6 - KINH THÁNH TIẾT LỘ: CÓ LINH HỒN

30 Tháng Mười Hai 20155:44 CH(Xem: 1217)
6 - KINH THÁNH TIẾT LỘ: CÓ LINH HỒN
                                          

                       
  5- KINH THÁNH TIẾT LỘ: CÓ LINH HỒN.
  
     Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa? Con người cũng được sinh ra, lớn lên, đau yếu rồi cũng chết y như những con vật, có khác chút nào đâu mà bảo rằng có linh hồn? Hoặc nếu con người có linh hồn thì tại sao loài vật lại không có linh hồn? Rất nhiều người nghĩ rằng chó có linh hồn, chó có linh hồn thì heo gà, ngan ngỗng, trâu bò... Cũng phải có linh hồn, và có giới hạn nào mà bảo ruồi muỗi ong kiến không có linh hồn?
     Lại còn có số người tin thuyết tiến hóa rằng đất đai tự nó sinh thực vật, động vật sơ đẳng rồi tiến hóa thành những động vật cao cấp, và con người chỉ là một con vật từ loài khỉ tiến hóa thành mà thôi, như vậy thì chẳng có hồn vía nào cả. Hơn nữa ngày nay người ta lại có tài sản xuất con người bằng thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh bằng DNA...Như thế sự sống không còn ý nghĩa cao cả, và con người chẳng có gì hơn ngoài cái thân xác như bao con vật khác.
     Nhưng Lời Chúa khôn ngoan vượt tầm với của khoa học, chúng ta là những kẻ may mắn phúc đức vì đặt niềm tin vào Chúa Giê-su Ky-tô mà cậy dựa vào Kinh Thánh là lời vô cùng khôn ngoan, có thể dẫn giải những khúc mắc từ thời khoa học còn phôi thai tới lúc thịnh đạt nhất của khoa học:
     Sách Sáng Thế, Chương 1, Đoạn 26-27 về việc Thiên Chúa tạo dựng con người: Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú tất cả mặt đất và giống vật bò dưới đất". Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,  Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ." 
           Không phải vô tình mà Kinh Thánh đã lặp lại tới ba lần rằng: "Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa." Chữ HÌNH ẢNH như nhiều người từng nói Thiên Chúa làm gì có hình ảnh. Vâng, đúng vậy, chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa và gọi Người là Đấng thiêng liêng, nhưng Người uy nghi bao trùm đan kết cả vũ trụ vật thể và vũ trụ siêu vật thể, mà với ý định để con người có cơ hội lập công phúc nên Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với giác quan không thể nhận biết hình ảnh Người. Vậy HÌNH ẢNH mà con người giống Chúa là LINH HỒN, mà con người không thể nhận biết LINH HỒN, cũng như không thể nhận biết HÌNH ẢNH Thiên Chúa. Ngày 31-7-1966, chính Chúa Giê-su đã tiết lộ trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu, với bà Ma-ga-ri-ta: "Cha đã dựng nên LINH HỒN con giống HÌNH ẢNH Cha." Và ngày 23-6-1967: "Cha đã tạo dựng LINH HỒN các con theo HÌNH ẢNH Cha". Như vậy Chúa Giê-su đã hơn một lần xác định câu GIỐNG HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA trong sách Sáng Thế là LINH HỒN. Chúa Giê-su còn tiết lộ thêm về sự kết hợp giữa thân xác và linh hồn ngày 25-6-1967: "Linh hồn quan hệ hơn thân thể rất nhiều. vì nó nuôi thân thể và làm cho thân thể được linh hoạt. Thân xác có thể đóng góp phần nào vào sự sống của linh hồn, thì linh hồn chắc chắn còn đóng góp vào sự sống của thân xác hơn nữa để làm vinh danh Thiên Chúa."   
     Và câu "Chúng ta làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta ĐỂ con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú và tất cả mặt đất và giống vật bò dưới đất" cũng đã xác định rõ hơn con người GIỐNG HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA, là con người có LINH HỒN. Vì nếu con người không có linh hồn thì con người chỉ có trí khôn tương đương con vật, nhưng nhờ có linh hồn mà con người thông thái gấp ngàn con vật, mà có thể cai quản các loài vật to lớn hơn, khỏe mạnh hơn.
      Sách Sáng Thế còn nói rõ về linh hồn trong đoạn St 2,7: "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi SINH KHÍ vào lỗ mũi, và con người trở nên một SINH VẬT."
     Chúng ta đã lầm chữ "Thổi sinh khí" là tạo cho con người có hơi thở là sự sống phần xác ở đời này, sự lầm lẫn tai hại làm chúng ta phải mất công tranh cãi với những kẻ ngang ngạnh trong khoảng thời gian rất lâu dài. Thật ra chúng ta đã hiểu theo nghĩa đen, nghĩa gần, vì không con vật nào được thổi sinh khí mà chúng vẫn thở, vẫn sống và sinh sôi nảy nở, cho nên chữ "Thổi sinh khí" mà Kinh Thánh muốn diễn đạt là tạo cho con người có linh hồn. Chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rất rõ ý nghĩa của chữ "Thổi sinh khí" khi Người THỔI HƠI vào các môn đệ mà phán: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần..." Việc ấy giống hệt việc Kinh Thánh diễn tả Thiên Chúa THỔI SINH KHÍ vào lỗ mũi A-đam, nhưng lần thứ nhất ấy Thiên Chúa ban tặng con người sự sống bất tử là LINH HỒN, và lần này Chúa Con ban tặng con người CHÚA THÁNH THẦN, Đấng phục hồi nuôi dưỡng linh hồn.
     Vậy ,"ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người" có nghĩa rằng Thiên Chúa tạo dựng con người bằng vật chất, dù do yêu thương chồng vợ, dù lang chạ bụi bờ, hoặc trong lồng kính ống nghiệm... Miễn sao thành con người. Còn "Thổi sinh khí" là sinh vật nào được gọi là người, dù trắng, đen, vàng, nâu, đỏ, dù đui mù, què quặt, con hoang con rớt... Đều được Thiên Chúa THỔI SINH KHÍ tạo dựng một con người giống HÌNH ẢNH Thiên Chúa là LINH HỒN bất tử để kết hợp với thân xác đó.
       Cũng phải thêm về nghĩa của "Thiên Chúa thổi SINH KHÍ" : Thiên Chúa không phải hít thở như chúng ta, mà phải hiểu "SINH KHÍ" chính là THỊT MÁU Thánh Thể của Thiên Chúa. Cho nên Kinh Thánh diễn đạt cách rõ ràng rằng: Khi thân xác chúng ta được hình thành trong lòng mẹ, thì Thiên Chúa đã SINH RA (thổi sinh khí) một VỊ THẦN giống như một thiên thần trong thế giới thần linh, là linh hồn chúng ta, bằng chính THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa để được gắn bó kết hợp với thân xác đó. Vì thế linh hồn tất cả mọi người, dù lành hoặc dữ, dù thánh thiện hay tội lỗi, đều là CON RUỘT của Thiên Chúa, đều cùng được Chúa sinh ra, nên tất cả mọi người đều là ANH EM RUỘT THỊT với nhau, vì thế chúng ta đã tìm ra giải đáp cho câu Chúa Giê-su phán: "Các con đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các con chỉ có một Cha, là Cha ở trên trời."  Và linh hồn được tạo dựng bằng THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa, thì LINH HỒN BẤT TỬ, mà cần phải được nuôi dưỡng bằng THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa thì mới có thể sống, mới có thể lớn lên và khỏe mạnh.
      Thế đó, Kinh Thánh tuyệt đỉnh khôn ngoan đã dạy quá rõ: CON NGƯỜI CÓ LINH HỒN và chỉ con người có linh hồn mà thôi, vì không con vật nào được thổi hơi, không con vật nào được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế không con vật nào chúng ta được phép tin là có linh hồn.
     Còn về phía khoa học thì chưa có loại máy móc nào, chưa có cách thức phương tiện nào để thăm dò xác định là có linh hồn trong mỗi con người, đó chính là ý định của Thiên Chúa, người muốn đặt giới hạn cho khoa học, để luật phúc tội của Người được thực hiện. Nhưng trong những sự cố như: ma làm, quỷ ám, người chết hiện về, quỷ hiện hình, quỷ nhập tràng, lên đồng, cầu cơ... Đừng kể trong đó có những kẻ ngụy tạo bịp bợm, thì chúng ta phải thừa nhận cách khoa học rằng: chỉ khi con người có linh hồn mới xảy ra như vậy. Chẳng hạn trường hợp ma làm, quỷ ám, là mỗi người có một linh hồn, nhưng nếu có hơn một linh hồn trong một thân xác là xảy ra hiện tượng đó.
      Và như đã bàn trong "Nguồn gốc vũ trụ" rằng cả trái đất và bầu không khí đều bị chìm trong môi dung siêu vật thể ngàn lần đặc chặt hơn mọi vật, thế mà các nhà khoa học với những máy móc tân kỳ nhất vẫn chưa dò chưa mò ra, việc ấy buộc chúng ta phải xác định rằng linh hồn thực sự là một linh thể hiện hữu mà khoa học chưa với tới được. Còn chúng ta tin có linh hồn, nhưng nếu hiểu là linh hồn yếu ớt mỏng manh,, nằm gọn trong thân xác, giả như chân tay què cụt thì phần đó thụt vào... Thì cũng chưa đúng, bởi hãy nhìn hiện tượng như hai em bé song sinh, lúc ai đó giơ tay dứ đánh một em, có khi cả hai em giơ tay đỡ, dù em kia không nhìn thấy sự dứ đánh đó. Nhiều trường hợp cha mẹ ở quê nhà lâm bệnh nặng, con cái ở xa nóng ruột đứng ngồi không yên, hoặc nhiều trường hợp người con ở ngoài chiến trường bị đạn mà người mẹ ở nhà thấy đau nhói lảo đảo... Hiện tượng đó có thể diễn giải cách khoa học rằng: Như chúng ta thấy người ta có thể dùng dòng điện, nguồn điện để điều khiển được hỏa tiễn, phi thuyền, có thể ngắm nhìn ngoại cảnh cách xa hàng ngàn dặm, có thể nói chuyện với người thân bên kia đại dương như ở bên cạnh... Cho nên linh hồn phải được hiểu là một SINH THỂ tương tự như một nguồn điện mạnh mẽ, tinh vi, linh động, được kết hợp gắn bó với thân thể, nhưng có tầm hoạt động và phóng tỏa ngoài thân xác, bao trùm liên kết với những người thân yêu, bởi vậy những tư tưởng, lời nói, việc làm tốt hoặc xấu của cha mẹ luôn luôn ảnh hưởng lây lan đến con cái, như chúng ta đã bàn về "Tội truyền".
         Linh hồn còn được hiểu như lời Chúa Giê-su:   "Linh hồn kè lành sẽ sáng như mặt trời trong nước Cha của họ": Có nghĩa rằng linh hồn người lành được Thiên Chúa nuôi dưỡng từng giây từng phút suốt cuộc đời cho đến khi trở thành sáng láng vĩ đại như mặt trời trên thiên đàng, do đó chúng ta hiểu cách khoa học rằng : Linh hồn chiếu dãi như nguồn sáng từ thân xác mỗi người , nên linh hồn vợ chồng nên một với nhau như hai ngọn đèn và bao trùm liên kết gắn bó với con cái như những ngọn đèn trong một mái nhà, vì thế mà lây hưởng lan truyền cả phúc đức lẫn tội lỗi.
          Tóm lại, vì ý định của Thiên Chúa để LUẬT PHÚC TỘI của Người được thực hiện nên Chúa đã tạo dựng giác quan chúng ta không thể nhận biết được linh hồn, cũng như chưa có máy móc nào sờ mó được linh hồn, chưa có kỹ thuật nào đụng chạm được linh hồn, nhưng chúng ta tin Kinh Thánh là LỜI HẰNG SỐNG, là SỰ THẬT và những nhận thức sáng suốt so đọ với những hiện tượng thần kỳ trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ nhận biết linh hồn cách hiển nhiên.
                                                                                                                                                               2001

     

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn