30 Tháng Mười Hai 20155:44 CH(Xem: 5789)
Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa?
30 Tháng Mười Hai 20155:44 CH(Xem: 16344)
Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa?