15- ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH.

13 Tháng Ba 20164:53 CH(Xem: 27705)
15- ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH.
                                            
 
                                               8- ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH  

           Phúc Âm Chúa không nói nhiều về Đức Mẹ nhưng chỉ một số đoạn ngắn gọn mà chúng ta có thể tìm thấy tất cả những bằng chứng về các nhân đức của Người. Những nhân đức đó đã tạo nên vô vàn công phúc để Đức Mẹ được Chúa thưởng địa vị cao trọng nhất dưới ngai Thiên Chúa.
          Nhân đức mà chúng ta yêu quý, kính trọng và hay nói đến nơi Đức Mẹ nhất, là đức ĐỒNG TRINH.
          Với một số người thì chữ "đồng trinh" vô nghĩa, vô lý, lạc hậu, cổ hủ, n
hưng chính Thiên Chúa yêu quý nhân đức đồng trinh trước hết và trên hết: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Lời tiên tri đó không chỉ là lời tiên báo mà còn là một giao ước, nghĩa là một ĐIỀU KIỆN từ trời ban xuống: Phải có một trinh nữ trong trắng, vẹn tuyền mọi nhân đức thì mới xứng đáng được mang thai và sinh hạ Con Đấng Tối Cao.
          Thiên Chúa Đấng cao trọng, quyền năng vượt tầm hiểu biết của con người, Người có thể tạo dựng mọi sự, Người có quyền chọn lựa mọi điều quý giá, Người phải đặt hàng trăm điều kiện để tuyển chọn Đấng sinh thành Con Trai cao trọng dấu yêu của Người, cớ sao lại chỉ có hai chữ "Trinh Nữ "? Vậy thì nhân đức đồng trinh được Thiên Chúa quý trọng đến mức nào! 
          Đức nữ Maria được sinh ra từ giòng dõi kính mến Chúa hết lòng hết sức, nên giữ lòng đồng trinh từ đời này sang đời nọ, sự trinh khiết đó được thanh luyện qua bao đời, cho tới đời thân phụ thân mẫu của Đức Nữ Maria là thánh Gioan Kim và thánh nữ Ana là các bậc hết sức thanh sạch thánh thiện, cho nên Đức Nữ Maria thừa hưởng công đức đó của cha mẹ, giòng dõi cộng với lòng tin cậy kính mến Chúa mà Người được Chúa ban ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, nghĩa là không ảnh hưởng lây nhiễm thói hư tật xấu từ cha mẹ, giòng dõi và tha nhân, không hề ham muốn xác thịt, không ham mê tiền tài, không ham hố danh vọng, không đam mê thế tục, mới xứng đáng làm Mẹ Đấng Cứu Thê, mới xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa.
          Nhưng có người không tin Đức Mẹ có thể sống trọn đời đồng trinh, có nghĩa: sau khi sanh Chúa Giêsu thì Đức Mẹ ăn ở với thánh Giuse như người vợ bình thường, và sinh thêm một đàn con nữa, viện cớ rằng đó là việc tự nhiên, và Kinh Thánh nói: Mt 1, 25: "...nhưng không ăn ở với nhau CHO ĐẾN KHI sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên cho con trẻ là Giêsu." Và lại có đoạn Kinh Thánh nhắc đến anh em của Chúa Giêsu.
          Trước tiên chúng ta bàn về hai chữ "tự nhiên": Con Thiên Chúa trong Ngôi Vị Thiên Chúa cao cả muôn trùng, đầu thai làm người thì không phải tự nhiên mà là mầu nhiệm hết sức trọng đại, chỉ có Đức Maria trọn đời đồng trinh và vẹn toàn mọi nhân đức mới xứng đáng sinh hạ Đấng Tối Cao. Như chúng ta thấy đó, nếu tự nhiên sao Đức Nữ Maria lại được chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và tại sao Kinh Thánh lại cần phải ghi: "...nhưng không ăn ở với nhau cho tới khi sinh con trai đầu lòng." Vậy thì Kinh Thánh đã xác nhận Mầu Nhiệm Thiên Chúa nhập thể không thể "tự nhiên", và chỉ như thế cũng đã quá đủ, quá rõ để chúng ta tin Đức Nữ Maria trọn đời đồng trinh, vì nếu Kinh Thánh nói rõ ràng: "Đức Nữ Maria trọn đời đồng trinh" thì những kẻ tin như chúng ta còn được công phúc gì? Mà cũng chẳng có gì mà phải bàn cãi.
          Và Kinh Thánh đã nói gì về anh em Chúa Giêsu: Mt 12, 47: ... Có kẻ nói với người: 'Này Mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài tìm cách nói với Thầy..." : Người ta cho rằng những anh em này là con Đức Mẹ và thánh Giuse, sau con đầu lòng Giêsu: 
         - Hãy xét việc Chúa Giêsu khi Người 12 tuổi, đi lễ Đền Thờ: Nếu Chúa Giêsu có một đàn em nhỏ thì phải có trong giai đoạn này, chẳng hạn đứa mười tuổi, đứa tám tuổi, đứa sáu tuổi, thế mà Chúa Giêsu sau khi đi lễ lại lạc trong Đền Thờ có một mình, nghĩa là Chúa Giêsu không có người em nào mới đi lạc, hoặc có lạc thì phải lạc cả ba bốn anh em, vì ai cũng biết anh em tuổi đó bao giờ cũng quấn quýt bên nhau, nếu không thì các tác giả Kinh Thánh cũng nói lý do là hai ông bà lo săn sóc mấy trẻ kia mà để Chúa bị lạc. Điều này đủ chứng tỏ Chúa Giêsu không có người em nào cả, chữ "anh em" đó chỉ do cách gọi của người Đông Phương là anh em bạn, anh em họ, đều gọi anh em. Vậy thì chính việc Chúa Giêsu ở lại một mình trong Đền Thờ lại chứng tỏ rõ ràng Đức Mẹ đồng trinh trọn đời, nếu không thì Đức Mẹ phải có con trong giai đoạn này của cuộc đời Đức Mẹ, và không có lý do gì ngoài việc Đức Mẹ trọn đời đồng trinh mà Kinh Thánh không ghi chép cách rõ ràng.
          -Có lần Chúa về quê, người ta bàn tán về thân thế Người: Mt 13, 55-56: "...Ông ấy không phải con bác thợ mộc sao? Mẹ ông không phải có tên là Maria và anh em ông là Giacob, Giuse và Simon cùng Giuda sao? Và các chị em ông không ở giữa chúng ta sao?" Lời bàn tán này của mấy người quen biết Chúa, vì không tin Chúa, muốn nói Chúa chỉ là người tầm thường, viện đến mấy người chị và kể tên bốn anh em của Người, như vậy Chúa Giêsu có tới bẩy hoặc tám anh chị em? Không lẽ chuyện động trời như vậy mà các sách Phúc Âm khác không nhắc tới ? Như vậy chứng tỏ chữ "anh em", "chị em" dùng cho anh chị em họ cùng bạn hữu.
          -Các thánh Mathêu, Macô, Luca và Gioan chắc chắn muốn xác định lai lịch Chúa Giêsu, và họ phải thực hiện việc đó ngay từ đầu mỗi sách Phúc Âm, nếu Chúa Giêsu có một người em tên gì, tuổi bao nhiêu, ngụ tại đâu, vợ con ra sao, việc đó rất quan trọng, rất cần thiết, nhưng cả bốn sách Phúc Âm không hề nhắc đến anh em nào trong phần giới thiệu lai lịch Chúa. Như vậy quá rõ Chúa Giêsu là con trai duy nhất của Đức Mẹ.
          -Nếu Chúa Giêsu có tối thiểu một người em ruột thì không có lý do gì để Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho thánh Gioan trong giờ hấp hối, mà từ đó thánh Gioan đem Đức Mẹ về nhà mình. Chưa kể nếu Chúa Giêsu có các em ruột thì các em của Chúa phải đứng dưới chân Thánh Giá bên cạnh Đức Mẹ, và nhất là việc tháo đanh và táng xác Chúa chắc chắn phải để em ruột Chúa lo liệu, vì Đông Phương thì đó là bổn phận và quyền lợi của anh em ruột thịt.
          Chừng đó chứng cớ đã quá đủ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không có người em nào, nhưng còn nhiều lý chứng để chúng ta hiểu và tin Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh:
          Thứ nhất, việc giữ lòng đồng trinh của Đức Mẹ được thanh luyện bởi giòng dõi thờ kính Chúa hết lòng hết sức, cho tới thời của Đức Nữ Maria đã trở nên tinh tuyền, cho nên khi Sứ Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai thì Người sửng sốt: "Việc ấy xảy ra sao cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !" Mặc dù lúc đó Đức Nữ Maria đã đính hôn cùng thánh Giuse, như vậy Đức Mẹ có ý giữ mình đồng trinh trọn đời, nếu không thì Đức Nữ Maria phải nghĩ đến thánh Giuse chứ không đời nào lại nói: "Tôi không biết đến việc vợ chồng." Nhưng khi được Sứ Thần giải thích: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Thì Đức Mẹ trả lời không do dự: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Cho thấy hiển nhiên rằng Đức Mẹ có ý muốn giữ ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI, và câu trả lời đó của Đức Mẹ là sự TẬN HIẾN trọn đời của Đức Mẹ làm NỮ TỲ Thiên Chúa.
          Thứ hai, với ý chí giữ lòng đồng trinh cao vời, nên Đức Mẹ được Chúa chọn để ban Con Một Người cho nhân loại. Đó là mầu nhiệm vô cùng cao cả, chấn động trời đất đến muôn đời, cho nên ƠN CHÚA phải tràn đổ để nhân loại xứng đáng đón nhận Đấng tuyệt đỉnh cao trọng thánh thiện, qua việc Đức Nữ Maria trọn đời đồng trinh và vẹn toàn mọi nhân đức, thì đó mới đúng tình, đúng lý, đó mới là lẽ tự nhiên.
         Thứ ba, ƠN CHÚA là SỰ SÁNG từ linh hồn Chúa Giê-su chiếu tỏa trong Gia Đình Na-za-rét làm cha mẹ Người nên tuyệt đỉnh thánh thiện và vẹn tuyền mọi nhân đức: "Khi còn ở thế gian này, Thầy là SỰ SÁNG thế gian."
         Thứ tư, nguồn ƠN CHÚA qua những sự kiện thần kỳ lạ lùng:

         -Sứ Thần Thiên Chúa truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
         -Thiên thần Chúa báo mộng để thánh Giuse nhận Đức Mẹ về nhà mình.

         -Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave, khi vừa gặp mặt thì hài nhi trong lòng bà liền nhảy mừng.
         -Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu trong hang bò lừa nghèo hèn túng cực, mà lại có các thiên thần Chúa báo tin cho các mục đồng đến thờ lậy, và ca đoàn thiên thần từ trời xuống hát mừng. Đoạn này Phúc Âm ghi rõ: Lc 2, 18-19: "Nghe các người chăn chiên thuật lại ai cũng ngạc nhiên. Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và SUY ĐI NGHĨ LẠI TRONG LÒNG."
         -Các đạo sĩ phương xa theo ánh sao tìm đến bái lạy Chúa Hài Đồng, và dâng các lễ vật dành cho vua chúa.
         - Ngày Đức Mẹ và thánh Giuse dâng Chúa trong Đền Thờ, ông Simeon mừng rỡ ẵm kính và tiên báo những điều lạ lùng về cuộc đời Chúa Giê su cùng cuộc đời Đức Mẹ.
         -Thiên thần Chúa báo mộng cho thánh Giuse đem Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ trốn sang Ai cập để tránh sự bách hại của bạo chúa Hê-rô-đê, rồi lại báo tin cho thánh Giuse đem Chúa Giêsu và Đức Mẹ trở về khi bạo chúa Hê-rô-đê đã qua đời.
         -Đức Mẹ và thánh Giuse tìm thấy Chúa trong Đền Thờ, ngự giữa và đối đáp với những nhà thông luật. Việc này Kinh Thánh cũng ghi rõ về những chiêm niệm của Đức Mẹ: Lc 3, 51: "Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-za-ret và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì HẰNG GHI NHỚ TẤT CẢ những điều ấy trong lòng."
         -Ba năm Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng Ơn Cứu Độ cùng với những phép lạ: kẻ què được đi, người mù được thấy, người phong hủi được sạch, người chết sống lại, và còn hóa nước thành rượu, hóa bánh cho hàng ngàn người ăn...
         -Chúa Giêsu đã sống lại khải hoàn sau khi Đức Mẹ đã chứng kiến Chúa chịu hành hạ, đánh đập tan nát thịt da, chịu đóng đanh treo trên thập giá cho tới chết, rồi còn bị lưỡi đòng đâm thâu qua ngực, và Đức Mẹ đã cùng các môn đệ Chúa tháo xác Chúa Giêsu xuống mà táng trong mộ đá.
         -Đức Mẹ đã chứng kiến Chúa Giêsu lên trời hiển vinh.
         -Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Đức Mẹ và các thánh tông đồ.
         Tất cả những sự kiện thánh đó, là những tác động mạnh mẽ, thành nguồn ơn dư dật để Đức Mẹ giữ lòng đồng trinh trọn đời. Thật ra chỉ cần một trong những sự kiện linh thiêng ấy thôi cũng đã làm Đức Mẹ từng giây từng phút mến yêu kính thờ Chúa mà giữ vững mọi nhân đức.
         Phải hiểu thêm rằng những sự kiện linh thánh từ khi Chúa Giêsu khoảng tuổi thành niên về trước đã giúp thánh Giu-se nhận ra Đức Mẹ là Đấng vô vàn cao trọng, thánh thiện, thanh sạch, nên đã được Chúa chọn để sinh hạ Đấng Thánh Con Thiên Chúa, cho nên thánh Giuse hết lòng tôn kính Đức Mẹ như một vị thánh, và nhờ những sự kiện thần kỳ lạ lùng đó, chính là nguồn ƠN CHÚA mà thánh Giuse giữ lòng đồng trinh thanh sạch trọn đời, mới xứng đáng làm CHA NUÔI Con Đức Chúa Trời. Đó là sự lựa chọn an bài rất kỹ lưỡng chu đáo của Thiên Chúa. Ngày nay việc Thánh Giu-se giữ lòng đồng trinh trọn đời xem ra khó tin, nhất là đối với những người không tiết độ, những người chưa một lần kìm hãm ham muốn xác thịt, nhưng trong thời của Thánh Giu-se đã có những cộng đoàn toàn nam giới tự nguyện sống khiết tịnh để cầu nguyện, và chúng ta còn thấy rõ hơn trong thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô về việc "Hôn nhân và độc thân"(Co-rin-to 7, 1-40) cho thấy một người nam sống giữ đồng trinh bên một người nữ đồng trinh là có thật. Vì vậy việc Thánh Giu-se cùng giữ lòng đồng trinh bên TRINH NỮ MARIA đã trở nên công phúc lớn lao, lại được nhân lên ngàn vạn lần bởi chức vị CHA NUÔI Con Đức Chúa Trời và chức vị PHU QUÂN Đức Trinh Nữ Maria cho nên công nghiệp Thánh Cả Giu-se vô cùng cao cả mà tất cả những ai yêu mến cậy nhờ Người đều được cứu giúp che chở cách mau chóng lạ lùng.

                                                                                                                             2004

                                                                                                                                                               
Ý kiến bạn đọc
12 Tháng Ba 201711:27 CH
Khách
Amoxicillin Clav <a href=http://etrobax.com>cialis</a> Buy Generic Tadalafil Online Cheap Canine Use Of Amoxicillin <a href=http://zoloft.ccrpdc.com/zoloft-fast-delivery.php>Zoloft Fast Delivery</a> Is Cephalexin Penicillin Viagra Farmacia Online <a href=http://prozac.usamedz.com/generic-for-prozac.php>Generic For Prozac</a> Vente De Cialis En France Comparaison Prix Viagra Cialis <a href=http://doxycycline.rxbill7.com/doxycycline-hyclate-100.php>Doxycycline Hyclate 100</a> Baclofene Effets Indesirables Propecia Portugal Receta Medica <a href=http://inderal.rxbill7.com/inderal-online-no.php>Inderal Online No</a> Viagra France Pharmacie Viagra Rezeptfrei <a href=http://levitra.usamedz.com/levitra-cost.php>Levitra Cost</a> Buy Abortion Pills Online Canadin Meds <a href=http://propecia.usamedz.com/buy-propecia-online-uk.php>Buy Propecia Online Uk</a> Buy Viagra Overnight Finasteride Ropropecia How To Buy <a href=http://propecia.usamedz.com/buy-cheap-propecia-uk.php>Buy Cheap Propecia Uk</a> Get Clobetasol Temovate shipped ups on line isotretinoin 10mg in usa <a href=http://call4ph.com>viagra</a> Cialis 20 Mg Paypal Diferencias Entre Viagra Y Cialis <a href=http://viagra.mdsmeds.com/sildenafil-100mg.php>Sildenafil 100mg</a> Get Cialis On Line Ampicillin Vs Amoxicillin <a href=http://ciaolis.com>buy cialis</a> Generic Cialis In Usa Levaquin Et Amoxil <a href=http://accutane.usamedz.com/buy-amnesteem.php>Buy Amnesteem</a> Kamagra Sans Ordonnance En Ligne Buy Free Shipping Worldwide Progesterone Medicine In Canada <a href=http://doxycycline.rxbill7.com/buying-vibramycin-online-1.php>Buying Vibramycin Online</a> Kamagra Oral Jelly France Cher Levitra For Cheap <a href=http://priligy.mdsmeds.com/buy-priligy-30mg.php>Buy Priligy 30mg</a> Nuovo Levitra 10 Mg Potenzmittel Viagra Diabetes <a href=http://kamagra.usamedz.com/kamagra-cheap-online.php>Kamagra Cheap Online</a> Kamagra Commander sale isotretinoin roacutan website cheapeast <a href=http://bedrugs.net>generic viagra</a> Zithromax Rat Guide Levitra 10 Mg 12 Stuck <a href=http://viagra.rxbill7.com/viagra-online-stores.php>Viagra Online Stores</a> Cialis 20mg Forum Precios De Kamagra <a href=http://priligy.usamedz.com/priligy-30mg-price.php>Priligy 30mg Price</a> Kamagra Wo Kaufen Forum Buy Zithromax To Treat Chlamydia <a href=http://priligy.usamedz.com/priligy-price.php>Priligy Price</a> About Tadalis Sx Donde Comprar Viagra En Murcia <a href=http://viagra.rxbill7.com/price-of-viagra.php>Price Of Viagra</a> Swollen Tongue Amoxicillin Newborn Propecia Vente France <a href=http://levitra.rxbill7.com/cheapest-levitra.php>Cheapest Levitra</a> Cialis Apotheke Frankreich All Top Quality Canadian Pharmacy <a href=http://kamagra.rxbill7.com/kamagra-online-usa.php>Kamagra Online Usa</a> Viagra In America Synthroid By Mail Order <a href=http://kamagra.rxbill7.com/cheap-kamagra-no-rx.php>Cheap Kamagra No Rx</a> Viagra Generico Contrassegno Mrsa Keflex <a href=http://propecia.usamedz.com/how-to-buy-propecia.php>How To Buy Propecia</a> Levitra And Cialis How To Get Astelin Nasal Spray <a href=http://cytotec.rxbill7.com/order-cytotec-onlines.php>Order Cytotec Onlines</a> Amoxicillin And Diphenhydramine Hci Interactions El Cialis Es Malo <a href=http://zithromax.ccrpdc.com/cheap-zithromax-pills.php>Cheap Zithromax Pills</a> Viagra Contra Dolor Cialis Para La Disfuncion Erectil <a href=http://kamagra.mdsmeds.com/kamagra-jellies.php>Kamagra Jellies</a> Progesterone Hormone Replacement Mastercard Accepted Keflex Pregancy <a href=http://prednisone.ccrpdc.com/buy-generic-prednisone.php>Buy Generic Prednisone</a> Propecia Calvicie Acheter Cialis Allemagne <a href=http://cialis.usamedz.com/fast-delivery-cialis.php>Fast Delivery Cialis</a> Keflex Dosages Cialis Plm <a href=http://zoloft.usamedz.com/generic-zoloft-usa.php>Generic Zoloft Usa</a> Order Albendazole Online Where Can I Buy Elavil <a href=http://xenical.rxbill7.com/buying-xenical-online.php>Buying Xenical Online</a> Viagra Professional Uk Cialis Store <a href=http://viagra.usamedz.com/viagra-online-usa.php>
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn