, kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa là người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho người công chính. Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ Thầy, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu."  Cũng như Mc 9, 37: "Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là không phải tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."  Và Mc 9, 41:  "Ai cho các con uống một chén nước lã vì các con thuộc về Đấng Ky-tô, thì Thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."        
                    -CÔNG PHÚC bởi cầu nguyện:  
                     Mt7, 7-12: "Các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Có người nào trong các con, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá. Hoặc nó xin con cá lại cho nó rắn?  Vậy nếu các con là những kẻ xấu, mà còn biết cho con mình những của tốt lành, phương chi Cha các con Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của TỐT LÀNH cho những kẻ kêu xin Người. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đây là điều mà Lề Luật và các tiên tri dạy."  Hoặc Lc 11, 9-13: "Thế nên Thầy bảo các con: Các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong các con, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?  Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu các con là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha các con trên trời, Người sẽ ban THÁNH THẦN cho những kẻ kêu xin Người."
                        -CÔNG PHÚC của các nhân đức:  
                        Mt 5, 3-12: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi vì Thầy mà bị người ta bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Các con hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho các con ở trên trời thật lớn lao."
                       -CÔNG PHÚC bởi từ bỏ mọi sự mà theo Chúa:
                        Mt 10, 28-31: Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người rằng: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" Chúa Giê-su đáp: "Thầy bảo thật các con: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không được nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi. Và sự sống ở đời sau."
                       -CÔNG PHÚC bởi thực thi Lời Chúa:
                      Mt 12,50: "Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Ta, là cha mẹ Ta." - Lc 6, 47-48: "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy đây mà đem ra thực hành, thì Thầy chỉ cho các con biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Mưa lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì đã xây vững chắc."  Và Lc 11, 27-28: Khi Chúa Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có kẻ lên tiếng thưa với Người rằng: "Phúc thay Người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa."  
                      -CÔNG PHÚC  nhờ khó nhọc vất vả:
                       Ga 6, 27: "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ngươi, bởi chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu."
                     Hoặc  Mt 11, 28: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi."
                     -CÔNG PHÚC bởi những việc tốt lành trong suốt cuộc đời:
                     Lc 19, 12-26: Vậy Người phán rằng: "Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương, rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về." Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông và sai người đi theo mà rằng: 'Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi."  Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các đầy tớ mà trước kia ông đã trao tiền cho để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến thưa rằng: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lời được mười nén." Nhà vua bảo: "Hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung thành trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành."  Người thứ hai đến thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lời được năm nén." Nhà vua đáp: "Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành." Người thứ ba đến thưa: "Tâu vua, đây nén bạc của vua tôi giữ trong khăn: vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, lấy cái không gửi, gặt cái không gieo." Vua phán rằng: "Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xét xử ngươi. Ngươi biết ta là người hà khắc, lấy cái không gửi, gặt cái không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời." Vua liền bảo những người đứng đó rằng: "Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người có mười nén." Họ tâu vua rằng: "Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi." Vua đáp: "Ta nói cùng các ngươi: AI ĐÃ CÓ SẼ CHO THÊM VÀ NGƯỜI ĐÓ SẼ CÓ DƯ DẬT, CÒN AI KHÔNG CÓ, NGƯỜI TA SẼ LẤY ĐI CÁI NÓ ĐANG CÓ. Còn những kẻ nghịch cùng ta không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây mà giết chúng trước mặt ta."
                    "CÓ" đừng hiểu lầm là tiền bạc của cải, tài năng quyền thế, cao trọng, xinh đẹp, quý phái... Nhưng là đối nghịch với những thứ đó: CÓ là CÔNG PHÚC tạo được bởi thấp hèn, xấu xí, thiệt thòi, nghèo nàn, đau khổ... Và là đường nhân đức, những việc thờ kính phụng sự Chúa như Thánh Lễ, Kinh Nguyện, làm phúc, chia sẻ, những yêu thương nhường nhịn thứ tha, những xa lánh xa hoa, sang trọng, xác thịt... Nhưng những CÔNG PHÚC đó phải đền trả cho những lỗi lầm thiếu sót theo Định Luật "TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG" và phải bù trừ cho những sung sướng mãn nguyện theo Định Luật "NHẬN BAO NHIÊU THÌ PHẢI CHO ĐI BẤY NHIỀU" phần CÔNG PHÚC còn lại mới tính được là CÓ theo Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO".
                   "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" là Định Luật rất công thẳng của Thiên Chúa, áp dụng không riêng các Tông Đồ, không riêng người Đạo Chúa mà hết thảy trẻ già trai gái mọi dân mọi nước, tất cả những ai được làm người, từ khi chúng ta sinh ra trên cõi đời thì từng giây từng phút, Thiên Chúa đều muốn bênh vực chở che chúng ta khỏi sự dữ, luôn luôn muốn dạy chúng ta biết đường lối của Chúa, luôn muốn bảo vệ chúng ta khỏi chước ma quỷ, dìu dắt chúng ta trên đường ngay nẻo chính, dẫn đưa chúng ta về quê thật là Nước Chúa. Nhưng Người không thể CHO nếu chúng ta không "CÓ" CÔNG PHÚC , như khi thánh Phê-rô tin, Chúa mới cho ngài đi được trên mặt nước để đến với Người, nhưng tới lúc ông nghi ngờ thì liền bị chìm. Nhiều lần làm phép lạ để cứu người, Chúa Giê-su nói: "Đức tin của con đã cứu con" nghĩa là người được cứu chữa phải có CÔNG PHÚC bởi đức tin thì Chúa mới được phép CHO nhờ CÔNG PHÚC của họ. Ngày về quê Chúa muốn làm nhiều phép lạ cho người ta tin mà theo Chúa, nhưng Người không thể thực hiện được phép lạ nào vì người ta không có CÔNG PHÚC của đức tin.  
                  Thiên Chúa có quyền năng tuyệt đối trong mọi việc mọi sự, mọi vật mọi loài, mọi nơi mọi lúc, thế mà Chúa Giê-su dạy chúng ta phải cầu nguyện: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.": Vì nếu Chúa muốn danh Người cả sáng trong thế giới thần linh, thì đó là quyền tuyệt đối của Thiên Chúa, nhưng trần gian này Người triệt để thực hiện Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO", nên chỉ khi nào chúng ta CÓ hợp lời cầu nguyện thì Thiên Chúa mới CHO danh Người cả sáng ở thế trần. Cũng như mọi ý định của Thiên Chúa được răm rắp tuân hành trong thế giới thần linh, nhưng phải cần chúng ta cầu nguyện để ý định của Thiên Chúa được thực hiện ở thế gian này,  đúng theo Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" áp dụng cho nhân loại trên trần thế. Vì thế Chúa Giê-su đã ngỏ ý cùng bà Magarita trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu rằng Người ước ao chúng ta cầu nguyện cho Danh Thiên Chúa cả sáng.
                     Bởi Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" mà dù Thiên Chúa có quyền năng tuyệt đối bao trùm cả vũ trụ hữu hình và vô hình, Người vẫn vô cùng ẩn dật với những kẻ không có CÔNG PHÚC như khi Chúa Giê-su dùng quyền năng Thiên Chúa mà trừ quỷ thì nhiều người có CÔNG PHÚC  được soi lòng để nhận biết mà ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa, nhưng những kẻ không có công phúc nên không được Chúa soi lòng thì lại cho rằng Chúa dùng tướng quỷ mà trừ quỷ.  Và như ngày nay người ta đập phá nhà thờ, triệt hạ ảnh tượng Chúa, lăng mạ sỉ nhục danh Chúa, sát hại dân Chúa, âm mưu hủy diệt Đạo Chúa, Nhưng Chúa không tỏ lộ dấu hiệu "nghiêm trị" vì họ là những kẻ không CÓ công phúc nên Chúa không thể CHO sự răn đe dạy dỗ. Ngược lại, những kẻ càng có CÔNG PHÚC càng được Chúa thương mà sửa dạy tại chỗ, thậm chí trước khi bước vào con đường sai trái.
                    Bởi Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" mà dù Giáo Hội và các Đấng Bậc trong Giáo Hội là của Chúa, đáng lẽ Chúa phải luôn dạy bảo, nâng đỡ, chở che cách riêng, nhưng Chúa vẫn cần chúng ta yêu thương lo lắng mà cầu nguyện hằng ngày hằng giờ, để nhờ CÔNG PHÚC đó, Chúa mới có thể đổ ơn chở che, dìu dắt Giáo Hội.
                     Bởi Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" mà cho đến CÔNG NGHIỆP CỨU CHUỘC của Chúa Giê-su Ky-tô cũng vậy, có người cho rằng: "Chúa đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại thì ai ai cũng được hưởng công ơn đó.": Đúng vậy, nhưng hãy nhớ Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" này mà phải TIN và cậy nhờ CÔNG NGHIỆP Chúa, sau là phải thực thi các huấn thị của Người.
                    Và cũng bởi Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" nên nếu nhân loại không có công phúc là CÓ một Đức Nữ Trinh Thánh vẹn toàn mọi nhân đức để XỨNG ĐÁNG mang thai và sinh hạ Đấng Cứu Chuộc là Con Thiên Chúa, thì Chúa Giê-su Ky-tô không thể xuống thế làm người. Cho nên chúng ta phải đời đời cảm tạ đội ơn Đức Trinh Nữ Maria. 
                      
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       2000                                                                 
                  
.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tất cả những định luật khoa hoc đã khám phá đều do ngón tay khoa học của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa còn tạo dựng những định luật vượt tầm tính toán của khoa học, đó là NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN. Chúa Giê-su đã tiết lộ trong "Thông Điêp Tình Yêu Nhân Hậu gửi các Hồn Nhỏ" qua bà Margarita, ngày 29-12-1966: "Thiên nhiên có những định luật phải tôn trọng. Song trong cuộc sống siêu nhiên với Chúa, còn có những ĐỊNH LUẬT quan trọng hơn nữa, và người ta cần phải NHẬN BIẾT và TÔN TRỌNG những định luật đó, nếu muốn đạt tới hoàn toàn thoát ly thụ tạo".