12- GIÁO HỘI LÀ NHIỆM THỂ CHÚA GIÊ-SU KY-TÔ

18 Tháng Hai 20164:06 CH(Xem: 6762)
12- GIÁO HỘI LÀ NHIỆM THỂ CHÚA GIÊ-SU KY-TÔ


                                                 12-  GIÁO HỘI LÀ NHIỆM THỂ CHÚA GIÊ-SU KY-TÔ.

       Chúa Giê-su đã hứa thành lập Giáo Hội, đặt người lãnh đạo, hứa nâng đỡ bảo vệ và trao quyền cho Giáo Hội: 
        Mt 16, 17-19: Chúa Giê-su trả lời rằng: "Hỡi Si-mon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở."
       Rồi không như thói thường của người đời, Chúa Giê-su không triệu tập, không hô hào, cờ quạt, chiêng trống, chỉ khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc, Người thành lập Giáo Hội cách rất nhẹ nhàng đơn giản nhưng vô cùng khôn ngoan, sự khôn ngoan ấy chỉ Thiên Chúa mới có được:
       Mt 28, 18-20: Chúa Giê-su tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.  Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,  giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.":
       -"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.": Nhờ công nghiệp cứu độ vô cùng cao cả của Chúa Giê-su Ky-tô, Thiên Chúa mới có thể vượt qua PHÉP CÔNG THẲNG (Những định luật) của Người mà mở rộng vòng tay cứu vớt đón nhận nhân loại.
       -"Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân": Nhiệm vụ của các tông đồ cũng như của chúng ta là rao giảng loan truyền Lời Chúa cho người ta biết Chúa, theo Chúa.
     -"Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần": Ai được chịu phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi thì được gia nhập Giáo Hội của Chúa và liền được Chúa Ba Ngôi ngự trị trong linh hồn cũng như linh hồn và xác được vào ẩn náu trong Thánh Thể Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là linh hồn và xác được đan kết cùng Thánh Thể Chúa Ba Ngôi và được nuôi dưỡng bằng Thịt Máu Thiên Chúa, nhất là những khi chúng ta cầu nguyện, cử hành các nghi thức thánh, chịu các phép bí tich...
       -"Giảng dạy họ những điều Thầy đã truyền cho các con.": Tin Chúa, theo Chúa, được rửa tội vào Mình Mầu Nhiệm Thiên Chúa và phải THỰC THI CÁC HUẤN THỊ CỦA THIÊN CHÚA: Mt 7, 21: "Không phải mọi kẻ nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa" là sẽ được vào Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Đấng ngự trên trời."
       -"Và đây Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.": Câu này gây khúc mắc: Tại sao cũng đoạn từ biệt các môn đệ này, Phúc Âm theo thánh Lu-ca lại kể: Lc 24, 51: Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời." Trong khi Phúc Âm thánh Mác-cô vừa kể "Chúa Giê-su lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa" lại vừa kể: "Các môn đệ đi rao giảng khắp nơi có Chúa cùng hoạt động với các ông.":
      "Ở nơi Thiên Chúa", "Lên trời", "Lên nơi ở cũ", "Về cùng Cha", "Ngự bên hữu Chúa Cha"... Cũng chỉ là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần kết hợp làm một, cũng chỉ là Chúa Con ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Con. Cho nên câu "Và đây Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế." cũng giống nghĩa của câu "Có Chúa cùng hoạt động với các ông." Và như thế càng rõ sự kết hợp của Thiên Chúa Ba Ngôi, càng rõ việc Thánh Thể Thiên Chúa Ba Ngôi bao trùm đan kết toàn thể vũ trụ, đan kết cùng linh hồn và thể xác mọi tín hữu trong toàn thể Giáo Hội.
       -Mt 18, 19-20: "Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho các con điều đó, vì ở đâu có HAI HOẶC BA NGƯỜI TỤ HỌP NHÂN DANH THẦY, THÌ THẦY Ở GIỮA NHỮNG NGƯỜI ẤY."
       Câu này vô cùng quan trọng và cơ bản nhưng ít ai để ý, hoặc chỉ hiểu Chúa Giê-su ở giữa chúng ta trên tinh thần, trong ơn nghĩa, trong quyền năng, hoặc nghĩ Chúa Giê-su ở trước mặt hay ngự giữa những người hợp lời cầu nguyện. Nhưng phải hiểu rằng Thiên Chúa bao trùm vũ trụ và vạn vật vì thế luôn bao trùm chúng ta, chúng ta luôn ở trong "Đền" Người, chúng ta luôn ở trong "Nhà" Người, trừ những kẻ đã bị loại "ra ngoài", nhưng quan trọng là Chúa có thể ngự vào "nhà" của chúng ta được không? Hay vì những đam mê xác thịt, những tham lam của cải vật chất, những ham hố tiếng tăm danh vọng, những mưu đồ bất chính, thậm chí tội lỗi đến nỗi ma quỷ xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Nhưng khi chúng ta nâng lòng cầm trí hiệp lời cầu nguyện, hoặc chịu các phép bí tích nhất là Bí Tích PHÉP THÁNH THỂ thì chính lúc ấy Thánh Thể Chúa Giê-su Ky-tô cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bao trùm đan kết với linh hồn chúng ta, và dù chúng ta nài van Chúa đủ mọi khó khăn thiếu thốn, thì Chúa dùng công kêu xin nhỏ bé của chúng ta mà nhân lên gấp trăm nhờ Công Nghiệp Chúa Giê-su Ky-tô, trước hết và quan trọng cần thiết nhất, là nuôi dưỡng thánh hóa linh hồn chúng ta bằng Thịt Máu Thiên Chúa, còn những nài xin cho phần xác, sự gì xét thấy cần thiết và lợi ích thì Chúa sẽ "thêm cho" để nâng đỡ ủi an chúng ta, thậm chí có những điều chúng ta chẳng biết, chẳng khấn xin mà Chúa cũng quan phòng lo liệu vẹn toàn.
       CŨNG VẬY: Tại các Giáo Đường, Giáo Xứ, khi Giáo Dân hợp lời cầu nguyện, thì Thánh Thể Chúa Giê-su Ky-tô, cũng chính là Thánh Thể Thiên Chúa Ba Ngôi, bao trùm đan kết mọi linh hồn các tín hữu trong nhà thờ, trong cộng đoàn, trong Giáo xứ, mà dùng Thịt Máu Chúa để nén ướp, nuôi dưỡng, thánh hóa linh hồn chúng ta cách thực thể, để linh hồn chúng ta to lớn, mạnh khỏe, sáng láng tốt lành.
       RỘNG NỮA là Giáo Hội, Giáo Hội là Hội Cầu Nguyện, Giáo Hội cầu nguyện liên lỷ mãi mãi không ngừng. Giáo Hội lại thông công hiệp nhất, hiệp ý, hiệp lời cùng những sách vở kinh kệ, những nghi thức nghi lễ, cùng thời biểu năm, tháng, mùa, ngày, giờ, để cầu nguyện, thì Thánh Thể Chúa Giê-su Ky-tô cũng là Thánh Thể Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng bao trùm đan kết mọi linh hồn từ Giáo Dân đến các Đấng Bậc trong Giáo Hội để nén ướp nuôi dưỡng, dậy dỗ thánh hóa: Ga 14, 18-20: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con.  Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ hiểu biết rằng THẦY Ở TRONG CHA THẦY, VÀ CÁC CON Ở TRONG THẦY VÀ THẦY Ở TRONG CÁC CON."
          Và Ga 17, 11: "Con không còn ở thế gian này nữa nhưng chúng vẫn ở thế gian, phần con, con về cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như chúng ta."
         Cũng như Ga 17, 20-21: "Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con ĐỂ TẤT CẢ NÊN MỘT, NHƯ CHA Ở TRONG CON VÀ CON Ở TRONG CHA, ĐỂ HỌ CŨNG Ở TRONG CHÚNG TA. NHƯ VẬY THẾ GIAN TIN RẰNG CHA ĐÃ SAI CON.":
       Linh hồn mọi tín hữu trong Giáo Hội đan kết làm một, nhờ đan kết làm một cùng Thánh Thể Chúa Giê-su Ky-tô cũng là đan kết làm một cùng Thánh Thể Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo Hội hiệp thông cầu nguyện liên lỷ thì THỊT MÁU THIÊN CHÚA không ngừng nén ướp nuôi dưỡng thánh hóa toàn thể Giáo Hội từng giây từng phút sung mãn ngập tràn.
       CHO NÊN SỰ THÔNG CÔNG CÙNG GIÁO HỘI THÌ VÔ CÙNG QUÝ GIÁ, QUAN TRỌNG, CẦN THIẾT VÀ VÔ VÀN CÔNG PHÚC LỢI ÍCH.
       Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta đã được Mình Máu Thiên Chúa nuôi dưỡng từng giây từng phút, vậy thì còn cần gì đến Bí Tích Thánh Thể?
       Cũng giống câu hỏi : Thiên Chúa bao trùm toàn thể vũ trụ, cớ sao còn phải xây Đền Thờ? Nên chúng ta đã có câu trả lời từ lâu đời:
       Các vua 8, 27: "Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất này chăng? Này trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài huống chi ngôi nhà con đang xây đây lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con ! Xin đoái đến tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay . Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này vì Ngài đã phán "DANH TA Ở ĐÂY":
         Có nghĩa rằng: dù Thiên Chúa bao trùm toàn thể vũ trụ, nhưng vẫn phải xây Đền Thờ vì Đền Thờ là nơi danh Chúa ở đó, để cho chúng ta được KÊU CẦU DANH NGÀI. Thực tế là chúng ta cần phải có nơi chốn địa điểm để tụ họp nhau lại mà học hỏi Lời Chúa, chúc tụng ngợi khen Danh Chúa, thờ lạy Chúa, cầu xin Chúa và cảm tạ đội ơn Chúa.
       Cũng vậy, tin Chúa Giê-su, chúng ta được nên công chính nhờ công nghiệp của Người. Nhận phép bí tích rủa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, linh hồn chúng ta được Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị và được nuôi dưỡng thánh hóa từng giây từng phút bằng Thịt Máu Thiên Chúa. Nhưng mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa, chầu Mình Thánh, kiệu Mình Thánh, thì chính Thánh Thể Chúa thực sự tỏ lộ cho chúng ta và ơn phúc tràn đổ trên chúng ta gấp ngàn gấp vạn bởi PHÉP THÁNH THỂ Chúa Giê-su đã lập, mà nhờ ơn phúc đó, linh hồn chúng ta được nuôi được thỏa thuê tràn đầy bởi Thịt Máu Chúa Giê-su Ky-tô cũng chính là Thịt Máu Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì với đức tin, mắt ta được nhìn ngắm Chúa, tay ta được chạm tới Chúa, lưỡi ta được nếm Thịt Máu Chúa, mũi ta được ngửi, miệng ta được vinh dự ăn uống Thịt Máu thật Thiên Chúa, và linh hồn được  đan kết thẳm sâu trong Thánh Thiên Thể Chúa, để được nuôi dưỡng bồi bổ, hướng dẫn thánh hóa... Cho nên bất cứ khi nào có điều kiện để tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa thì chớ bao giờ chậm trễ để mất một cơ hội ngàn vàng. Có thể nói: tham dự một Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa cho xứng đáng thì công phúc lớn lao có thể bảo đảm phần rỗi cho một linh hồn, nhưng Nước Trời quý trọng đến nỗi mỗi ngày một Thánh Lễ cũng chưa gọi là đủ.
                                                                                                                                                   2015
 
                               MỘT SỐ ĐOẠN PHÚC ÂM BỔ XUNG CHO BÀI VIẾT TRÊN.
           #Ga 17, 17: "Xin Cha lấy SỰ THẬT mà thánh hiến họ. Lời Cha là SỰ THẬT." 
       Đây là câu Phúc Âm vô cùng ngắn gọn, mà tiết lộ điều vô cùng cao trọng và lại mang tính khoa học tuyệt vời.
       Trước tiên hãy bàn nghĩa của câu: "Lời Cha là SỰ THẬT" Ai cũng hiểu "Lời Cha" là Lời Chúa Giê-su Ky-tô, vì Người nói theo ý của Cha. Và "Lời Cha là sự thật" có ba nghĩa: 
        -Nghĩa thứ nhất: Lời Chúa Giê-su không hề gian dối, không hề sai lầm.
        -Nghĩa thứ hai: Lời Chúa Giê-su là sự tiết lộ trải dài trong Phúc Âm Chúa, soi tỏ vào Cựu Ước và tóm gọn trong kinh Tin Kính.
        -Nghĩa thứ ba: Sự thật đối nghịch với giả, nghĩa là TỒN TẠI VĨNH VIỄN, cho nên: Mt 24, 35: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.", Mc 13, 31: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu." và Lc 21, 33: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.": Khoảng một trăm năm trước, không ai dám nghĩ vũ trụ này sẽ qua đi, thế mà hai ngàn năm trước, Chúa Giê-su đã dõng dạc tuyên bố: "TRỜI ĐẤT SẼ QUA ĐI" -Kinh thánh có siêu khoa học không?- Cho nên ý của câu"Lời Cha là Sự Thật" là Lời Chúa Giê-su Ky-tô tồn tại đời đời, được duy trì thực hiện cả sau khi vũ trụ này tan biến vào vũ trụ siêu vật thể, cho nên được gọi là SỰ THẬT.
        Còn nghĩa của "Xin Cha lấy SỰ THẬT mà thánh hiến họ.": Như đã trình bày trong phần "Thiên Chúa SIÊU VIỆT và NỘI TẠI" thì SỰ THẬT chính là THỊT MÁU THÁNH THỂ Thiên Chúa. Vì mọi vật trong vũ trụ dù to lớn vững vàng đến đâu cũng đều thay đổi tan biến, duy chỉ có THỊT MÁU THÁNH THỂ THIÊN CHÚA thì không hề tan biến thay đổi mà tồn tại đời đời, cho nên Phúc Âm Chúa Giê-su mới dùng SỰ THẬT để chỉ THỊT MÁU THIÊN CHÚA. Và SỰ THẬT, trong đó có linh hồn chúng ta cũng sống và tồn tại đời đời, vì từ khi thân xác mỗi chúng ta còn là phôi thai, thì Thiên Chúa đã nhỏ GIỌT MÁU của Người là "Thổi hơi vào lỗ mũi", có nghĩa là Thiên Chúa đã trực tiếp sinh ra chúng ta bằng chính Thịt Máu thật của Người, và  dùng chính Thịt Máu Người mà nuôi dưỡng thánh hóa chúng ta. Cho nên "Xin Cha lấy SỰ THẬT mà thánh hiến họ, Lời Cha là SỰ THẬT." là Chúa Giê-su cầu xin Đức Chúa Cha thánh hóa chúng ta bằng hai thứ: THỊT MÁU CHÚA và LỜI CHÚA. Như vậy câu Kinh Thánh rất ngắn gọn này đã xác định lần nữa rất rõ ràng : Thiên Chúa lấy chính Mình Thật Máu Thật của Người cùng với Lời Chúa mà nuôi dưỡng thánh hóa linh hồn chúng ta. Và điều tiết lộ tuyệt vời là: trong vũ trụ chỉ có hai thứ là BẤT BIẾN VÀ TỒN TẠI ĐỜI ĐỜI đó là THỊT MÁU THÁNH THỂ CHÚA và LỜI CHÚA , và cả hai được gọi là SỰ THẬT.

           #Ga 14, 6: Chúa Giê-su đáp: "Thầy là ĐƯỜNG , là SỰ THẬT, và là SỰ SỐNG, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.": 
        - "ĐƯỜNG" : sự hướng dẫn dạy bảo của Thiên Chúa, thứ nhất là LỜI CHÚA, thứ hai là quyền năng của Chúa bao trùm đan kết chúng ta : THỊT MÁU THÁNH THỂ CHÚA.
        - "SỰ THẬT" : LỜI CHÚA , Lời hằng sống, và THỊT MÁU THÁNH THỂ CHÚA, là sự sống đời đời.
        - "SỰ SỐNG": sự hướng dẫn của LỜI CHÚA tồn tại đời đời, hai là THỊT MÁU THÁNH THỂ CHÚA hằng sống đời đời.
        Vậy "ĐƯỜNG", "SỰ THẬT", "SỰ SỐNG" cả ba chỉ có một nghĩa là LỜI và THỊT MÁU hằng sống của Chúa Giê-su Ky-tô cũng là của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su nói: "Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." Vì con người vừa thấp hèn lại tội lỗi, không ai đủ công phúc để được phần thưởng vô cùng cao trọng trên Nước Trời, nên chỉ trông nhờ công nghiệp cao cả của Chúa Giê-su Ky-tô, chúng ta nên công chính, mới được phục hồi tư cách làm con Chúa, mới có đủ BÁNH, đủ LƯƠNG THỰC là LỜI CHÚA và THỊT MÁU THIÊN CHÚA nuôi dưỡng thánh hóa và dẫn đưa về cõi trường sinh.

          #Ga 8, 31-32: Bấy giờ Chúa Giê-su nói với những người Do-thái tin vào Người rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi thật là môn đệ Ta.  Và các ngươi sẽ biết được SỰ THẬT, và SỰ THẬT sẽ giải thoát các ngươi.":
       "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi thật là môn đệ Ta": nghe và tuân giữ Lời Chúa,  loan truyền rao giảng Lời Chúa, sống để thiên hạ nhìn thấy sự tốt lành của Chúa trong chúng ta mà theo Chúa, đó là môn đệ Chúa.
       "Và các ngươi sẽ biết được SỰ THẬT"  Sẽ được Chúa soi dẫn để thấu hiểu Lời Chúa và sẽ được Thánh Thể Thiên Chúa Ba Ngôi đan kết ngự trị trong linh hồn: Ga 14, 23: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy."
       "Và SỰ THẬT sẽ giải thoát các ngươi": cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi và nhũng đam mê trần thế, là thánh hóa chúng ta bằng THỊT MÁU Chúa và bằng LỜI CHÚA.
 
       
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Lời Chúa Giesu Kyto được ghi chép quá ít so với các loại sách vở nhưng đã chất chứa đầy đủ mọi lý lẽ khôn ngoan đủ dể cứu độ nhân loại. Phúc Âm Chúa cũng nói rất ít về Đức Mẹ, nhưng chỉ một số đoạn ngắn mà chúng ta có thể tìm thấy tất cả các bằng chứng về các nhân đức của Người. Những công phúc đó đã tạo nên vô vàn công phúc để Đức Mẹ được Chúa thưởng dịa vị cao trọng nhất dưới ngai Thiên Chúa
Lòng kính mến Đức Mẹ đã có từ thời Chúa Giê-su còn rao giảng: khi nhận ra Chú cao trọng quyền năng, người ta kính mến ngưỡng mộ vị sinh thành ra Người: "Phúc thay dạ đã cưu mang Người, phúc thay vú đã cho Người bú mớm."
Có người cho rằng bánh rượu trong PHÉP THÁNH THỂ chỉ là biểu tượng; nghi thức bẻ bánh chỉ để tưởng nhớ đến Chúa Ky-tô. Cũng có người cho rằng ăn bánh uống rượu đó dù sao cũng được on Chúa.
Có người cho rằng bánh rượu trong PHÉP THÁNH THỂ chỉ là biểu tượng; nghi thức bẻ bánh chỉ để tưởng nhớ đến Chúa Ky-tô. Cũng có người cho rằng ăn bánh uống rượu đó dù sao cũng được on Chúa.
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ Người đưa tôi dến nguồn nước trong lành, và bổ sức cho tôi.
Nhiều người đọc Phúc Âm thấy những câu xem ra khó hiểu, sai sót, nghịch lý, mâu thuẫn..., nên không tin đó là Lời Chúa, không tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Cũng có người tin Phúc Âm, tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng cho là tại "Tam sao thất bản", hoặc tại phong tục tập quán của người Do-thái khác lạ... . Thật ra những từ, những câu, những đoạn có vẻ khó hiểu, lẩm cẩm lại là những điều cốt lõi quan trọng. Ở đây chỉ xem xét những câu khó hiểu nhất mà chưa từng được giải thích hoặc giải thích chưa thỏa đáng.
Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng khoa hoc, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta"
Cũng như phần đầu của sách Sáng Thế, đoạn Kinh Thánh đầy thi vị mộng mơ này ần chứa những công việc vô cùng trọng đại của Thiên Chúa.
Chúng ta cậy trông khấn xin Đức Mẹ mà được những ơn cứu giúp rất lạ lùng phần hồn phần xác, và chúng ta thấy tỏ tường : gia đình, giáo xứ, địa phận, đất nước và cả Giáo Hội được Đức Mẹ che chở cho khỏi bao tai ương nguy khốn. Và rất nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng kính mến và kêu xin Đức Mẹ vì họ cũng được ơn cưú giúp. Vậy bởi lẽ nào mà Người có quyền năng cả thể làm vậy?