25 Tháng Năm 20226:46 SA(Xem: 2413)
Chúa Giê-su đã hứa: "Các con hãy xin thì sẽ đươc, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho." Nhưng sao nhiều người cầu nguyện mà không được?