BÍ QUYẾT CỦA CẦU NGUYỆN

25 Tháng Năm 20226:46 SA(Xem: 2465)
BÍ QUYẾT CỦA CẦU NGUYỆN
 
                                      BÍ QUYẾT CẦU NGUYỆN

                   Mt 7, 7-11: "Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho." Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Đấng đầy quyền năng và vô cùng tốt lành, Người đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Vậy mà nhiều người đã cầu nguyện mà lại thấy dường như không được Chúa nhận lời? 
                          Đó là chúng ta chưa dâng đủ LỄ VẬT, nhưng xin đừng hiểu "lễ vật" là tiền, vàng, ngọc ngà, châu báu, vì cầu nguyện phải có những lễ vật cao trọng hơn nhiều, như chúng ta dâng tiền xin khấn xin lễ thì đó chỉ là quà lỡi để nhờ cộng đoàn, rồi cộng đoàn phải có LỄ VẬT của cộng đoàn để cầu xin Chúa cho chúng ta.
                           -ĐỨC TIN:
                           Điều kiện quan trọng nhất để được Chúa nhận lời cầu nguyện là Đức Tin, vì Đức Tin sinh công phúc là LỄ VẬT vô cùng quý giá cao trọng: Mt 17, 20: "Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù các con có bảo núi này: 'Rời khỏi đây, qua bên kia!' nó cũng sẽ qua, và chẳng có gì mà các con không làm được." Khi chữa lành cho người đàn bà bị băng huyết (Mc 5, 25-34) Chúa Giê-su nói: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con." Lần cho anh mù ở Giê-ri-khô được thấy, Chúa Giê-su nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Chúa còn nói với viên đại đội trưởng có người tớ bị tê liệt: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy." Cho nên khi cầu nguyện thì trước hết hãy tin vào lòng xót thương của Chúa thì chắc chắn sẽ kết quả, mà nếu đức tin của chúng ta chưa vững mạnh thì hãy xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, như người đàn ông có đứa con trai bị quỷ ám: Mc 9, 24: "Lập tức, cha đứa bé kêu lên: 'Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi." Và chính trong đoạn Phúc Âm này Chúa cũng nói: "Mọi sự đều có thể đối với người tin." Vì TIN Chúa Giê-su Ky-tô và cậy nhờ Công Nghiệp Cứu Chuộc của Người là LỄ VẬT cao trọng trên hết. Ngược lại nếu xin ơn mà lòng còn ngờ vực thì thiếu một điều kiện quan trọng để được Chúa nhận lời.
                       -THA THỨ:  
                           Mc 11, 25-26: "Khi các con đứng cầu nguyện, nếu các con có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để Cha các con Đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho các con. Nhưng các con không tha thứ, thì Cha các con Đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các con.": Vì nếu chúng ta tha thứ những thiếu sót của người khác thì chúng ta mới được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi và những khốn khó bởi tội mà ra. Hai là sự tha thứ tạo công phúc lớn lao để làm thành LỄ VẬT dâng Chúa mà Người sẽ ban đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng ta.
                       -CHO ĐỂ ĐƯỢC CHO:
                          Mt 7, 12: "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.": Thường khi thấy người khác đẹp hơn, sang hơn, tài giỏi hơn, có cuộc sống ung dung may mắn hơn, ta thường so bì buồn bực. Cho nên khi cầu nguyện thì trước tiên hãy nhớ dâng những nỗi khó khăn thiếu thốn của người khác, những người có những khó khăn thiếu thốn giống mình và nhất là những người không thuận hảo với mình, đó là việc sinh công phúc làm thành LỄ VẬT vô cùng quý giá để Chúa chắc chắn sẽ nhận lời kêu khấn của chúng ta. Còn nếu chúng ta không vui vì thấy người khác may mắn thì đừng buồn vì xin ơn Chúa không được.     
                           -TẠO CÔNG PHÚC:   
                         Lc 6, 38: "Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.": Chúng ta thường hiểu chữ CHO theo nghĩa hẹp là làm phúc, bố thí, nhưng CHO là tất cả những sự, những việc tạo nên công phúc như nghèo hèn, vất vả, đau khổ, nhục nhã, cho đến những việc đạo đức nhất là Thánh Lễ, kinh Lòng Chúa Thương Xót, kinh Mân Côi... Tất cả đều là LỄ VẬT quý giá để cầu xin ơn Chúa mà Người sẽ cho lại chúng ta gấp trăm.   
                           -KIÊN TRÌ:   
                   Trong dụ ngôn "Quan tòa bất chính" Chúa Giê-su đã hứa: "Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho các con biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?": Có nghĩa rằng chúng ta cứ kêu xin và hết lòng tin cậy vào Lòng Xót Thương của Chúa, tất cả những khó khăn, đau khổ, thiếu thốn chúng ta phải chịu đựng trong lúc đợi chờ Chúa nhận lời, chính là LỄ VẬT cao quý dâng lên Chúa để được Người ban ơn. 
                       -XA LÁNH TỘI LỖI:
                 Sau khi cứu chữa người đàn bà ngoại Chúa Giê-su phán: "Con hãy về đi và đừng phạm tội nữa". Khi chữa người đàn ông bại liệt Chúa Giê-su phán: "Tội của con đã được tha.": Chẳng hạn khi cầu nguyện cho vợ khỏi đam mê bài bạc thì chính chồng cũng phải xa tránh lô đề cá độ, cầu nguyện cho con cái khỏi xì-ke ma túy thì chính mình phải cai rượu cai thuốc, có nghĩa là những việc xa lánh tội lỗi kìm hãm xác thịt tạo nên công phúc làm LỄ VẬT dâng lên Chúa thì Người sẽ ban đổ ơn lành cho chúng ta.   
                        -CHÚA GIÊ-SU:
                      LẼ VẬT cao trọng hơn hết là dâng chính Chúa Giê-su Ky-tô là Con Một Thiên Chúa làm Lễ Vật dâng lên Chúa Cha để xin ơn. Và cậy nhờ CÔNG NGHIỆP Chúa Giê-su Ky-tô để nài xin ơn Chúa, cho nên Thánh Lễ là nghi thức cầu nguyện quan trọng nhất. Và gần đây nhờ công đức của Giáo Hội và công đức của thánh nữ Fautina mà Chúa Giê-su đã ban cho nhân loại KINH LÒNG THƯƠNG XÓT để cậy nhờ CUỘC KHỔ NẠN của Chúa Giê-su Ky-tô mà Chúa Cha đổ ơn cứu chữa thế gian, cho nên cho nên chúng ta đã từng thấy kết quả nhiệm mầu của chuỗi KINH LÒNG THƯƠNG XÓT.
                     -ĐỨC MẸ MARIA VÀ CÁC THÁNH:
                    Đức Mẹ MẸ THIÊN CHÚA, Đức Mẹ Mẹ Chúa Giê-su Ky-tô, Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội, Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, và tất cả những danh hiệu tước hiệu của Mẹ cộng với sự đau khổ Đức Mẹ phải chịu cùng Chúa Giê-su Ky-tô là công nghiệp vô cùng cao trọng, cầu xin Đức Mẹ Maria và các thánh là chúng ta nài xin Đức Mẹ và các thánh cầu cùng Chúa cho chúng ta nhờ công nghiệp của Đức Mẹ và các thánh, đó chính là Chúa thưởng công Đức Mẹ và các thánh mà cho chúng ta được ơn qua sự cầu xin cùng Đức Mẹ cùng các thánh để làm sáng danh các Ngài.     
                CẢM TẠ:
               Rất nhiều lần được ơn Chúa mà không nhớ là chúng ta đã kêu cầu, nhiều lần được ơn Chúa mà chúng ta cứ ngỡ là may mắn, nhiều lần được ơn rồi quên luôn chẳng nghĩ gì đến cảm tạ Chúa: Như có lần Chúa Giê-su chữa mười người phong cùi một lượt mà chỉ anh người Sa-ma-ri quay lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn, và Chúa Giê-su đã trách chín người kia: Lc 17, 17-18: "Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?": Cho thấy TẠ ƠN là việc rất cần thiết quan trọng, cho nên chúng ta phải tỉnh táo để nhận ra mọi việc mọi sự thành đạt trong cuộc đời chúng ta đều nhờ bởi ơn Chúa mà luôn cảm tạ đội ơn Người thì ơn Chúa sẽ luôn tuôn đổ trên chúng ta kể những ơn cao trọng và những khó khăn chúng ta chưa nhận biết mà cầu xin.
                                 
                 
                  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn