7- KINH THÁNH KHOA HỌC

10 Tháng Hai 201612:17 CH(Xem: 18124)
7- KINH THÁNH KHOA HỌC


                                                               7- KINH THÁNH KHOA HỌC.

      Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng linh thánh siêu khoa học, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta." Hoặc như theo thánh Mát-thêu: "Cha Ta đã trao phó mọi sự cho Ta và không ai biết rõ Người Con ngoại trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha ngoại trừ Người Con và những kẻ Người Con muốn mặc khải cho."
     Nhưng thiên hạ còn nhiều người chưa nhận biết Chúa, khinh chê Lời Chúa, vậy thì ai là người được Chúa dậy dỗ, ai là kẻ được mặc khải? 
     -Điều kiện trước hết là khiêm tốn: Lc 10, 21: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn, vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." Chúa Giê-su không nói "Những bậc khôn ngoan thông thái" theo nghĩa thường, vì rất nhiều người tài cao học rộng cũng nhận biết Chúa, nhưng Người muốn ám chỉ những kẻ tự phong mình là khôn ngoan thông thái tức là những kẻ kiêu căng tự phụ thì không thể hiểu được Lời Chúa, nói đúng ra là bị Chúa giấu nhẹm không cho hiểu. Ngược lại "Những kẻ bé mọn" là những người muốn tìm kiếm Chúa, muốn hiểu biết những sự thuộc về Chúa trong tấm lòng nhỏ bé khiêm cung, thì luôn được Chúa soi lòng mở trí để hiểu Lời Chúa.
     Điều kiện thứ hai là: Yêu mến Chúa, nghe và tuân giữ Lời Chúa: Ga 14, 22: " Ông Giu-đa không phải Giu-đa Is-ca-ri-ốt nói với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình cho thế gian?" Chúa Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.": Ông Giu-đa tưởng là Chúa chỉ chỉ dạy các ông mà không chỉ dạy cho người ngoài, nhưng câu trả lời của Chúa có nghĩa rằng: không chỉ riêng các tông đồ mà bất cứ ai yêu mến Chúa, nghe và tuân giữ Lời Chúa là những kẻ tốt lành có công phúc, đều được Chúa soi lòng mở trí, trái lại Chúa phải dùng dụ ngôn để giấu nhẹm những kẻ không yêu mến Chúa, không nghe và tuân giữ Lời Chúa là những kẻ không có công phúc: Lc 8, 9-10: "Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có nghĩa gì?" Người đáp: "Các con thì được ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.": Ngoài những định luật thiên nhiên Thiên Chúa còn tạo dựng NHỮNG ĐỊNH LUẬT SIÊU NHIÊN trong đó có Định Luật "CÓ MỚI ĐƯỢC CHO" là phải CÓ công phúc mới được CHO, cho nên những ai không sống tốt lành, không chút khiêm hạ, không hề lọt tai và tuân giữ những điều Chúa răn dạy, đều không dược soi sáng để tìm thấy sự khôn ngoan khoa học của Kinh Thánh.
             Chúa Giê-su là Thiên Chúa toàn năng toàn trí, Người tính toán mọi sự đều khoa học vượt hẳn khoa học con người, lý lẽ của Người siêu vượt trên lý lẽ của thiên hạ: Suốt ba năm rao giảng, nếu Chúa Giê-su chỉ định cho thánh Mát-thêu hoặc thánh Gio-an ghi chép lại mọi lời nói việc làm của Chúa thì ngày nay chúng ta sẽ có một cuốn Tin Mừng duy nhất, đầy đủ chi tiết và chuẩn xác, nhưng Chúa Giê-su có cách của Thiên Chúa: Ga 16, 12-15: "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em."
        Bởi vậy khi Lời Chúa được rao giảng nhiều nơi và nhiều người đã tin theo Chúa, các tông đồ mới nghĩ đến việc ghi chép lại, và đúng như dự định của Chúa Giê-su Ky-tô: Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chỉ dạy các tông đồ cách viết, cách diễn đạt hòa hợp cả bốn cuốn Phúc Âm sao cho hoàn chỉnh Giáo Huấn của Người. Cho nên chúng ta thấy nhiều dụ ngôn, nhiều sự việc, nhiều câu nói... Nếu đem so sánh giữa bốn cuốn Phúc Âm thì rõ ràng có những khác biệt, xem như sự nhớ lại hoặc sự nghe kể lại của mỗi tác giả mỗi khác, nhưng thật ra việc đó nằm trong chương trình, trong dự định của Chúa Giê-su Ky-tô để Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tông đồ làm đầy đủ ý nghĩa những điều Chúa Giê-su muốn truyền đạt cho nhân loại, như khi Chúa Giê-su giảng giải về Nước Trời, Người đã phải dùng nhiều dụ ngôn dụ ngôn như "Gieo giống", "Viên ngọc quý", "Hũ vàng", "Hạt cải"... Để diễn đạt ý nghĩa tầm mức: cần thiết, quan trọng, quý giá, lợi ích vô cùng vô tận của Nước Trời. Hoặc nhiều điều rất cần thiết quan trọng, mà Chúa không nói ngay một lượt mà phải chờ cơ hội khác mới tiết lộ thêm, để phải hiểu được đoạn này mới hiểu nổi đoạn kia. Vậy thì việc mà chúng ta tưởng là "tam sao thất bản" là công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng thông minh tuyệt đối, khoa học tuyệt đối, Người đã hướng dẫn dạy bảo các thánh Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, Gio-an, từng ý từng lời, từng chấm từng phết để làm trọn ý Chúa Giê-su Ky-tô, rồi Chúa Thánh Thần lại hướng dẫn Giáo Hội tìm kiếm lựa chọn Bốn sách Tin Mừng trong rất nhiều cuốn sách viết về Chúa Giê-su Ky-tô, Chúa Thánh Thần lại hướng dẫn Giáo Hội biết xử dụng, biết ý nghĩa, biết cách giảng dạy Lời Chúa, và quan trọng nữa là Chúa Thánh Thần còn soi sáng hướng dẫn từng người tùy công phúc của họ, theo dúng Định Luật "Có mới được cho", để họ có thể đọc, nghe, hiểu, mà tuân giữ Lời Chúa để được ơn cứu độ. Ngược lại, những kẻ ăn ở không có ĐỨC thì không được hưởng PHƯỚC tức là không CÓ thì không được CHO, và chính những sự tưởng là "tam sao thất bản" là những thứ, những cách để giấu nhẹm những kẻ không có công phúc.
              Còn Cựu Ước là sách được Chúa Giê-su chỉ thị: Mt 5, 18:"Vì, Thầy bảo thật các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ là người nhỏ nhất trong Nước Trời, trái lại ai giữ và dạy người ta những điều đó, sẽ được coi là người cao cả trong Nước Trời.": Bộ Luật có nhiều khác biệt với Giáo Huấn Chúa Ky-tô. Vậy nói "Một chấm một phết" là Chúa Giê-su khéo léo căn dặn chúng ta là hãy bảo tồn gìn giữ Bộ Luật chính xác y nguyên như vậy, không được phép sửa chữa cắt xén chút nào, để nhờ còn nguyên vẹn mà chúng ta có thể tra dò, tìm kiếm, phân tích "Từng chấm từng phết" hầu tìm thấy những điều khôn ngoan, cần thiết, quý giá, quan trọng trong Bộ Luật như Giáo Hội đã và đang thực hiện: MK 15: "Các Ky-tô hữu phải thành kính đón nhận các sách Cựu Ước, vì các sách này DIỄN TẢ một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, TÀNG TRỮ những lời giáo huấn cao siêu về Người, những tư tưởng khôn ngoan về đời sống con người, những kho tàng tuyệt diệu, và sau cùng, ẨN CHỨA mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta." Cho nên Cựu Ước được Chúa Thánh Thần linh ứng mà hoàn toàn LINH THÁNH SIÊU VIỆT, đó là KHOA HỌC của Thiên Chúa, đó là KHOA HỌC của Chúa Thánh Thần, cho nên nếu chúng ta đọc và suy xét cách thô thiển thì không tìm thấy những lẽ khôn ngoan mà ngược lại còn hiểu sai hiểu lầm có khi đưa ra phê phán rằng Kinh Thánh phản khoa học, hoang đường. Nhưng không thể trách những người đứng xa, đứng ngoài, những người hằng ngày phải lo cơm lo áo, những người còn tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mà đó là trách nhiệm của những người nghiên cứu Kinh Thánh, những người giảng dạy, loan truyền. Ngày nay có số người chểnh mảng tham dự Thánh Lễ, nhất là giới trẻ là những người bị đổ cho là còn ham chơi chưa nghĩ đến việc thuộc tâm linh! Nhưng xin chớ lầm lẫn, tuổi trẻ có người còn tha thiết việc thuộc tâm linh hơn cả giới cao niên, bằng chứng là còn rất nhiều người trẻ dâng hiến đời mình cho Chúa, Cho thấy những người bỏ lễ đa số không phải vì lười biếng mà chính vì họ có tính yêu thích khoa học nên bị lấn cấn về một số đoạn Kinh Thánh, chẳng hạn đoạn Kinh Thánh về việc Thiên Chúa tạo dựng mọi vật mọi loài trong vòng sáu ngày là đoạn Kinh Thánh vô cùng LINH THÁNH NHIỆM MÀU mà luôn bị giảng giải và loan truyền cách thô thiển khiến nhiều tâm hồn bị lung lạc. Hoặc như việc "Xác loài người ngày sau sẽ sống lại" thì lại bị giải thích và loan truyền quá mộc mạc, làm như chúng ta sẽ phải sống lại trong cái thân xác nặng nề xấu xí trên cái trái đất đầy ô nhiễm này, trong khi chính Chúa Giê-su đã tiết lộ rõ ràng: "Sống lại như các thiên thần trên trời." hoặc: "Linh hồn người lành sẽ sáng như mặt trời trong nước Cha của họ." Và chúng ta hiểu sao lời Kinh Thánh: "TRỜI MỚI ĐẤT MỚI" như chính Chúa Giê-su đã tiết lộ: "Trời đất sẽ qua đi (nhưng lời Thầy sẽ không qua đâu)."Vậy thì Giáo Hội có nên mạnh dạn xem lại sự suy gẫm Lời Chúa, sự giải thích và loan báo Tin Mừng cách LINH THÁNH MÀU NHIỆM VÀ KHOA HỌC đúng như thực chất của Kinh Thánh để cứu vớt những linh hồn hằng khắc khoải khao khát tâm linh hay không? Hãy nhớ rằng những người có kiến thức khoa học luôn nhận thức Thiên Chúa là Đấng toàn năng toàn trí gấp triệu so với những người không quan tâm đến khoa học.

                                                   CHÚA GIÊ-SU KY-TÔ PHỤC SINH
                  Chúa Giê-su Ky-tô sống lại từ cõi chết là một trong những bằng chứng giúp chúng ta nhận ra Chúa Giê-su Ky-tô là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Tạo Dựng Trời Đất, mà tin Chúa Giê-su Ky-tô là Thiên Chúa thì việc Người sống lại từ cõi chết là việc hiển nhiên nhưng có số người vẫn nghi ngờ. 
                 Vâng, không chỉ chúng ta mà chính các Tông Đồ đã cùng sống, cùng ăn cùng ở, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn và từng nghe Chúa giảng dạy cặn kẽ suốt ba năm mà đã nhiều lần nghe Chúa báo trước về việc Người sẽ chịu chết rồi sẽ sống lại, thế mà các Tông Đồ Chúa vẫn không tin, đến nỗi có lần Chúa hiện ra mà các ông tưởng là ma, và thánh Tô-ma còn cứng lòng đến nỗi khi các môn đệ khác thuật lại việc Chúa hiện ra khi ông vắng mặt mà ông từng nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Rồi khi đã tận mắt thấy Chúa thì ông tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con !" Và ngay cả khi sắp từ giã các môn đệ Chúa hiện ra với các ngài, thánh Mat-thêu viết: "Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi." Vậy thì với chúng ta cho đến nay đã hai ngàn năm nhất là những người chỉ nghe nói vu vơ hoặc chỉ đọc sơ sài qua sách vở thì khó trách sao họ còn ngờ vực.
                 Nhưng tất cả những việc về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giê-su Ky-tô, về Giáo Hội của Chúa Giê-su Ky-tô mà muốn hiểu, muốn tin đều phải nhờ bởi ơn Chúa: "Không ai biết rõ Chúa Cha ngoại trừ Người Con và những kẻ Người Con muốn mặc khải cho." Và Ga 6, 45: "Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha thì sẽ đến với Ta." Cho nên việc tin Chúa Giê-su Ky-tô sống lại từ cõi chết là một trong những điều cốt lõi để nhận ra Chúa Giê-su Ky-tô là Thiên Chúa thì phải được Chúa mặc khải nghĩa là phải được ơn Chúa.
                 Lc 10, 21: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." Cho nên những người đàn bà đã được thấy Chúa rõ ràng trước tiên và được nói chuyện với Chúa không phải tình cờ mà họ có CÔNG PHÚC  lớn lao của việc tin Chúa, theo Chúa, tuân nghe Lời Chúa, bỏ tiên bỏ của cung phụng Chúa, nấu nướng chăm sóc Chúa và các môn đệ Chúa, đã khóc thương Chúa khi Người bị bắt trói, bị đánh đòn, phải chịu đội mạo gai, bị lên án tử hình, theo Chúa vác thập giá lên đồi tử nạn, đau đớn khóc thương chứng kiến Chúa chịu đóng đanh chân tay vào thâp già, khóc thương Chúa ba giờ quằn quại đau đớn cho tới cái chết khô máu trên thập giá, chứng kiến việc tháo đinh và táng xác Chúa, và sau nữa là ra mồ từ sáng sớm để xức dầu thi thể Chúa.
                Nhóm người thứ hai dược tận mắt thấy Chúa sau khi Người sống lại cách rõ ràng và còn được đàm đạo với Chúa là mười một Tông Đồ, các người này có CÔNG PHÚC vì đã bỏ cha mẹ, anh em, con cái, của cải ruộng nương mà theo Chúa, đã được Chúa dạy dỗ, từng tuân giữ các huấn thị, và cùng ăn cùng ở cùng làm việc với Người.
                 Chỉ có hai nhóm người này thôi, tại sao Chúa không hiện ra cùng toàn dân thiên hạ:
               Khi Chúa Giê-su còn trong thời kỳ Người rao giảng thì người tốt lành kẻ tội lỗi và cả những kẻ dữ tợn ác độc muốn hãm hại muốn thủ tiêu Chúa đều có thể trực diện với Người, nhưng sau khi Chúa Giê-su phục sinh thì hoàn toàn khác vì Người đã "Về cùng Cha" tức là Người đã trở về với ngôi vị NGÔI HAI THIÊN CHÚA vô cùng cao trọng hiển linh như khi Chúa hiện ra với mười một Tông Đồ trong lúc các cửa nhà đều đóng kín, cũng như Chúa hiện ra với hai Tông Đồ trên đường về Emau mà họ không thể nhận ra Người, cho nên những người được gặp Chúa sau khi Người từ cõi chết sống lại không phải tình cờ mà là những người đã đươc tuyển chọn.
               Mười Tông Đồ đã được gặp Chúa sau khi Người sống lại dù đã có công phúc vì đã bỏ mọi sự mà theo Chúa nhưng đã đều phải chết cực hình đau đớn để ĐỀN BÙ việc hưởng PHƯỚC được tận mắt thấy Chúa, thánh Phao-lô cũng thấy Chúa tỏ tường mà bước vào con đường đau khổ tù tội và cái chết cực hình thê thảm. Riêng thánh Gio-an và các phụ nữ dù cũng thấy Chúa tận mắt sau khi Người sống lại mà không phải chết cực hình đau đớn để dền bù vì họ đã có CÔNG PHÚC của việc đã đứng dưới chân Thánh Giá, cùng đau đớn cùng chết với Chúa rồi. Vậy thì các Tông Đồ vừa được PHƯỚC đổ máu để làm chứng việc Chúa sống lại vừa đền bù cho cái PHƯỚC được thấy Chúa Giê-su tận mắt sau khi Người sống lại. Tóm lại là chỉ có các Tông Đồ và một vài người thân của Chúa được phước thấy Chúa sau khi Người sống lại và kể cho chúng ta nghe, vậy họ đáng tin ở điểm nào?
               -Điểm đáng tin đầu tiên chính là họ đã nhát đảm trốn chạy khi Chúa bị bắt thế mà sau đó đã dũng cảm tuyên xưng Chúa Giê-su phục sinh bất chấp bị đe dọa, bị đánh đâp, bị bắt bớ tù đày. Đáng tin là thánh Phê-rô tửng ba lần chối thầy vì nhát đảm sợ hãi mà giờ lại đứng giữa hàng ngàn người mà tuyên xưng Chúa sống lại. Đáng tin khi hai môn đệ Chúa đi về Ê-mau với tâm trạng hoang mang chán chường hoàn toàn bỏ cuộc, thế mà các ông bật dậy trở về Giê-ru-sa-lem để báo tin Chúa phục sinh. Đáng tin vì thánh Tô-ma đã từng thề thốt "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Còn thánh Phao-lô là người đã từng bắt bớ tiêu diệt những người theo Chúa mà quay lại công khai rao giảng Lời Chúa dù bị bắt bớ đánh đâp, dù bị tù đày và chết cực hình.
               -Ngoại trừ thánh Phao-lô thì các ông không ai có tài có trí, không ai làm kinh sư, luật sĩ hay biệt phái, vậy mà các ông đã trở thành những nhà thông luât hùng biện rao giảng đến đâu người ta tin theo đến đó.
               -Người Do-thái luôn tự hào là con cháu ông Abraham, luôn cậy họ có luật Mô-sê vô cùng nghiêm minh chính trực không thể có giáo lý nào có thể sánh ví, cho nên chỉ Chúa Giê-su đã sống lại mới khiến các Tông Đồ can đảm mạnh mẽ loan báo Tin Mừng trước thành kiến vô cùng kiêu ngạo đó của người Do-thái.
               -Chỉ Chúa Giê-su sống lại mới khiến các Tông Đồ nhất quyết làm chứng dù bởi sự anh dũng tuyên xưng đó mà chịu bắt bớ dánh đập và chịu chết chết cực hình đau đớn.
               -Chính người Do-thái làm chứng việc Chúa Giê-su sống lại vì họ lo sợ các môn đệ của Chúa cũng sống lại như Người nên người Do-thái đã hỏa thiêu các môn đệ Chúa khi họ giết các ngài.
               -Chúa Giê-su có sống lại thì quyền năng của Chúa mới được thực hiện nên các Tông Đồ Chúa mới có thể làm phép lạ trừ quỷ, chữa người đau yếu, người què được đi, người mù được thấy.
               -Chúa Giê-su sống lại và quyền năng Chúa Thánh Thần tác động nên các Tông Đồ Chúa rao giảng đến đâu người ta tin theo đến đó.
               -Chính việc loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su chịu chết và sống lại mà ba phần tư nhân loại trên địa cầu phải bái lạy tôn thờ Chúa Giê-su Ky-tô là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Dựng trời đất, Đấng đã sinh thành mỗi người và mọi người trên thế gian.
              -Hàng hàng lớp lớp người đã chịu khổ hình khổ nạn, anh dũng đổ máu để minh chứng việc Chúa Giê-su chịu chết và sống lại.                       -Kẻ thù của Chúa Giê-su Ky-tô đã ra sức ngăn cản việc loan truyền Người chịu chết và sống lại suốt hai ngàn năm nhưng càng ngày càng nhiều người tin Chúa.                                                        
                                                                                                                                      THÁNG 5,  2024Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn