7- KINH THÁNH KHOA HỌC

10 Tháng Hai 201612:17 CH(Xem: 153)
7- KINH THÁNH KHOA HỌC


                                                               7- KINH THÁNH KHOA HỌC

      Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng linh thánh siêu khoa học, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta." Hoặc như theo thánh Mát-thêu: "Cha Ta đã trao phó mọi sự cho Ta và không ai biết rõ Người Con ngoại trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha ngoại trừ Người Con và những kẻ Người Con muốn mặc khải cho."
     Nhưng thiên hạ còn nhiều người chưa nhận biết Chúa, khinh chê Lời Chúa, vậy thì ai là người được Chúa dậy dỗ, ai là kẻ được Người Con mặc khải? 
     -Điều kiện trước hết là khiêm tốn: Lc 10, 21: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn, vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." Chúa Giê-su không nói "Những bậc khôn ngoan thông thái" theo nghĩa thường, vì rất nhiều người tài cao học rộng cũng nhận biết Chúa, nhưng Người muốn ám chỉ những kẻ tự phong mình là khôn ngoan thông thái tức là những kẻ kiêu căng tự phụ thì không thể hiểu được Lời Chúa, nói đúng ra là bị Chúa giấu nhẹm không cho hiểu. Ngược lại "Những kẻ bé mọn" là những người muốn tìm kiếm Chúa, muốn hiểu biết những sự thuộc về Chúa trong tấm lòng nhỏ bé khiêm cung, thì luôn được Chúa soi lòng mở trí để hiểu Lời Chúa.
     Điều kiện thứ hai là: Yêu mến Chúa, nghe và tuân giữ Lời Chúa: Ga 14, 22: " Ông Giu-đa không phải Giu-đa Is-ca-ri-ốt nói với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình cho thế gian?" Chúa Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.": Ông Giu-đa tưởng là Chúa chỉ chỉ dạy các ông mà không chỉ dạy cho người ngoài, nhưng câu trả lời của Chúa có nghĩa rằng: không chỉ riêng các tông đồ mà bất cứ ai yêu mến Chúa, nghe và tuân giữ Lời Chúa là những kẻ tốt lành có công phúc, đều được Chúa soi lòng mở trí, trái lại Chúa phải dùng dụ ngôn để giấu nhẹm những kẻ không yêu mến Chúa, không nghe và tuân giữ Lời Chúa là những kẻ không tốt lành, không có công phúc: Lc 8, 9-10: "Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có nghĩa gì?" Người đáp: "Các con thì được ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu."
                  Nói cách rõ ràng rằng: ngoài những định luật thiên nhiên Thiên Chúa còn tạo dựng NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN trong đó có Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" là phải CÓ công phúc mới được CHO, cho nên những ai không sống tốt lành, không chút khiêm hạ, không hề lọt tai và tuân giữ những điều Chúa răn dạy, đều không dược soi sáng để tìm thấy sự khôn ngoan khoa học của Kinh Thánh.
             Chúa Giê-su là Thiên Chúa toàn năng toàn trí, Người tính toán mọi sự đều khoa học vượt hẳn khoa học con người, lý lẽ của Người siêu vượt trên lý lẽ của thiên hạ: Suốt ba năm rao giảng, nếu Chúa Giê-su chỉ định cho thánh Mát-thêu hoặc thánh Gio-an ghi chép lại mọi lời nói việc làm của Chúa thì ngày nay chúng ta sẽ có một cuốn Tin Mừng duy nhất, đầy đủ chi tiết và chuẩn xác, nhưng Chúa Giê-su có cách của Thiên Chúa: Ga 16, 12-15: "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em."
        Bởi vậy khi Lời Chúa được rao giảng nhiều nơi và nhiều người đã tin theo Chúa, các tông đồ mới nghĩ đến việc ghi chép lại, và đúng như dự định của Chúa Giê-su Ky-tô: Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chỉ dạy các tông đồ cách viết, cách diễn đạt hòa hợp cả bốn cuốn Phúc Âm sao cho hoàn chỉnh Giáo Huấn của Người. Cho nên chúng ta thấy nhiều dụ ngôn, nhiều sự việc, nhiều câu nói... Nếu đem so sánh giữa bốn cuốn Phúc Âm thì rõ ràng có những khác biệt, xem như sự nhớ lại hoặc sự nghe kể lại của mỗi tác giả mỗi khác, nhưng thật ra việc đó nằm trong chương trình, trong dự định của Chúa Giê-su Ky-tô để Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tông đồ làm đầy đủ ý nghĩa những điều Chúa Giê-su muốn truyền đạt cho nhân loại, như khi Chúa Giê-su giảng giải về Nước Trời, Người đã phải dùng nhiều dụ ngôn dụ ngôn như "Gieo giống", "Viên ngọc quý", "Hũ vàng", "Hạt cải"... Để diễn đạt ý nghĩa tầm mức: cần thiết, quan trọng, quý giá, lợi ích vô cùng vô tận của Nước Trời. Hoặc nhiều điều rất cần thiết quan trọng, mà Chúa không nói ngay một lượt mà phải chờ cơ hội khác mới tiết lộ thêm, để phải hiểu được đoạn này mới hiểu nổi đoạn kia. Vậy thì việc mà chúng ta tưởng là "tam sao thất bản" là công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng thông minh tuyệt đối, khoa học tuyệt đối, Người đã hướng dẫn dạy bảo các thánh Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, Gio-an, từng ý từng lời, từng chấm từng phết để làm trọn ý Chúa Giê-su Ky-tô, rồi Chúa Thánh Thần lại hướng dẫn Giáo Hội tìm kiếm lựa chọn Bốn sách Tin Mừng trong rất nhiều cuốn sách viết về Chúa Giê-su Ky-tô, Chúa Thánh Thần lại hướng dẫn Giáo Hội biết xử dụng, biết ý nghĩa, biết cách giảng dạy Lời Chúa, và quan trọng nữa là Chúa Thánh Thần còn soi sáng hướng dẫn từng người tùy công phúc của họ, theo dúng Định Luật "Có mới được cho", để họ có thể đọc, nghe, hiểu, mà tuân giữ Lời Chúa để được ơn cứu độ. Ngược lại, những kẻ ăn ở không có ĐỨC thì không được hưởng PHƯỚC tức là không CÓ thì không được CHO, và chính những sự tưởng là "tam sao thất bản" là những thứ, những cách để giấu nhẹm những kẻ không có công phúc.
              Riêng Cựu Ước là sách được Chúa Giê-su chỉ thị: Mt 5, 18:"Vì, Thầy bảo thật các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ là người nhỏ nhất trong Nước Trời, trái lại ai giữ và dạy người ta những điều đó, sẽ được coi là người cao cả trong Nước Trời.": Bộ Luật có nhiều khác biệt với Giáo Huấn Chúa Ky-tô. Vậy nói "Một chấm một phết" là Chúa Giê-su khéo léo căn dặn chúng ta là hãy bảo tồn gìn giữ Bộ Luật chính xác y nguyên như vậy, không được phép sửa chữa cắt xén chút nào, để nhờ còn nguyên vẹn mà chúng ta có thể tra dò, tìm kiếm, phân tích "Từng chấm từng phết" hầu tìm thấy những điều khôn ngoan, cần thiết, quý giá, quan trọng trong Bộ Luật như Giáo Hội đã và đang thực hiện: MK 15: "Các Ky-tô hữu phải thành kính đón nhận các sách Cựu Ước, vì các sách này DIỄN TẢ một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, TÀNG TRỮ những lời giáo huấn cao siêu về Người, những tư tưởng khôn ngoan về đời sống con người, những kho tàng tuyệt diệu, và sau cùng, ẨN CHỨA mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta." Cho nên Cựu Ước được Chúa Thánh Thần linh ứng mà hoàn toàn LINH THÁNH SIÊU VIỆT, đó là KHOA HỌC của Thiên Chúa, đó là KHOA HỌC của Chúa Thánh Thần, cho nên nếu chúng ta đọc và suy xét cách thô thiển thì không tìm thấy những lẽ khôn ngoan mà ngược lại còn hiểu sai hiểu lầm có khi đưa ra phê phán rằng Kinh Thánh phản khoa học, hoang đường. Nhưng không thể trách những người đứng xa, đứng ngoài, những người hằng ngày phải lo cơm lo áo, những người còn tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mà đó là trách nhiệm của những người nghiên cứu Kinh Thánh, những người giảng dạy, loan truyền. Ngày nay có số người chểnh mảng tham dự Thánh Lễ, nhất là giới trẻ là những người bị đổ cho là còn ham chơi chưa nghĩ đến việc thuộc tâm linh! Nhưng xin chớ lầm lẫn, tuổi trẻ có người còn tha thiết việc thuộc tâm linh hơn cả giới cao niên, bằng chứng là còn rất nhiều người trẻ dâng hiến đời mình cho Chúa, Cho thấy những người bỏ lễ đa số không phải vì lười biếng mà chính vì họ có tính yêu thích khoa học nên bị lấn cấn về một số đoạn Kinh Thánh, chẳng hạn đoạn Kinh Thánh về việc Thiên Chúa tạo dựng mọi vật mọi loài trong vòng sáu ngày là đoạn Kinh Thánh vô cùng LINH THÁNH NHIỆM MÀU mà luôn bị giảng giải và loan truyền cách thô thiển khiến nhiều tâm hồn bị lung lạc. Hoặc như việc "Xác loài người ngày sau sẽ sống lại" thì lại bị giải thích và loan truyền quá mộc mạc, làm như chúng ta sẽ phải sống lại trong cái thân xác nặng nề xấu xí trên cái trái đất đầy ô nhiễm này, trong khi chính Chúa Giê-su đã tiết lộ rõ ràng: "Sống lại như các thiên thần trên trời." hoặc: "Linh hồn người lành sẽ sáng như mặt trời trong nước Cha của họ." Và chúng ta hiểu sao lời Kinh Thánh: "TRỜI MỚI ĐẤT MỚI" như chính Chúa Giê-su đã tiết lộ: "Trời đất sẽ qua đi" (nhưng lời Thầy sẽ không qua đâu). Vậy thì Giáo Hội có nên mạnh dạn xem lại sự suy gẫm Lời Chúa, sự giải thích và loan báo Tin Mừng cách LINH THÁNH MÀU NHIỆM VÀ KHOA HỌC đúng như thực chất của Kinh Thánh để cứu vớt những linh hồn hằng khắc khoải khao khát tâm linh hay không? Hãy nhớ rằng những người có kiến thức khoa học luôn nhận thức Thiên Chúa là Đấng toàn năng toàn trí gấp bội so với những người không quan tâm đến khoa học nhận thức về Thiên Chúa.

                                                                               HỎA NGỤC
                          -Có hỏa ngục hay không? 
                  Nếu chúng ta tin Chúa Giê-su Ky-tô mà đặt câu hỏi "Có hỏa ngục hay không" thì quá thừa vì chính Người đã nói rất rõ rằng hỏa ngục là nơi "Lửa không hề tắt", là nơi "Phải khóc lóc và nghiến răng". Vậy thì chúng ta phải tin chắc là có hỏa ngục mà giữ linh hồn, đừng bao giờ để bị sa vào chốn ấy như ý của Chúa Giê-su muốn khuyên dạy.
                  Chính người viết đã từng nghĩ rằng linh hồn là giống thiêng liêng không còn bị nóng bởi lửa, mà tưởng rằng hỏa ngục là nơi ghen ghét hận thù nên trở thành đau khổ hơn cả lửa đốt. Nhưng khi đã có chút nhận thức khoa học tôi mới biết mình hoàn toàn lầm lẫn:
                  Sách Sáng Thế có một câu vô cùng linh thánh mà lại khoa học vượt bậc nhưng chúng ta cho là thần thoại hoang đường nên đã bỏ qua không hề suy xét: St 3, 14: "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải BÒ BẰNG BỤNG, phải ĂN BỤI ĐẤT mọi ngày trong đời mi.":
                  Nhiều người đã vin vào những đoạn Kinh Thánh nhiệm màu này để chế nhạo Đạo Chúa là phản khoa học vì họ chẳng hiểu Kinh Thánh mà cũng chẳng hiểu gì khoa học: Trước tiên phải hiểu "con rắn" là chước cám dỗ, là tội lỗi, là kẻ phạm tội, là linh hồn kẻ phạm tội. St 2, 7: "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đât nằn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.": Thiên Chúa lấy "bụi từ đât" là tạo dựng thân xác chúng ta bằng vật chất, thổi SINH KHÍ là SỰ THẬT, là SỰ SỐNG, là Thánh Thể Chúa để tạo nên linh hồn chúng ta là SỰ SỐNG.
                    VÂT CHẤT trong vũ trụ chỉ được cấu tạo bởi 4 thành phần là Electron, Proton, Neutron và Quark, khi chúng chưa được liên kết để trở thành Vật Chất thì chúng là những HẠT-TỰ-DO, những Hạt-tự-do này khi phóng với tốc độ cao và dày đặc thành nguồn thì chúng ta còn thấy được như ánh mặt trời, ánh lửa, ánh đèn, ánh điện và cảm nhận được bằng sức nóng, độ ấm, đó là BÁN VẬT CHẤT, cùng là nguồn Hat-tự-do nhưng khi chúng ta không còn thấy và cảm thấy thì đó là SIÊU VẬT CHẤT. Và còn một loại siêu việt trên tất cả đó là SỰ THẬT, là SỰ SỐNG là linh chất tạo nên LINH HỒN chúng ta thì khác biệt hẳn không được cấu kết bởi những Hạt-tự-do, không dính bén ảnh hưởng đến Vật Chất. Thế nhưng khi chúng ta phạm tội thì LINH HỒN chúng ta "PHẢI BÒ BẰNG BỤNG, PHẢI ĂN BỤI ĐẤT." Có nghĩa là khi chúng ta sống tốt lành thì THỊT MÁU Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng thánh hóa để linh hồn chúng ta được lớn lên, sáng láng, khỏe mạnh. Ngược lại khi chúng ta càng phạm tội thì linh hồn chúng ta càng bị dính kết bởi vật chất, cụ thể là bị đóng kết bởi những Hạt-tự-do, khiến linh hồn thành nặng nề yếu đuối vì Vật Chất có đặc tính là luôn cuốn hút nhau, cho nên sau khi chết thì những linh hồn của người càng phạm nhiều tội càng bị cuốn hút sâu trong lòng đất cho đến độ sâu sức nóng tới hàng ngàn độ. Ba trẻ Fatima được Đức Mẹ cho thấy hỏa ngục thì chỉ đơn giản là linh hồn họ được nhìn xuyên qua lòng đất mà thấy cảnh tượng hãi hùng. Còn những người phạm tội nhẹ thì linh hồn bị vật chất dính kết ít hơn nên không thể bay bổng siêu thoát mà bị cuốn hút vật vờ bởi những tán cây gò mối trên mặt đất, cho nên ở miền quê trong những ngày trở trời không khí ẩm ướt, nhiều con chó tinh mắt có thể lờ mờ nhìn thấy ma nên tru hú hoặc sủa vu vơ, người ta ví như "chó cắn ma" vì mắt chó có thể nhìn thấy màn bụi bẩn vật chất dính kết vào hồn ma. Các thị nhân ở Mễ Du đã được Đức Mẹ cho đến thăm Luyện Ngục là nơi cô quạnh sầu thảm và họ thấy linh hồn khi được siêu thoát đã để lại một đống trông như đống vảy do bụi bẩn vật chất từ linh hồn đó rơi ra, đó là những linh hồn nhờ lời cầu của chúng ta nên được hưởng Ơn Chúa mà được tháo gỡ.
                   Vậy làm sao có thể tẩy rửa được những Hạt-tự-do đó ra khỏi linh hồn chúng ta?
                   Thưa rằng trong cuộc đời bất cứ ai làm được nhiều việc tốt lành thì nhờ công phúc từ những việc tốt lành đó mà ƠN CHÚA sẽ cứu gỡ cho chúng ta, đó là ĐỊNH LUẬT của Chúa cho tất cả những ai được gọi là NGƯỜI, không hề phân biệt tôn giáo nào. Riêng người Công Giáo thì chúng ta có tới BẨY PHÉP BÍ TÍCH.
                  - Phép Rửa Tội
                  Nhiều người hiểu hơi sai về phép rửa tội là rửa cái tội ông A-dong và bà E-và ăn trái cấm rồi truyền cho chúng ta. Thực ra đoạn Kinh Thánh đó ám chỉ A-dong là mỗi người đàn ông chúng ta, E-và là mỗi người đàn bà, nên trong cuộc sống thường ngày chúng ta thấy tội của một người có thể lây hưởng đến con cháu nhiều đời. Và chính Kinh Thánh cũng đã nêu rất nhiều tấm gương cho chúng ta soi, chẳng hạn chuyện ông Gia-cóp và ông Ê-sau, thì tội của bà Rê-béc-ca khiến dòng họ hai đứa con thù hận ngàn đời. Vậy phải hiểu Phép Rửa Tội trước tiên là linh hồn ta được tẩy rửa khỏi mọi bụi bẩn bởi tội lỗi chúng ta và bụi bẩn bị lây nhiễm bởi tội lỗi từ linh hồn cha mẹ, ông bà mà linh hồn chúng ta được tuyệt đối tinh tuyền sáng láng thánh thiện và điều quan trọng nữa là nhờ Phép Rửa Tội mà chúng ta được Thánh Thể Thiên Chúa Ba Ngôi ngự vào linh hồn, Máu Thịt Thiên Chúa là SỰ SỐNG nuôi dưỡng thánh hóa linh hồn chúng ta là Sự Sống. Cho nên Bí Tích Rửa Tội quan trọng nhất trong Bảy Phép Bí Tích mà các bậc cha mẹ phải rửa tội cho con càng sớm càng tốt, để linh hồn con cái chúng ta là Sự Sống được Máu Thịt Thiên Chúa nuôi dưỡng thánh hóa mà khỏe mạnh cường tráng thông minh sáng láng cả linh hồn lẫn thể xác. 
                   -Phép Thêm Sức
               Phép Thêm Sức là đặc sủng của Chúa Thánh Thần để một lần nữa lại tẩy rửa linh hồn chúng ta khỏi bụi bẩn dính bén mà trở nên tinh tuyền sáng láng, nhờ đó linh hồn được Chúa Thánh Thần ngự trị, nuôi dưỡng, soi sáng, dậy bảo và ban Bẩy Ơn cả là ơn Khôn Ngoan, ơn Thông Minh, ơn Biết Lo Liệu, ơn Can Đảm, ơn Hiẻu Biết, ơn Đạo Đức và ơn Kính Sợ Chúa.
                  -Phép Mình Thánh Chúa
               Là phép lạ cả thể Chúa Giê-su Ky-tô đã truyền mà hằng ngày trong các Thánh Lễ, Chúa Giê-su cùng thầy cả đọc lời truyền làm phép lạ cho bánh và rượu trở thành Mình Thật và Máu Thật của Người, là SỰ THẬT nuôi sống, tẩy rửa, thánh hóa linh hồn chúng ta là SỰ THẬT thành sáng láng tinh tuyền và cao lớn khỏe mạnh cường tráng.
                 - Phép Giải Tội
             Mỗi lần chúng ta phạm tội thì linh hồn chúng ta là SỰ THẬT là SỰ SỐNG bị dính kết "bụi đất", và nếu không tạo được công phúc để tháo gỡ tẩy rửa mà bước vào cõi sau thì linh hồn không còn cơ hội lập công để tháo gỡ, cho nên mỗi lần xưng tội thì linh hồn chúng ta được Phép Giải Tôi tẩy sạch khỏi "bụi đất" để trở nên tinh tuyền sáng láng và được SỰ SỐNG nuôi dưỡng. Vậy tại sao chúng ta không nương nhờ Phép Giải Tội cách liên tiếp thường xuyên. Cho nên Chúa Giê-su mới dạy: "Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đố trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình." Vào tòa giải tội là một trong các cách "Đi làm hòa", ở đó đại diện Thiên Chúa là linh mục trong tinh thần thánh thiện cùng hối nhân cầu nguyện, cho nên chúng ta không phải xấu hổ thẹn thùng mà nói ra những lầm lỡ thiếu sót, rồi linh mục sẽ có lời nhủ khuyên và đại diện Thiên Chúa ban Phép Tha Tội. Chỉ rất đơn giản dễ dàng như thế nhưng Phép Giải Tội vô cùng linh thánh nhiệm màu sẽ tha ngay tha hết mọi tội chúng ta vừa xưng thú và các tội quên sót hoặc tội chẳng biết. Sau khi làm việc đền tội chúng ta sẽ thấy lòng lâng lâng sung sướng mà nhiều người ngỡ là "tâm lý" nhưng đó chính là ƠN Chúa, đó chính là phép lạ Chúa ban nhờ Phép Giải Tội.
                   -Phép Xức Dầu Thánh
                 Dầu Thánh là dầu được Đức Giám Mục tổng quản Giáo Phận làm phép trong Lễ Dầu vào ngày Thứ Ba Tuần Thánh hằng năm. Phép Xức Dầu Thánh dành cho bệnh nhân có nguy cơ tử vong và chỉ được ban bởi các vị có Bảy Chức Thánh, khi được nhận Phép Xức Dầu Thánh bệnh nhân được linh mục xoa Dầu Thánh trên trán và hai lòng bàn tay. 
               

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Có người cho rằng bánh rượu trong PHÉP THÁNH THỂ chỉ là biểu tượng; nghi thức bẻ bánh chỉ để tưởng nhớ đến Chúa Ky-tô. Cũng có người cho rằng ăn bánh uống rượu đó dù sao cũng được on Chúa.
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Lời Chúa Giesu Kyto được ghi chép quá ít so với các loại sách vở nhưng đã chất chứa đầy đủ mọi lý lẽ khôn ngoan đủ dể cứu độ nhân loại. Phúc Âm Chúa cũng nói rất ít về Đức Mẹ, nhưng chỉ một số đoạn ngắn mà chúng ta có thể tìm thấy tất cả các bằng chứng về các nhân đức của Người. Những công phúc đó đã tạo nên vô vàn công phúc để Đức Mẹ được Chúa thưởng dịa vị cao trọng nhất dưới ngai Thiên Chúa
Lời Chúa Giesu Kyto được ghi chép quá ít so với các loại sách vở nhưng đã chất chứa đầy đủ mọi lý lẽ khôn ngoan đủ dể cứu độ nhân loại. Phúc Âm Chúa cũng nói rất ít về Đức Mẹ, nhưng chỉ một số đoạn ngắn mà chúng ta có thể tìm thấy tất cả các bằng chứng về các nhân đức của Người. Những công phúc đó đã tạo nên vô vàn công phúc để Đức Mẹ được Chúa thưởng dịa vị cao trọng nhất dưới ngai Thiên Chúa
Lòng kính mến Đức Mẹ đã có từ thời Chúa Giê-su còn rao giảng: khi nhận ra Chú cao trọng quyền năng, người ta kính mến ngưỡng mộ vị sinh thành ra Người: "Phúc thay dạ đã cưu mang Người, phúc thay vú đã cho Người bú mớm."
Có người cho rằng bánh rượu trong PHÉP THÁNH THỂ chỉ là biểu tượng; nghi thức bẻ bánh chỉ để tưởng nhớ đến Chúa Ky-tô. Cũng có người cho rằng ăn bánh uống rượu đó dù sao cũng được on Chúa.
Nhiều người đọc Phúc Âm thấy những câu xem ra khó hiểu, sai sót, nghịch lý, mâu thuẫn..., nên không tin đó là Lời Chúa, không tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Cũng có người tin Phúc Âm, tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng cho là tại "Tam sao thất bản", hoặc tại phong tục tập quán của người Do-thái khác lạ... . Thật ra những từ, những câu, những đoạn có vẻ khó hiểu, lẩm cẩm lại là những điều cốt lõi quan trọng. Ở đây chỉ xem xét những câu khó hiểu nhất mà chưa từng được giải thích hoặc giải thích chưa thỏa đáng.
Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng khoa hoc, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta"
Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng khoa hoc, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta"