6- LINH HỒN

30 Tháng Mười Hai 20155:44 CH(Xem: 5098)
6- LINH HỒN
                                          
                                     
 
                                         5- LINH HỒN.

     Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa? Con người cũng được sinh ra, lớn lên, đau yếu rồi cũng chết y như những con vật, có khác chút nào đâu mà bảo rằng có linh hồn? Hoặc nếu con người có linh hồn thì tại sao loài vật lại không có linh hồn? Rất nhiều người nghĩ rằng chó có linh hồn, chó có linh hồn thì heo gà, ngan ngỗng, trâu bò..., cũng phải có linh hồn, và có giới hạn nào mà bảo ruồi muỗi ong kiến không có linh hồn?
     Lại còn có số người tin thuyết tiến hóa đất đai tự nó sinh thực vât, động vật sơ đẳng rồi tiến hóa thành những động vật cao cấp, và con người chỉ là một con vật từ loài khỉ tiến hóa thành mà thôi, như vậy thì chẳng có hồn vía nào cả. Hơn nữa ngày nay người ta lại có tài sản xuất con người bằng thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh bằng DNA... Như thế sự sống không còn ý nghĩa cao cả, và con người chẳng có gì hơn ngoài cái thân xác như bao con vật khác.
     Nhưng Lời Chúa khôn ngoan vượt tầm với của khoa học, chúng ta là những kẻ may mắn phúc đức vì đặt niềm tin vào Chúa Giê-su Ky-tô mà cậy dựa vào Kinh Thánh là lời vô cùng khôn ngoan, có thể dẫn giải những bế tắc của khoa hoc.
     Sách Sáng Thế, chương 1, đoạn 26-27 về việc Thiên Chúa tạo dựng con người: Thiên Chúa phán:
        "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú tất cả mặt đất và giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình
         Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa
          Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ."   
           Không phải vô tình mà Kinh Thánh đã lặp lại tới ba lần rằng: "Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa." Chữ HÌNH ẢNH như nhiều người từng nói Thiên Chúa làm gì có hình ảnh. Vâng, đúng vậy, chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa và gọi Người là Đấng thiêng liêng, nhưng Người uy nghi bao trùm đan kết cả vũ trụ vật thể và vũ trụ siêu vật thể, mà với ý định để con người có cơ hội lập công phúc nên Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với giác quan không thể nhận biết hình ảnh Người. Vậy HÌNH ẢNH mà con người giống Chúa là LINH HỒN, mà con người không thể nhận biết LINH HỒN, cũng như không thể nhận biết HÌNH ẢNH Thiên Chúa. Ngày 31-7-1966, chính Chúa Giê-su đã tiết lộ trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu, với bà Ma-ga-ri-ta: "Cha đã dựng nên LINH HỒN con giống HÌNH ẢNH Cha." Và ngày 23-6-1967: "Cha đã tạo dựng LINH HỒN các con theo HÌNH ẢNH Cha". Như vậy Chúa Giê-su đã hơn một lần xác định câu GIỐNG HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA trong sách Sáng Thế là LINH HỒN. Chúa Giê-su còn tiết lộ thêm về sự kết hợp giữa thân xác và linh hồn ngày 25-6-1967: "Linh hồn quan hệ hơn thân thể rất nhiều. vì nó nuôi thân thể và làm cho thân thể được linh hoạt. Thân xác có thể đóng góp phần nào vào sự sống của linh hồn, thì linh hồn chắc chắn còn đóng góp vào sự sống của thân xác hơn nữa để làm vinh danh Thiên Chúa."   
     Và câu "Chúng ta làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta ĐỂ con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú và tất cả mặt đất và giống vật bò dưới đất" cũng đã xác định rõ hơn con người GIỐNG HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA, là con người có LINH HỒN. Vì nếu con người không có linh hồn thì con người chỉ có trí khôn tương đương con vật, nhưng nhờ có linh hồn mà con người thông thái gấp ngàn con vật, mà có thể cai quản các loài vật to lớn hơn, khỏe mạnh hơn. 
      Sách Sáng Thế còn nói rõ về linh hồn trong đoạn St 2,7: "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi SINH KHÍ vào lỗ mũi, và con người trở nên một SINH VẬT."
     Chúng ta đã lầm chữ "Thổi sinh khí" là tạo cho con người có hơi thở là sự sống phần xác ở đời này, sự lầm lẫn tai hại làm chúng ta phải mất công tranh cãi với những kẻ ngang nghạnh trong khoảng thời gian rất lâu dài. Thật ra chúng ta đã hiểu theo nghĩa đen, nghĩa gần, vì không con vật nào được thổi sinh khí mà chúng vẫn thở, vẫn sống và sinh sôi nảy nở. Cho nên "THỔI SINH KHÍ" mà Kinh Thánh muốn diễn đạt là tạo cho con người có LINH HỒN. Chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rất rõ ý nghĩa của chữ "Thổi sinh khí" khi Người thổi hơi vào các môn đệ mà phán: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần...", việc ấy giống hệt việc Kinh Thánh diễn tả Thiên Chúa thổi SINH KHÍ vào lỗ mũi A-đam, nhưng lần thứ nhất ấy Thiên Chúa ban tặng con người sự sống bất tử là LINH HỒN, và lần này Chúa Con ban tặng con người CHÚA THÁNH THẦN, Đấng phuc hồi nuôi dưỡng linh hồn.
     Vậy "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người" có nghĩa rằng Thiên Chúa tạo dựng con người bằng vật chất, dù do yêu thương chồng vợ, dù lang chạ bụi bờ, hoặc trong lồng kính ống nghiệm... Miễn sao thành con người. Còn "Thổi sinh khí" là sinh vật nào được gọi là người, dù trắng, đen, vàng, nâu, đỏ, dù đui mù, què quặt, con hoang con rớt... Đều được Thiên Chúa THỔI SINH KHÍ tạo dựng một con người giống HÌNH ẢNH Thiên Chúa là LINH HỒN bất tử để kết hợp với thân xác đó.
       Cũng phải hiểu rõ thêm về nghĩa của "Thiên Chúa thổi SINH KHÍ" thì chữ "SINH KHÍ" chính là THỊT MÁU Thánh Thể của Thiên Chúa. Cho nên phải hiểu Kinh Thánh cách rõ ràng rằng: Khi thân xác chúng ta được hình thành trong lòng mẹ, thì Thiên Chúa đã SINH RA một ẤU THẦN giống như một vị thần trong thế giới thần linh, là linh hồn chúng ta, bằng chính THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa để được gắn bó, kết hợp với thân xác đó. Cho nên linh hồn tất cả mọi người dù lành hoặc dữ, dù thánh thiện hay tội lỗi, đều là CON RUỘT của Thiên Chúa, vậy thì mọi người đều là ANH EM RUỘT với nhau, cho nên Chúa Giê-su mới phán: "Các con đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các con chỉ có một Cha, là Cha ở trên trời."  Và linh hồn được tạo dựng bằng THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa, vì thế LINH HỒN BẤT TỬ mà phải cần được nuôi dưỡng bằng THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa thì linh hồn mới có thể sống, lớn lên và khỏe mạnh.
      Thế đó, Kinh Thánh tuyệt đỉnh khôn ngoan đã dạy quá rõ: CON NGƯỜI CÓ LINH HỒN và chỉ con người có linh hồn mà thôi, vì không con vật nào được thổi hơi, không con vật nào được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa. vì thế không con vật nào chúng ta được phép tin là có linh hồn.
     Còn về phía khoa học thì chưa có loại máy móc nào, chưa có cách thức phương tiện nào để thăm dò xác định là có linh hồn trong mỗi con người, đó chính là ý định của Thiên Chúa, người muốn đặt giới hạn cho khoa học, để luật phúc tội của Người được thực hiện. Nhưng trong những sự cố như ma làm, quỷ ám, người chết hiện về, quỷ hiện hình, quỷ nhập tràng, lên đồng, cầu cơ... Đừng kể trong đó có những kẻ ngụy tạo bịp bợm, thì chúng ta phải thừa nhận cách khoa học rằng: chỉ khi con người có linh hồn mới xảy ra như vậy. Chẳng hạn trường hợp ma làm, quỷ ám, là mỗi người có một linh hồn, nhưng nếu có hơn một linh hồn trong một thân xác là xảy ra hiện tượng đó.
      Và như đã bàn trong "Nguồn gốc vũ trụ" rằng cả trái đất và bầu không khí đều bị chìm trong môi dung siêu vật thể ngàn lần đặc chặt hơn mọi vật, thế mà các nhà khoa học với những máy móc tân kỳ nhất vẫn chưa dò chưa mò ra, việc ấy buộc chúng ta phải xác định rằng linh hồn thực sự là một linh thể hiện hữu mà khoa học chưa với tới được. Còn chúng ta tin có linh hồn, nhưng nếu hiểu là linh hồn yếu ớt mỏng manh, nằm gọn trong thân xác, giả như chân tay què cụt thì phần đó thụt vào... Thì cũng chưa đúng, bởi hãy nhìn hiện tượng như hai em bé song sinh, lúc ai đó giơ tay dứ đánh một em, có khi cả hai em giơ tay đỡ, dù em kia không nhìn thấy sự dứ dánh đó. Nhiều trường hợp cha mẹ ở quê nhà lâm bệnh nặng, con cái ở xa nóng ruột đứng ngồi không yên, hoặc nhiều trường hợp người con ở ngoài chiến trường bị đạn mà người mẹ ở nhà thấy đau nhói lảo đảo... Điều đó có thể hiểu cách khoa học rằng: Hãy xem người ta có thể dùng dòng điện, nguồn điện để điều khiển được hỏa tiễn, phi thuyền, có thể ngắm nhìn ngoại cảnh cách xa hàng ngàn dặm, có thể nói chuyện với người thân bên kia đại dương như ở bên cạnh... Cho nên linh hồn phải được hiểu là một SINH THỂ tương tự như một nguồn điện mạnh mẽ, tinh vi, linh động, được cuốn hút, kết hợp, gắn bó với thân thể, nhưng có tầm hoạt động và phong tỏa ngoài thân xác, bao trùm liên kết với những người thân yêu, bởi vậy những tư tưởng, lời nói, việc làm tốt hoặc xấu của cha mẹ luôn luôn ảnh hưởng lây lan đến con cái, như chúng ta đã bàn về "Tội truyền".
     

     

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chúng ta cậy trông khấn xin Đức Mẹ mà được những ơn cứu giúp rất lạ lùng phần hồn phần xác, và chúng ta thấy tỏ tường : gia đình, giáo xứ, địa phận, đất nước và cả Giáo Hội được Đức Mẹ che chở cho khỏi bao tai ương nguy khốn. Và rất nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng kính mến và kêu xin Đức Mẹ vì họ cũng được ơn cưú giúp. Vậy bởi lẽ nào mà Người có quyền năng cả thể làm vậy?
Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa?
Theo sách Sáng Thế, nếu tính dòng dõi từ thời Thiên Chúa tạo dựng trời đất cùng Adam E-và đến thời chúng ta thì chưa đầy mười ngàn năm, nhưng khoa học đã chứng minh rõ ràng: Vũ trụ đã hình thành gần mười lăm tỷ năm, sinh vật đã sinh sôi hàng tỷ năm, con người đã có dấu vết hàng triệu năm. Vậy câu chuyện A-dam E-và hiểu theo nghĩa thường là tổ phụ nhân loại thì thật là vô lý, phản khoa học. Còn "Tội tổ tông" là truyện con rắn dụ bà E-và nên hai ông bà cùng phạm tội ăn trái cấm rồi bị đuổi ra khỏi Eden, từ đó con cháu bị tội truyền mà mất hạnh phúc và phải chết, mà hiểu theo nghĩa thường thì càng thần thoại hoang đường hơn.
Đoạn mở đầu sách Sáng Thế mô tả Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và vạn vật trong vòng sáu ngày, đã từng là đề tài cho nhiều người nhạo báng chê bai: phản khoa học, không đúng tiến trình thời gian, chuyện hoang đường lẩm cẩm... . Người Đạo Chúa một số không để ý tới, có số cũng quan tâm nhưng cho rằng trí khôn mình chẳng thấm vào đâu, cứ vững tin Giáo Hội, vững tin nơi Chúa là đủ. Nhưng có số người thắc mắc nghĩ ngợi sinh buồn chán.
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Hoa đẹp thường không thơm, má hồng thường phận bạc, đời lúc lên voi lúc xuống chó, con người ta thường hay được cái này mất cái kia..., nhiều người ngẫm nghĩ cho là có luật "Bù trừ" . Thế nhưng sao nhiều người suốt đời đẹp đẽ sang trọng, nhiều người suốt đời giàu có may mắn..., ngược lại nhiều người vừa xấu xí lại nghèo nàn, nhiều người suốt đời xui xẻo vất vả lận đận..., nên thiên hạ đa số cho "Bù trừ" chỉ là câu nói châm chọc.
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Cũng như phần đầu của sách Sáng Thế, đoạn Kinh Thánh đầy thi vị mộng mơ này ần chứa những công việc vô cùng trọng đại của Thiên Chúa.
Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng khoa hoc, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta"