6 - LINH HỒN

30 Tháng Mười Hai 20155:44 CH(Xem: 20106)
6 - LINH HỒN
                                          
                                                           5- LINH HỒN
  
              Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa? Con người cũng được sinh ra, lớn lên, đau yếu rồi cũng chết y như những con vật, có khác chút nào đâu mà bảo rằng có linh hồn? Hoặc nếu con người có linh hồn thì tại sao loài vật lại không có linh hồn? 
       Nhưng Lời Chúa khôn ngoan vượt tầm với của khoa học, chúng ta là những kẻ may mắn phúc đức vì đặt niềm tin vào Chúa Giê-su Ky-tô mà cậy dựa vào Kinh Thánh là lời vô cùng khôn ngoan, có thể dẫn giải những khúc mắc của khoa học:
     Sách Sáng Thế, Chương 1, Đoạn 26-27 về việc Thiên Chúa tạo dựng con người: Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú tất cả mặt đất và giống vật bò dưới đất". Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,  Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ." 
           Không phải vô tình mà Kinh Thánh đã lặp lại tới ba lần rằng: "Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa.": HÌNH ẢNH Thiên Chúa là SỰ THẬT, SỰ SỐNG, con người giống Chúa là LINH HỒN con người được sinh ra bằng THÁNH THỂ Thiên Chúa là SỰ THẬT, SỰ SỐNG. Ngày 31-7-1966, chính Chúa Giê-su đã tiết lộ trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu, với bà Ma-ga-ri-ta: "Cha đã dựng nên LINH HỒN con giống HÌNH ẢNH Cha." Và ngày 23-6-1967: "Cha đã tạo dựng LINH HỒN các con theo HÌNH ẢNH Cha". Như vậy Chúa Giê-su đã hơn một lần xác định câu GIỐNG HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA trong sách Sáng Thế là LINH HỒN. Chúa Giê-su còn tiết lộ thêm về sự kết hợp giữa thân xác và linh hồn ngày 25-6-1967: "Linh hồn quan hệ hơn thân thể rất nhiều. vì nó nuôi thân thể và làm cho thân thể được linh hoạt. Thân xác có thể đóng góp phần nào vào sự sống của linh hồn, thì linh hồn chắc chắn còn đóng góp vào sự sống của thân xác hơn nữa để làm vinh danh Thiên Chúa."   
     Và câu "Chúng ta làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta ĐỂ con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú và tất cả mặt đất và giống vật bò dưới đất": con người GIỐNG HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA, là con người có LINH HỒN mà thông thái gấp ngàn con vật, mà có thể làm bá chủ vạn vật.
      Sách Sáng Thế còn nói rõ về linh hồn trong đoạn St 2,7: "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi SINH KHÍ vào lỗ mũi, và con người trở nên một SINH VẬT."
     "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người" là Thiên Chúa tạo dựng thân xác chúng ta bằng vật chất, và chúng ta đã lầm chữ "Thổi sinh khí" là tạo cho con người có hơi thở là sự sống phần xác ở đời này. Thật ra chúng ta đã hiểu theo nghĩa đen, nghĩa gần, vì không con vật nào được thổi sinh khí mà chúng vẫn thở, vẫn sống và sinh sôi nảy nở, cho nên chữ "Thổi sinh khí" mà Kinh Thánh muốn diễn đạt là tạo cho con người có linh hồn. Chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rất rõ ý nghĩa của chữ "Thổi sinh khí" khi Người THỔI HƠI vào các môn đệ mà phán: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần..." Việc ấy giống hệt việc Kinh Thánh diễn tả Thiên Chúa THỔI SINH KHÍ vào lỗ mũi A-đam, nhưng lần thứ nhất ấy Thiên Chúa ban cho con người sự sống bất tử là LINH HỒN, và lần này Chúa Con tôn vinh CHÚA THÁNH THẦN, Đấng phục hồi nuôi dưỡng linh hồn.
     Vậy ,"ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người" có nghĩa rằng Thiên Chúa tạo dựng thân xác con người bằng vật chất, dù do yêu thương chồng vợ, dù lang chạ bụi bờ, hoặc trong lồng kính ống nghiệm... Miễn sao thành con người. Còn "Thổi sinh khí" là sinh vật nào được gọi là người, dù trắng, đen, vàng, nâu, đỏ, dù đui mù, què quặt, con hoang con rớt... Đều được Thiên Chúa THỔI SINH KHÍ tạo dựng một con người giống HÌNH ẢNH Thiên Chúa là LINH HỒN bất tử để kết hợp với thân xác đó.
       Cũng phải thêm về nghĩa của "Thiên Chúa thổi SINH KHÍ" : Thiên Chúa không phải hít thở như chúng ta, mà phải hiểu "SINH KHÍ" chính là THỊT MÁU Thánh Thể của Thiên Chúa. Cho nên Kinh Thánh diễn đạt cách rõ ràng rằng: Khi thân xác chúng ta được hình thành trong lòng mẹ, thì Thiên Chúa đã SINH RA (thổi sinh khí) một VỊ THẦN giống như một thiên thần trong thế giới thần linh, là linh hồn chúng ta, bằng chính THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa để được gắn bó kết hợp với thân xác đó. Vì thế linh hồn tất cả mọi người, dù lành hoặc dữ, dù thánh thiện hay tội lỗi, đều là CON RUỘT của Thiên Chúa, đều cùng được Chúa sinh ra, nên tất cả mọi người đều là ANH EM RUỘT THỊT với nhau, vì thế chúng ta đã tìm ra giải đáp cho câu Chúa Giê-su phán: "Các con đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các con chỉ có một Cha, là Cha ở trên trời."  Và linh hồn được tạo dựng bằng THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa, thì LINH HỒN BẤT TỬ, mà cần phải được nuôi dưỡng bằng THỊT MÁU BẤT TỬ của Thiên Chúa thì  mới có thể lớn lên, khỏe mạnh, sáng láng, thánh thiện.
      Thế đó, Kinh Thánh tuyệt đỉnh khôn ngoan đã dạy quá rõ: CON NGƯỜI CÓ LINH HỒN và chỉ con người có linh hồn mà thôi, vì không con vật nào được thổi hơi, không con vật nào được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế không con vật nào chúng ta được phép tin là có linh hồn.
     Còn về phía khoa học thì chưa có loại máy móc nào, chưa có cách thức phương tiện nào để thăm dò xác định là có linh hồn trong mỗi con người, đó chính là ý định của Thiên Chúa, Người muốn đặt giới hạn cho khoa học, để luật phúc tội của Người được thực hiện. Nhưng trong những sự cố như: ma làm, quỷ ám, người chết hiện về, quỷ hiện hình, quỷ nhập tràng... Chúng ta phải thừa nhận rằng: chỉ khi con người có linh hồn mới xảy ra như vậy. Chẳng hạn trường hợp ma làm, quỷ ám, là mỗi người có một linh hồn, nhưng nếu có hơn một linh hồn trong một thân xác là xảy ra hiện tượng đó.
      Và như đã bàn trong "Nguồn gốc vũ trụ" rằng cả trái đất và bầu không khí đều bị chìm trong môi dung siêu vật thể ngàn lần đặc chặt hơn mọi vật, mà các nhà khoa học với những máy móc tân kỳ nhất vẫn chưa dò chưa mò ra, lại còn thứ vô vàn quý giá đó là SỰ THẬT và Chú́a Giê-su đã cầu nguyện: "Xin Cha lấy SỰ THẬT mà thánh hiến họ, Lời Cha là SỰ THẬT." Nghĩa thứ nhất của SỰ THẬT là Giáo Huấn Chúa Giê-su Ky-tô, nghĩa thứ hai của SỰ THẬT là Mình Máu Thánh Chúa Giê-su Ky-tô, là Thánh Thể Thiên Chúa, và linh hồn chúng ta được tạo dựng bằng SỰ THẬT nên chúng ta phải xác định rằng linh hồn thực sự là một linh thể hiện hữu mà khoa học chưa với tới được. Còn chúng ta tin có linh hồn, nhưng nếu hiểu rằng linh hồn yếu ớt mỏng manh, nằm gọn trong thân xác, giả như chân tay què cụt thì phần đó thụt vào cũng chưa đúng, bởi hãy nhìn hiện tượng như hai em bé song sinh, lúc ai đó giơ tay nhứ đánh một em, có khi cả hai em giơ tay đỡ, dù em kia không nhìn thấy sự nhứ đánh đó. Nhiều trường hợp cha mẹ ở quê nhà lâm bệnh nặng, con cái ở xa nóng ruột đứng ngồi không yên, hoặc nhiều trường hợp người con ở ngoài chiến trường bị đạn mà người mẹ ở nhà thấy đau nhói lảo đảo... Hiện tượng đó có thể diễn giải cách khoa học rằng: Như chúng ta thấy người ta có thể dùng dòng điện, nguồn điện để điều khiển được hỏa tiễn, phi thuyền, có thể ngắm nhìn ngoại cảnh cách xa hàng ngàn dặm, có thể nói chuyện với người thân bên kia đại dương như ở bên cạnh, cho nên linh hồn phải được hiểu là một SINH THỂ mạnh mẽ, tinh vi, linh động gấp ngàn nguồn điện, được kết hợp gắn bó với thân thể, nhưng có tầm hoạt động và phóng tỏa ngoài thân xác, bao trùm liên kết với những người thân yêu, bởi vậy những tư tưởng, lời nói, việc làm tốt hoặc xấu của cha mẹ luôn luôn ảnh hưởng lây lan đến con cái, như chúng ta đã bàn về "Tội truyền".
         Linh hồn còn được hiểu như lời Chúa Giê-su:   "Linh hồn kè lành sẽ sáng như mặt trời trong nước Cha của họ": Có nghĩa rằng linh hồn người lành được Thiên Chúa nuôi dưỡng từng giây từng phút suốt cuộc đời cho đến khi trở thành sáng láng vĩ đại như mặt trời trên thiên đàng, do đó chúng ta hiểu cách khoa học rằng : Linh hồn chiếu dãi như nguồn sáng từ thân xác mỗi người , nên linh hồn vợ chồng nên một với nhau như ánh sáng của hai ngọn đèn và bao trùm liên kết gắn bó với con cái như ánh sáng của những ngọn đèn trong một mái nhà, vì thế mà lây hưởng lan truyền cả phúc đức lẫn tội lỗi.
          Tóm lại, thân xác con người vô cùng nhỏ bé trong không gian và sự sống của thân xác cũng vô cùng ngắn ngủi với thời gian, nhưng hãy cảm tạ đội ơn Chúa vì từ khi được sinh ra bằng THỊT MÁU Thiên Chúa thì linh hồn được sống đời đời và những ai có phúc được nuôi dưỡng bằng THÁNH THỂ Thiên Chúa hằng ngày thì cũng có thể cao lớn sáng láng như mặt trời trong Nước Chúa, vì ý định của Thiên Chúa để LUẬT PHÚC TỘI của Người được thực hiện nên Chúa đã tạo dựng giác quan chúng ta không thể nhận biết được linh hồn, cũng như chưa có máy móc nào sờ chạm được linh hồn, chưa có kỹ thuật nào thăm dò được linh hồn, nhưng chúng ta tin Kinh Thánh là LỜI HẰNG SỐNG, là SỰ THẬT và những nhận thức sáng suốt trong cuộc sống hằng ngày mà chúng ta nhận biết là có linh hồn.
            
                                                                                                                                                               2001

     


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn