30 Tháng Mười Hai 20155:44 CH(Xem: 8089)
Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa?
30 Tháng Mười Hai 20155:44 CH(Xem: 18227)
Có ai thấy hoặc đụng chạm sờ mó được linh hồn chưa? Có ai cảm nhận được chính linh hồn mình chưa?